Anda di halaman 1dari 6

UJIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

BAHASA MELAYU TAHUN 4

Nama:______________________________ Markah:_____________

Kelas:_______________________________

Arahan:

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D.

Bagi setiap soalan, pilih SATU jawapan sahaja.

Soalan 1-20

Jawab semua soalan.

1. Puan Milah memilih ___________ seluar untuk Amir.

A sebatang C sehelai

B sejambak D sepasang

2. Ravi nyaris terkorban dalam kemalangan. Mujurlah_______ berjaya menyelamatkan diri.

A dia C saya

B awak D mereka

3. Pergerakan pemain bola sepak yang ________ itu sukar dikawal oleh pihak lawan.

A laju C cermat

B tangkas D pandai

4. Semua murid Sk Sibu Jaya telah ___________ kelas dengan cantik sempena Bulan
Kemerdekaan.

A berhias C menghias

B dihias D dihiasi

1
5. “Awak akan ________ pertandingan itu?” tanya Sue Ann kepada Mei Mei.

A menyertai C mendatangkan

B menyertakan D menghadirkan

6. Mira akan ____hadir___ diri ke majlis kelahiran anak Suhaila pada hari Sabtu ini.

A me-…-kan C di-…-kan

B meng-…-kan D ke-…-an

7. Cikgu Rohaya dan murid-murid Tahun 6 akan mengadakan majlis untuk __rai__ mereka
sempena mendapat keputusan UPSR yang cemerlang.

A ke-…-an C meng-…-kan

B di-…-kan D me-…-kan

Soalan 8 berdasarkan gambar di bawah.

Pilih perkataan yang seerti bagi perkataan yang bergaris

8. Cucu Encik Farid berasa sungguh gembira semasa majlis sambutan hari lahirnya.

A ketawa C riang

B sedih D riuh

9. Azmi disayangi sepenuhnya kerana dia ____________________ ibu bapanya.

A anak tiri C anak emas

B anak angkat D anak buah

2
10. Azlee __________ kerana keluarga ibu saudaranya sedang menikmati makan malam
sewaktu dia tiba di rumah mereka.

A berat langkah C langkah kiri

B langkah kanan D tukar langkah

11. Kamal antara pelajar lelaki yang ___________ di dalam kelasnya.

A paling tinggi C paling tinggi sekali

B tinggi D tinggi sungguh

12. Ibu membeli _________ cincin untuk kakak.

A sebentuk C seekor

B sejambak D sebuah

13. Raja bertitah bahawa Putera Ahmad harus berkahwin dengan Puteri Kenchana namun
Putera Ahmad melarikan diri. ___________ berasa murka kerana Putera Ahmad ingkar
terhadap titahnya.

A beliau C baginda

B dia D hamba

Soalan 14 berdasarkan gambar di bawah.

14. Pak Ahmad menangkap ikan menggunakan se ___________ jala.

A buah C biji

B rawan D satu

3
15. Mei Mei membeli sehelai baju berwarna __________________.

A cerah C merah

B gelap D terang

16. Lidah Fatimah melecur kerana ___________ air yang masih panas itu.

A terhisap C tersedut

B terteguk D terhirup

Soalan 17 berdasarkan gambar di bawah.

17. Hubungan persaudaraan antara Aiman dan Amin bagai_______________________.

A air dengan parang

B aur dengan tebing

C air dicencang tidak akan putus

D cincin dengan permata.

4
Soalan 18-20

Pilih ayat yang betul.

18. A Wah, sakitnya kaki saya!

B Rahim memandu tetapi membaca buku.

C Lokman makan hati kerana dia malas belajar.

D Rajoo dianggap sebagai kera sumbang kerana tidak suka bergaul dengan rakan
yang lain.

19. A Melisa berasa sangat gembira kerana mendapat kedudukan pertama dalam
kelas.

B Adam berasa sangat sedih sedih sekali kerana dia tidak terpilih mewakili sekolah
dalam perlawanan bola sepak.

C Aduh, cantiknya Arini hari ini!

D Apakah harga buku ini?

20. A Samuel selalu diherdik oleh jirannya kerana keramahannya.

B Kakak bakal melangsungkan perkahwinannya pada bulan Mei tahun hadapan.

C Nirmala membeli kasut baru.

D Bermain bola sepak di padang adalah Abu.

5
KERTAS JAWAPAN OBJEKTIF

Nama:_____________________

Kelas:______________________

Subjek:_____________________

Tentukan bahawa tiap-tiap satu tanda itu HITAM dan MEMENUHI keseluruhan ruangan
jawapan. Padam tanda jawapan yang anda hendak ubah.

Contoh:

A B D

1. 11.
A B C D A B C D

2. 12.
A B C D A B C D
3. 13.
A B C D A B C D
4. 14.
A B C D A B C D
5. 15.
A B C D A B C D

6. 16.
A B C D A B C D

7. 17.
A B C D A B C D
8. 18.
A B C D A B C D
9. 19.
A B C D A B C D

10. 20.
A B C D A B C D