Anda di halaman 1dari 6

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUANKU BAINUN,

14000 BUKIT MERTAJAM

PULAU PINANG

KERTAS KERJA

PERTANDINGAN KREATIVITI DAN INOVASI 2017

IPG KAMPUS TUANKU BAINUN


1.1 PENGENALAN

Sejajar dengan kehendak dan keperluan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia


(PPPM) yang menenkankan kepada kemenjadian murid, maka inovasi dalam sistem
pendidikan perlu diberi penekanan sewajarnya. Sehubungan itu, program inovasi
dalam PDP ini diharap dapat menyuntik semangat dan minat murid- murid sekolah
rendah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam penulisan kaligrafi Bahasa Tamil.

1.2 RINGKASAN EKSEKUTIF

Rhytheme tiles merupakan bahan bantu mengajar untuk meningkatkan kemahiran


dalam aspek menepuk corak irama dengan betul.

1.3 LATAR BELAKANG KUMPULAN

NAMA : NITHIARENU A/P BALAKRISHNAN


NO. IC : 830908-14-6302
KELAS : 8 PISMP PENDIDIKAN MUZIK
IPG : IPG KAMPUS TUANKU BAINUN

NAMA : VANI A/P SARAMATA PILLAY


NO. IC : 881208025200
KELAS : 8 PISMP PENDIDIKAN MUZIK
IPG : IPG KAMPUS TUANKU BAINUN

1.4 TUJUAN INOVASI


1.4.1 RASIONAL
Membantu murid tahap dua sekolah rendah untuk menepuk corak irama dengan
betul menggunakan rhytheme tiles.

1.4.2 OBJEKTIF
i) Dapat meningkatkan kemahiran menepuk corak irama bagi not krocet , kuaver, minim

dan

semibrif .

IPG KAMPUS TUANKU BAINUN


ii) Dapat meningkatkan tahap penguasaan murid –murid dalam menepuk corak irama

dengan betul.

iii) Dapat mengaplikasikan kecerdasan kinestetik, muzik dan logikal- matematik untuk

mendapatkan hasil pembelajaran yang berkesan.

iv) Membangkitkan minat murid dalam menepuk corak irama serta dapat mewujudkan

suasana pengajaran dan pembelajaran yang efektif.

1.5 SASARAN
1.5.1 Lokasi
Semasa Menjalankan Pedagogi di Sekolah Rendah
1.5.2 Kumpulan Sasaran
Murid - Murid Sekolah Rendah ( Tahap Dua)

1.6 HURAIAN BUTIRAN INOVASI YANG DIHASILKAN


1.6.1 Pengenalan Mengenai Inovasi
Semasa menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran memainkan alat-alat
perkusi dan nyanyian dapat mengenal pasti masalah untuk menepuk corak irama
secara konsisten.

1.6.2 Tarikh Mula Dilaksanakan


Semasa Menjalankan Pratikum

1.6.3 Huraian Secara Terperinci Mengenai Ciri –ciri Inovasi

I) Memudahkan masyarakat membinanya sendiri.

II) dapat mengitar semula bahan terbuang, menjimatkan kos dan memelihara

alam sekitar.

III) Dapat diubahsuai mengikut saiz bilik dan juga untuk kegunaan yang lain.

IPG KAMPUS TUANKU BAINUN


1.6.4 Lain – lain Penerangan Seperti:
 Murid dapat menepuk corak irama dengan cara yang betul. Dengan ini,
murid dapat aplikasi dalam nyanyian untuk nyanyi dalam irama yang
betul.
 Membantu murid meningkatkan penguasaan dalam memainkan alat
perkusi.
 Murid juga dapat meningkatkan penguasaan dalam mengenali not serta
nilai bagi setiap not.
 Murid dapat menggunakan rhytheme tiles secara individu atau kumpulan
kecil.
 Penggunaan rhytheme tiles dapat dijalankan dengan bantuan guru atau
tanpa bantuan guru.
 Rhythm tiles diperbuat daripada bahan buangan seperti kertas warna,
kotak dan pensel warna melibatkan kos yang rendah.

1.7 NILAI TAMBAH


1.7.1 Kecekapan atau Penjimatan Kos dari inovasi yang telah dilaksanakan
 Murid dapat menepuk corak irama dengan betul
 Dapat meningkatkan kemahiran secara lebih mendalam dan realistik
tentang corak irama.
1.7.2 Penjimatan Sumber Manusia
 Guru lebih efisyen dan inovatif semasa menjalankan pengajaran dan
pembelajaran yang sejurus dengan pengajaran abad ke 21.
 Dapat mengawal kelas semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan.
 Modal ini dapat melahirkan dorongan daya kreativiti dan inovasi kepada
guru dan murid.
1.7.3 Penjimatan Masa
 Proses pengajaran berjalan dengan lancar.
 Kesan jangka pendek yang membantu murid dalam menepuk corak
irama.

IPG KAMPUS TUANKU BAINUN


1.7.4 Pengurangan Proses Kerja atau Pusingan Kerja
 Memudahkan guru untuk menjalankan pengajaran dan pembelajaran.
 Rhythm Tiles ini dapat diguna berulang kali untuk murid – murid tahap dua
yang mempunyai masalah menepuk corak irama.

1.7.5 Peningkatan Kecekapan


 Murid dapat menepuk corak irama dengan betul.
 Murid menggunakan Kecerdasan pelbagai seperti kinestetik, logikal
matematik dan muzik melalui penggunaan Rhythm Tiles.
 Meningkatkan dan merangsang minat dan kemahiran murid untuk belajar
serta dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan
serta efektif.

1.8 IMPAK INOVASI


Modal ini memberi impak yang postif kepada murid dan guru. Selain itu, menepuk
corak irama dalam kalangan murid – murid dapat ditingkatkan selepas penggunaan
Rhythm Tiles. Rhythm Tiles ini menjadi alat bantu mengajar dalam proses
pengajaran dan pembelajaran.
1.9 PENGIKTIRAFAN
Projek “Rhythm Tiles” telah dibentang dalam seminar kajian tindakan 2017 di IPG
Kampus Tuanku Bainun.

1.10 CIRI – CIRI KELEBIHAN INOVASI


 Keupayaan menggunakan keseluruhan anggota tubuh .
 Berupaya mengimbangi mental dengan pergerakan tubuh badan.
 Boleh digunakan untuk matapelajaran yang lain seperti matematik .

1.11 RUMUSAN

Rhythme Tiles ini merupakan bahan bantu yang agak unik dari aspek pembinaan
yang canggih dan berlainan daripada rupa bentuk atau kegunaan bahan bantu
mengajar yang lain. Projek inovasi kami iaitu Rhythme Tiles diperbuat daripada Kertas
A4 yang mengandungi Not . Ia mudah dibawa ke mana - mana oleh guru dan murid

IPG KAMPUS TUANKU BAINUN


serta ia mesra alam. Rhythme Tiles ini dapat diubahsuai mengikut bentuk yang
berbeza dan juga untuk kegunaan yang lain. Ia juga boleh dibentuk kepada pelbagai
dari segi cara penyusunan Rhythme Tiles ini disebabkan Rhythme Tiles ini terdapat
permukaan yang rata. Oleh itu, murid - murid dapat menggunakan Rhythme Tiles ini
mengikut pelbagai penyusunaan mengikut ruang. Aktiviti - aktiviti yang terdapat dalam
projek inovasi ini adalah seperti berikut: berupaya meningkatkan kemahiran murid
menepuk corak irama dengan betul; meningkatkan penguasaan dalam menepuk corak
irama ;dapat mengaplikasikan semasa memainkan alat perkusi dan nyanyian;
membangkitkan pengamatan deria yang tajam dan meningkatkan daya koordinasi mata
dan tangan yang baik untuk menghasilkan tepukan berasaskan corak irama; melatih
kebiasaan untuk menepuk corak irama dengan betul; mengaplikasikan kecerdasan
kinestetik melalui pergerakan keseluruhan badan untuk mengimbangi antara objek
dengan mental; meningkatkan dan merangsang minat murid untuk belajar serta dapat
mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Dapatan awal menunjukkan
63% peratus berada dalam band 1 iaitu hanya dikategori tahu serta 37% berada dalam
band 2 iaitu kategori faham manakala hasil dapatan kajian selepas penggunaan
Rhythm Tiles menunjukkan 93% murid dapat mencapai Band 3 iaitu tahu,faham dan
aplikasi manakala 7% mendapat Band 2 iaitu dalam kategori tahu dan faham..

IPG KAMPUS TUANKU BAINUN