Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh
Masa
Kelas
Tema KELUARGA PENYAYANG
Tajuk Bercuti di Kampung
Kemahiran Bahasa Mendengar dan Bertutur
Standard Kandungan 1.1
Standard Pembelajaran 1.1.1 (v), (vi)
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi
pelbagai bunyi: v) digraf dan vi) konsonan bergabung

Aktiviti Dapur Nenek (Buku Teks: 15)


1. Murid mengajuk dan menyebut perkataan, frasa dan ayat dengan betul.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
3. Murid mendengar frasa dan ayat yang mengandungi digraf dan konsonan
bergabung dan menyebut secara latih tubi.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 15-16)
Sistem Bahasa Bijak Bahasa: Digraf, Konsonan bergabung
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Mengecam, Pembelajaran Masteri
Pendekatan Tematik Kekeluargaan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni Kerjasama
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan / Pemulihan
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana..

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh
Masa
Kelas
Tema KELUARGA PENYAYANG
Tajuk Bercuti di Kampung
Kemahiran Bahasa Membaca
Standard Kandungan 2.1
Standard Pembelajaran 2.1.1 (iv), (v), (vi)
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Membaca dengan sebutan yang betul: iv) frasa, v) perkataan dan vi) ayat

Aktiviti Enaknya Kelupis (Buku Teks: 16)


1. Murid membaca perkataan, frasa dan ayat dengan betul.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
3. Murid membaca perkataan, frasa dan ayat dengan betul secara latih tubi.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 17)
Sistem Bahasa Bijak Bahasa: Digraf, Konsonan bergabung
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Menghubungkaitkan
Pembelajaran Masteri
Pendekatan Tematik Kekeluargaan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni Menghargai tradisi
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan / Pemulihan
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana..

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh
Masa
Kelas
Tema KELUARGA PENYAYANG
Tajuk Bercuti di Kampung
Kemahiran Bahasa Menulis
Standard Kandungan 3.1
Standard Pembelajaran 3.1.1 (iv)
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Menulis secara mekanis; iv) frasa

Aktiviti Tarian Sumazau (Buku Teks: 17)


1. Murid menulis frasa dengan betul dan kemas.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
3. Murid menulis frasa dengan betul dan kemas di dalam buku tulis.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 19)
Sistem Bahasa Bijak Bahasa: Digraf, Konsonan bergabung
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Menghubungkaitkan
Pembelajaran Masteri
Pendekatan Tematik Kekeluargaan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni Patriotisme
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan / Pemulihan
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana..

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh
Masa
Kelas
Tema KELUARGA PENYAYANG
Tajuk Bercuti di Kampung
Kemahiran Bahasa Menulis
Standard Kandungan 3.1
Standard Pembelajaran 3.1.1 (v)
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Menulis secara mekanis; v) ayat

Aktiviti Lawatan ke Muzium Labuan (Buku Teks: 18)


1. Murid menulis ayat dengan betul dan kemas.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
3. Murid menulis ayat dengan betul dan kemas secara latih tubi di dalam buku
tulis.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 20-22)
Sistem Bahasa Bijak Bahasa: Digraf, Konsonan bergabung
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Mengecam
Pembelajaran Masteri
Pendekatan Tematik Kekeluargaan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni Menghargai sejarah
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pemulihan Murid dengar dan sebut perkataan.
Pengayaan Murid sebut dan padankan suku kata. Kemudian tulis perkataan.
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana..

Catatan