Anda di halaman 1dari 104

BUKU PENILAIAN HARIAN KELAS VI

SEMESTER 2 TAHUN PELAJARAN 2018/2019


KURIKULUM 2013

Nama Guru Kelas : A c e, S.Pd.


NIP : 19710415 201411 1 002
Sekolah : SD Negeri Cipacing

UPT KANTOR DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN PAMULIHAN


KABUPATEN SUMEDANG
2019
DAFTAR NILAI KELAS 6 SEMESTER 2
TEMA 6 SUB TEMA 1
Kelas : VI (Enam ) B Semester : 2 (dua)
Sekolah : SDN Cipacing Tahun Pelajaran : 2018/2019

PKN BAHASA INDONESIA IPA IPS SBDP


NO NISN NAMA SISWA KD 3.2 KD 4.2 KD 3.7 KD 4.7 KD 3.2 KD 4.2 KD 3.4 KD 4.4 KD 3.2
1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2
1 131401043 Adin Saputra
2 131401045 Agung Sumpena
3 161704095 Akhdan Muhammad Billal
4 131401005 Alexa Octavia Ramadhani
5 131401048 Amelia Apriliani
6 131401049 Andri Ramadhan
7 171805068 Andrian Rahmadan
8 171805088 Annisa Masturoh Nur Rohmah
9 131401008 Azis Priatna
10 131401009 Dede Juhana
11 111201034 Dian Permana
12 131401011 Dila Safitri
13 121301034 Dindin Wahyudin
14 131401013 Parel Pebriansyah
15 141502044 Fitri Rahayu
16 131401015 Imas Indriyani
17 131401016 Imas Puspitasari
18 131401018 Isma Sadiah
19 171805083 Kaka Rizki Febriansyah
PKN BAHASA INDONESIA IPA IPS SBDP
NO NISN NAMA SISWA KD 3.2 KD 4.2 KD 3.7 KD 4.7 KD 3.2 KD 4.2 KD 3.4 KD 4.4 KD 3.2
1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2
20 171804072 Mochamad Rangga Rivaldi
21 161704091 Muhamad Zaenal Ihsan
22 131401069 Naraya Salsabila Gumilar
23 161704098 Nazwa Nabila Azzahra
24 131401071 Noviyanti Andini
25 131401029 Reja Rukmana
26 131401032 Rezky Harry Suryadi
27 131401075 Rubiani Afifah Sri Mulyani
28 131401076 Sinta Srianti
29 131401037 Siti Nurhayati
30 121301054 Sulastri
31 121301061 Wulan

Cipacing, ....................................20
PKN BAHASA INDONESIA IPA IPS SBDP
NO NISN NAMA SISWA KD 3.2 KD 4.2 KD 3.7 KD 4.7 KD 3.2 KD 4.2 KD 3.4 KD 4.4 KD 3.2
1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2
Mengetahui
Kepala Sekolah Guru Kelas VI B

Akub Saeful Akbar, S.Pd.SD A c e, S.Pd


NIP. 19620305 10 98305 1 002 NIP. 19710415 201411 1 00

Keterangan :
Pengetahuan
1. Tugas
2. PR
3. Ulangan Harian

Keterampilan
1. Praktek
2. Produk
3. Proyek
2 (dua)
2018/2019

SBDP
KD 3.2 KD 4.2
3 RT 1 2 3 RT
SBDP
KD 3.2 KD 4.2
3 RT 1 2 3 RT

g, ....................................2019
SBDP
KD 3.2 KD 4.2
3 RT 1 2 3 RT

Guru Kelas VI B

A c e, S.Pd
9710415 201411 1 003
DAFTAR NILAI KELAS 6 SEMESTER 2
TEMA 6 SUB TEMA 2
Kelas : VI ( Enam ) Semester :
Sekolah : SDN Cipacing Tahun Pelajaran :

PKN B. INDO IPA IPS S


NO NISN NAMA SISWA KD 3.2 KD 4.2 KD 3.8 KD 4.8 KD 3.2 KD 4.2 KD 3.4 KD 4.4 KD 3.3
1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1
1 131401043 Adin Saputra
2 131401045 Agung Sumpena
3 161704095 Akhdan Muhammad Billal
4 131401005 Alexa Octavia Ramadhani
5 131401048 Amelia Apriliani
6 131401049 Andri Ramadhan
7 171805068 Andrian Rahmadan
8 171805088 Annisa Masturoh Nur Rohmah
9 131401008 Azis Priatna
10 131401009 Dede Juhana
11 111201034 Dian Permana
12 131401011 Dila Safitri
13 121301034 Dindin Wahyudin
14 131401013 Parel Pebriansyah
15 141502044 Fitri Rahayu
16 131401015 Imas Indriyani
17 131401016 Imas Puspitasari
18 131401018 Isma Sadiah
19 171805083 Kaka Rizki Febriansyah
PKN B. INDO IPA IPS S
NO NISN NAMA SISWA KD 3.2 KD 4.2 KD 3.8 KD 4.8 KD 3.2 KD 4.2 KD 3.4 KD 4.4 KD 3.3
1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1
20 171804072 Mochamad Rangga Rivaldi
21 161704091 Muhamad Zaenal Ihsan
22 131401069 Naraya Salsabila Gumilar
23 161704098 Nazwa Nabila Azzahra
24 131401071 Noviyanti Andini
25 131401029 Reja Rukmana
26 131401032 Rezky Harry Suryadi
27 131401075 Rubiani Afifah Sri Mulyani
28 131401076 Sinta Srianti
29 131401037 Siti Nurhayati
30 121301054 Sulastri
31 121301061 Wulan

Cipacing, ...............................
PKN B. INDO IPA IPS S
NO NISN NAMA SISWA KD 3.2 KD 4.2 KD 3.8 KD 4.8 KD 3.2 KD 4.2 KD 3.4 KD 4.4 KD 3.3
1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1
Mengetahui
Kepala Sekolah Guru Kelas VI B

Akub Saeful Akbar, S.Pd.SD A c e, S.Pd


NIP. 19620305 10 98305 1 002 NIP. 19710415 201411

Keterangan :
Pengetahuan
1. Tugas
2. PR
3. Ulangan Harian

Keterampilan
1. Praktek
2. Produk
3. Proyek
2 (dua)
2018/2019

SBDP
KD 3.3 KD 4.3
2 3 RT 1 2 3 RT
SBDP
KD 3.3 KD 4.3
2 3 RT 1 2 3 RT

pacing, ....................................2019
SBDP
KD 3.3 KD 4.3
2 3 RT 1 2 3 RT

Guru Kelas VI B

A c e, S.Pd
IP. 19710415 201411 1 003
DAFTAR NILAI KELAS 6 SEMESTER 2
TEMA 6 SUB TEMA 3
Kelas : VI (Enam ) B Semester :
Sekolah : SDN Cipacing Tahun Pelajaran :

PKN B. INDO IPA IPS S


NO NISN NAMA SISWA KD 3.2 KD 4.2 KD 3.8 KD 4.8 KD 3.2 KD 4.2 KD 3.4 KD 4.4 KD 3.1
1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1
1 131401043 Adin Saputra
2 131401045 Agung Sumpena
3 161704095 Akhdan Muhammad Billal
4 131401005 Alexa Octavia Ramadhani
5 131401048 Amelia Apriliani
6 131401049 Andri Ramadhan
7 171805068 Andrian Rahmadan
8 171805088 Annisa Masturoh Nur Rohmah
9 131401008 Azis Priatna
10 131401009 Dede Juhana
11 111201034 Dian Permana
12 131401011 Dila Safitri
13 121301034 Dindin Wahyudin
14 131401013 Parel Pebriansyah
15 141502044 Fitri Rahayu
16 131401015 Imas Indriyani
17 131401016 Imas Puspitasari
18 131401018 Isma Sadiah
19 171805083 Kaka Rizki Febriansyah
PKN B. INDO IPA IPS S
NO NISN NAMA SISWA KD 3.2 KD 4.2 KD 3.8 KD 4.8 KD 3.2 KD 4.2 KD 3.4 KD 4.4 KD 3.1
1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1
20 171804072 Mochamad Rangga Rivaldi
21 161704091 Muhamad Zaenal Ihsan
22 131401069 Naraya Salsabila Gumilar
23 161704098 Nazwa Nabila Azzahra
24 131401071 Noviyanti Andini
25 131401029 Reja Rukmana
26 131401032 Rezky Harry Suryadi
27 131401075 Rubiani Afifah Sri Mulyani
28 131401076 Sinta Srianti
29 131401037 Siti Nurhayati
30 121301054 Sulastri
31 121301061 Wulan

Cipacing, ...............................
PKN B. INDO IPA IPS S
NO NISN NAMA SISWA KD 3.2 KD 4.2 KD 3.8 KD 4.8 KD 3.2 KD 4.2 KD 3.4 KD 4.4 KD 3.1
1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1
Mengetahui
Kepala Sekolah Guru Kelas VI B

Akub Saeful Akbar, S.Pd.SD A c e, S.Pd


NIP. 19620305 10 98305 1 002 NIP. 19710415 201411

Keterangan :
Pengetahuan
1. Tugas
2. PR
3. Ulangan Harian

Keterampilan
1. Praktek
2. Produk
3. Proyek
2 (Dua)
2018/2019

SBDP
KD 3.1 KD 4.1
2 3 RT 1 2 3 RT
SBDP
KD 3.1 KD 4.1
2 3 RT 1 2 3 RT

pacing, ....................................2019
SBDP
KD 3.1 KD 4.1
2 3 RT 1 2 3 RT

Guru Kelas VI B

A c e, S.Pd
IP. 19710415 201411 1 003
DAFTAR NILAI KELAS 6 SEMESTER 2
TEMA 7 SUB TEMA 1
Kelas : VI (Enam ) B Semester :
Sekolah : SDN Cipacing Tahun Pelajaran :

PKN B. INDO IPA IPS S


NO NISN NAMA SISWA KD 3.1 KD 4.1 KD 3.3 KD 4.3 KD 3.2 KD 4.2 KD 3.3 KD 4.3 KD 3.2
1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1
1 131401043 Adin Saputra
2 131401045 Agung Sumpena
3 161704095 Akhdan Muhammad Billal
4 131401005 Alexa Octavia Ramadhani
5 131401048 Amelia Apriliani
6 131401049 Andri Ramadhan
7 171805068 Andrian Rahmadan
8 171805088 Annisa Masturoh Nur Rohmah
9 131401008 Azis Priatna
10 131401009 Dede Juhana
11 111201034 Dian Permana
12 131401011 Dila Safitri
13 121301034 Dindin Wahyudin
14 131401013 Parel Pebriansyah
15 141502044 Fitri Rahayu
16 131401015 Imas Indriyani
17 131401016 Imas Puspitasari
18 131401018 Isma Sadiah
19 171805083 Kaka Rizki Febriansyah
PKN B. INDO IPA IPS S
NO NISN NAMA SISWA KD 3.1 KD 4.1 KD 3.3 KD 4.3 KD 3.2 KD 4.2 KD 3.3 KD 4.3 KD 3.2
1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1
20 171804072 Mochamad Rangga Rivaldi
21 161704091 Muhamad Zaenal Ihsan
22 131401069 Naraya Salsabila Gumilar
23 161704098 Nazwa Nabila Azzahra
24 131401071 Noviyanti Andini
25 131401029 Reja Rukmana
26 131401032 Rezky Harry Suryadi
27 131401075 Rubiani Afifah Sri Mulyani
28 131401076 Sinta Srianti
29 131401037 Siti Nurhayati
30 121301054 Sulastri
31 121301061 Wulan

Cipacing, ...............................
PKN B. INDO IPA IPS S
NO NISN NAMA SISWA KD 3.1 KD 4.1 KD 3.3 KD 4.3 KD 3.2 KD 4.2 KD 3.3 KD 4.3 KD 3.2
1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1
Mengetahui
Kepala Sekolah Guru Kelas VI B

Akub Saeful Akbar, S.Pd.SD A c e, S.Pd


NIP. 19620305 10 98305 1 002 NIP. 19710415 201411

Keterangan :
Pengetahuan
1. Tugas
2. PR
3. Ulangan Harian

Keterampilan
1. Praktek
2. Produk
3. Proyek
2 (dua)
2018/2019

SBDP
KD 3.2 KD 4.2
2 3 RT 1 2 3 RT
SBDP
KD 3.2 KD 4.2
2 3 RT 1 2 3 RT

pacing, ....................................2019
SBDP
KD 3.2 KD 4.2
2 3 RT 1 2 3 RT

Guru Kelas VI B

A c e, S.Pd
IP. 19710415 201411 1 003
DAFTAR NILAI KELAS 6 SEMESTER 2
TEMA 7 SUB TEMA 2
Kelas : VI (Enam ) B Semester :
Sekolah : SDN Cipacing Tahun Pelajaran :

PKN B. INDO IPA IPS S


NO NISN NAMA SISWA KD 3.1 KD 4.1 KD 3.3 KD 4.3 KD 3.2 KD 4.2 KD 3.3 KD 4.3 KD 3.3
1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1
1 131401043 Adin Saputra
2 131401045 Agung Sumpena
3 161704095 Akhdan Muhammad Billal
4 131401005 Alexa Octavia Ramadhani
5 131401048 Amelia Apriliani
6 131401049 Andri Ramadhan
7 171805068 Andrian Rahmadan
8 171805088 Annisa Masturoh Nur Rohmah
9 131401008 Azis Priatna
10 131401009 Dede Juhana
11 111201034 Dian Permana
12 131401011 Dila Safitri
13 121301034 Dindin Wahyudin
14 131401013 Parel Pebriansyah
15 141502044 Fitri Rahayu
16 131401015 Imas Indriyani
17 131401016 Imas Puspitasari
18 131401018 Isma Sadiah
19 171805083 Kaka Rizki Febriansyah
PKN B. INDO IPA IPS S
NO NISN NAMA SISWA KD 3.1 KD 4.1 KD 3.3 KD 4.3 KD 3.2 KD 4.2 KD 3.3 KD 4.3 KD 3.3
1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1
20 171804072 Mochamad Rangga Rivaldi
21 161704091 Muhamad Zaenal Ihsan
22 131401069 Naraya Salsabila Gumilar
23 161704098 Nazwa Nabila Azzahra
24 131401071 Noviyanti Andini
25 131401029 Reja Rukmana
26 131401032 Rezky Harry Suryadi
27 131401075 Rubiani Afifah Sri Mulyani
28 131401076 Sinta Srianti
29 131401037 Siti Nurhayati
30 121301054 Sulastri
31 121301061 Wulan

Cipacing, ...............................
PKN B. INDO IPA IPS S
NO NISN NAMA SISWA KD 3.1 KD 4.1 KD 3.3 KD 4.3 KD 3.2 KD 4.2 KD 3.3 KD 4.3 KD 3.3
1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1
Mengetahui
Kepala Sekolah Guru Kelas VI B

Akub Saeful Akbar, S.Pd.SD A c e, S.Pd


NIP. 19620305 10 98305 1 002 NIP. 19710415 201411

Keterangan :
Pengetahuan
1. Tugas
2. PR
3. Ulangan Harian

Keterampilan
1. Praktek
2. Produk
3. Proyek
2 (dua)
2018/2019

SBDP
KD 3.3 KD 4.3
2 3 RT 1 2 3 RT
SBDP
KD 3.3 KD 4.3
2 3 RT 1 2 3 RT

pacing, ....................................2019
SBDP
KD 3.3 KD 4.3
2 3 RT 1 2 3 RT

Guru Kelas VI B

A c e, S.Pd
IP. 19710415 201411 1 003
DAFTAR NILAI KELAS 6 SEMESTER 2
TEMA 7 SUB TEMA 3
Kelas : VI (Enam ) B Semester :
Sekolah : SDN Cipacing Tahun Pelajaran :

PKN B. INDO IPA IPS S


NO NISN NAMA SISWA KD 3.1 KD 4.1 KD 3.3 KD 4.3 KD 3.2 KD 4.2 KD 3.3 KD 4.3 KD 3.2
1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1
1 131401043 Adin Saputra
2 131401045 Agung Sumpena
3 161704095 Akhdan Muhammad Billal
4 131401005 Alexa Octavia Ramadhani
5 131401048 Amelia Apriliani
6 131401049 Andri Ramadhan
7 171805068 Andrian Rahmadan
8 171805088 Annisa Masturoh Nur Rohmah
9 131401008 Azis Priatna
10 131401009 Dede Juhana
11 111201034 Dian Permana
12 131401011 Dila Safitri
13 121301034 Dindin Wahyudin
14 131401013 Parel Pebriansyah
15 141502044 Fitri Rahayu
16 131401015 Imas Indriyani
17 131401016 Imas Puspitasari
18 131401018 Isma Sadiah
19 171805083 Kaka Rizki Febriansyah
PKN B. INDO IPA IPS S
NO NISN NAMA SISWA KD 3.1 KD 4.1 KD 3.3 KD 4.3 KD 3.2 KD 4.2 KD 3.3 KD 4.3 KD 3.2
1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1
20 171804072 Mochamad Rangga Rivaldi
21 161704091 Muhamad Zaenal Ihsan
22 131401069 Naraya Salsabila Gumilar
23 161704098 Nazwa Nabila Azzahra
24 131401071 Noviyanti Andini
25 131401029 Reja Rukmana
26 131401032 Rezky Harry Suryadi
27 131401075 Rubiani Afifah Sri Mulyani
28 131401076 Sinta Srianti
29 131401037 Siti Nurhayati
30 121301054 Sulastri
31 121301061 Wulan

Cipacing, ...............................
PKN B. INDO IPA IPS S
NO NISN NAMA SISWA KD 3.1 KD 4.1 KD 3.3 KD 4.3 KD 3.2 KD 4.2 KD 3.3 KD 4.3 KD 3.2
1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1
Mengetahui
Kepala Sekolah Guru Kelas VI B

Akub Saeful Akbar, S.Pd.SD A c e, S.Pd


NIP. 19620305 10 98305 1 002 NIP. 19710415 201411

Keterangan :
Pengetahuan
1. Tugas
2. PR
3. Ulangan Harian

Keterampilan
1. Praktek
2. Produk
3. Proyek
2 (dua)
2018/2019

SBDP
KD 3.2 KD 4.2
2 3 RT 1 2 3 RT
SBDP
KD 3.2 KD 4.2
2 3 RT 1 2 3 RT

pacing, ....................................2019
SBDP
KD 3.2 KD 4.2
2 3 RT 1 2 3 RT

Guru Kelas VI B

A c e, S.Pd
IP. 19710415 201411 1 003
DAFTAR NILAI KELAS 6 SEMESTER 2
TEMA SUB TEMA 1
Kelas : VI (Enam ) B Semester :
Sekolah : SDN Cipacing Tahun Pelajaran :

PKN B. INDO IPA IPS S


NO NISN NAMA SISWA KD 3.2 KD 4.2 KD 3.7 KD 4.7 KD 3.8 KD 4.8 KD 3.1 KD 4.1 KD 3.2
1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1
1 131401043 Adin Saputra
2 131401045 Agung Sumpena
3 161704095 Akhdan Muhammad Billal
4 131401005 Alexa Octavia Ramadhani
5 131401048 Amelia Apriliani
6 131401049 Andri Ramadhan
7 171805068 Andrian Rahmadan
8 171805088 Annisa Masturoh Nur Rohmah
9 131401008 Azis Priatna
10 131401009 Dede Juhana
11 111201034 Dian Permana
12 131401011 Dila Safitri
13 121301034 Dindin Wahyudin
14 131401013 Parel Pebriansyah
15 141502044 Fitri Rahayu
16 131401015 Imas Indriyani
17 131401016 Imas Puspitasari
18 131401018 Isma Sadiah
19 171805083 Kaka Rizki Febriansyah
PKN B. INDO IPA IPS S
NO NISN NAMA SISWA KD 3.2 KD 4.2 KD 3.7 KD 4.7 KD 3.8 KD 4.8 KD 3.1 KD 4.1 KD 3.2
1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1
20 171804072 Mochamad Rangga Rivaldi
21 161704091 Muhamad Zaenal Ihsan
22 131401069 Naraya Salsabila Gumilar
23 161704098 Nazwa Nabila Azzahra
24 131401071 Noviyanti Andini
25 131401029 Reja Rukmana
26 131401032 Rezky Harry Suryadi
27 131401075 Rubiani Afifah Sri Mulyani
28 131401076 Sinta Srianti
29 131401037 Siti Nurhayati
30 121301054 Sulastri
31 121301061 Wulan

Cipacing, ...............................
PKN B. INDO IPA IPS S
NO NISN NAMA SISWA KD 3.2 KD 4.2 KD 3.7 KD 4.7 KD 3.8 KD 4.8 KD 3.1 KD 4.1 KD 3.2
1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1
Mengetahui
Kepala Sekolah Guru Kelas VI B

Akub Saeful Akbar, S.Pd.SD A c e, S.Pd


NIP. 19620305 10 98305 1 002 NIP. 19710415 201411

Keterangan :
Pengetahuan
1. Tugas
2. PR
3. Ulangan Harian

Keterampilan
1. Praktek
2. Produk
3. Proyek
2 (dua)
2018/2019

SBDP
KD 3.2 KD 4.2
2 3 RT 1 2 3 RT
SBDP
KD 3.2 KD 4.2
2 3 RT 1 2 3 RT

pacing, ....................................2019
SBDP
KD 3.2 KD 4.2
2 3 RT 1 2 3 RT

Guru Kelas VI B

A c e, S.Pd
IP. 19710415 201411 1 003
DAFTAR NILAI KELAS 6 SEMESTER 2
TEMA 8 SUB TEMA 2
Kelas : VI (Enam ) B Semester :
Sekolah : SDN Cipacing Tahun Pelajaran :

PKN B. INDO IPA IPS S


NO NISN NAMA SISWA KD 3.2 KD 4.2 KD 3.8 KD 4.8 KD 3.8 KD 4.8 KD 3.1 KD 4.1 KD 3.3
1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1
1 131401043 Adin Saputra
2 131401045 Agung Sumpena
3 161704095 Akhdan Muhammad Billal
4 131401005 Alexa Octavia Ramadhani
5 131401048 Amelia Apriliani
6 131401049 Andri Ramadhan
7 171805068 Andrian Rahmadan
8 171805088 Annisa Masturoh Nur Rohmah
9 131401008 Azis Priatna
10 131401009 Dede Juhana
11 111201034 Dian Permana
12 131401011 Dila Safitri
13 121301034 Dindin Wahyudin
14 131401013 Parel Pebriansyah
15 141502044 Fitri Rahayu
16 131401015 Imas Indriyani
17 131401016 Imas Puspitasari
18 131401018 Isma Sadiah
19 171805083 Kaka Rizki Febriansyah
PKN B. INDO IPA IPS S
NO NISN NAMA SISWA KD 3.2 KD 4.2 KD 3.8 KD 4.8 KD 3.8 KD 4.8 KD 3.1 KD 4.1 KD 3.3
1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1
20 171804072 Mochamad Rangga Rivaldi
21 161704091 Muhamad Zaenal Ihsan
22 131401069 Naraya Salsabila Gumilar
23 161704098 Nazwa Nabila Azzahra
24 131401071 Noviyanti Andini
25 131401029 Reja Rukmana
26 131401032 Rezky Harry Suryadi
27 131401075 Rubiani Afifah Sri Mulyani
28 131401076 Sinta Srianti
29 131401037 Siti Nurhayati
30 121301054 Sulastri
31 121301061 Wulan

Cipacing, ...............................
PKN B. INDO IPA IPS S
NO NISN NAMA SISWA KD 3.2 KD 4.2 KD 3.8 KD 4.8 KD 3.8 KD 4.8 KD 3.1 KD 4.1 KD 3.3
1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1
Mengetahui
Kepala Sekolah Guru Kelas VI B

Akub Saeful Akbar, S.Pd.SD A c e, S.Pd


NIP. 19620305 10 98305 1 002 NIP. 19710415 201411

Keterangan :
Pengetahuan
1. Tugas
2. PR
3. Ulangan Harian

Keterampilan
1. Praktek
2. Produk
3. Proyek
2 (dua)
2018/2019

SBDP
KD 3.3 KD 4.3
2 3 RT 1 2 3 RT
SBDP
KD 3.3 KD 4.3
2 3 RT 1 2 3 RT

pacing, ....................................2019
SBDP
KD 3.3 KD 4.3
2 3 RT 1 2 3 RT

Guru Kelas VI B

A c e, S.Pd
IP. 19710415 201411 1 003
DAFTAR NILAI KELAS 6 SEMESTER 2
TEMA 8 SUB TEMA 3
Kelas : VI (Enam ) B Semester :
Sekolah : SDN Cipacing Tahun Pelajaran :

PKN B. INDO IPA IPS S


NO NISN NAMA SISWA KD 3.2 KD 4.2 KD 3.8 KD 4.8 KD 3.8 KD 4.8 KD 3.1 KD 4.1 KD 3.1
1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1
1 131401043 Adin Saputra
2 131401045 Agung Sumpena
3 161704095 Akhdan Muhammad Billal
4 131401005 Alexa Octavia Ramadhani
5 131401048 Amelia Apriliani
6 131401049 Andri Ramadhan
7 171805068 Andrian Rahmadan
8 171805088 Annisa Masturoh Nur Rohmah
9 131401008 Azis Priatna
10 131401009 Dede Juhana
11 111201034 Dian Permana
12 131401011 Dila Safitri
13 121301034 Dindin Wahyudin
14 131401013 Parel Pebriansyah
15 141502044 Fitri Rahayu
16 131401015 Imas Indriyani
17 131401016 Imas Puspitasari
18 131401018 Isma Sadiah
19 171805083 Kaka Rizki Febriansyah
PKN B. INDO IPA IPS S
NO NISN NAMA SISWA KD 3.2 KD 4.2 KD 3.8 KD 4.8 KD 3.8 KD 4.8 KD 3.1 KD 4.1 KD 3.1
1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1
20 171804072 Mochamad Rangga Rivaldi
21 161704091 Muhamad Zaenal Ihsan
22 131401069 Naraya Salsabila Gumilar
23 161704098 Nazwa Nabila Azzahra
24 131401071 Noviyanti Andini
25 131401029 Reja Rukmana
26 131401032 Rezky Harry Suryadi
27 131401075 Rubiani Afifah Sri Mulyani
28 131401076 Sinta Srianti
29 131401037 Siti Nurhayati
30 121301054 Sulastri
31 121301061 Wulan

Cipacing, ...............................
PKN B. INDO IPA IPS S
NO NISN NAMA SISWA KD 3.2 KD 4.2 KD 3.8 KD 4.8 KD 3.8 KD 4.8 KD 3.1 KD 4.1 KD 3.1
1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1
Mengetahui
Kepala Sekolah Guru Kelas VI B

Akub Saeful Akbar, S.Pd.SD A c e, S.Pd


NIP. 19620305 10 98305 1 002 NIP. 19710415 201411

Keterangan :
Pengetahuan
1. Tugas
2. PR
3. Ulangan Harian

Keterampilan
1. Praktek
2. Produk
3. Proyek
2 (dua)
2018/2019

SBDP
KD 3.1 KD 4.1
2 3 RT 1 2 3 RT
SBDP
KD 3.1 KD 4.1
2 3 RT 1 2 3 RT

pacing, ....................................2019
SBDP
KD 3.1 KD 4.1
2 3 RT 1 2 3 RT

Guru Kelas VI B

A c e, S.Pd
IP. 19710415 201411 1 003
DAFTAR NILAI KELAS 6 SEMESTER 2
TEMA 9 SUB TEMA 1
Kelas : VI (Enam ) B Semester :
Sekolah : SDN Cipacing Tahun Pelajaran :

PKN B. INDO IPA IPS S


NO NISN NAMA SISWA KD 3.4 KD 4.4 KD 3.9 KD 4.9 KD 3.7 KD 4.7 KD 3.2 KD 4.2 KD 3.2
1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1
1 131401043 Adin Saputra
2 131401045 Agung Sumpena
3 161704095 Akhdan Muhammad Billal
4 131401005 Alexa Octavia Ramadhani
5 131401048 Amelia Apriliani
6 131401049 Andri Ramadhan
7 171805068 Andrian Rahmadan
8 171805088 Annisa Masturoh Nur Rohmah
9 131401008 Azis Priatna
10 131401009 Dede Juhana
11 111201034 Dian Permana
12 131401011 Dila Safitri
13 121301034 Dindin Wahyudin
14 131401013 Parel Pebriansyah
15 141502044 Fitri Rahayu
16 131401015 Imas Indriyani
17 131401016 Imas Puspitasari
18 131401018 Isma Sadiah
19 171805083 Kaka Rizki Febriansyah
PKN B. INDO IPA IPS S
NO NISN NAMA SISWA KD 3.4 KD 4.4 KD 3.9 KD 4.9 KD 3.7 KD 4.7 KD 3.2 KD 4.2 KD 3.2
1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1
20 171804072 Mochamad Rangga Rivaldi
21 161704091 Muhamad Zaenal Ihsan
22 131401069 Naraya Salsabila Gumilar
23 161704098 Nazwa Nabila Azzahra
24 131401071 Noviyanti Andini
25 131401029 Reja Rukmana
26 131401032 Rezky Harry Suryadi
27 131401075 Rubiani Afifah Sri Mulyani
28 131401076 Sinta Srianti
29 131401037 Siti Nurhayati
30 121301054 Sulastri
31 121301061 Wulan

Cipacing, ...............................
PKN B. INDO IPA IPS S
NO NISN NAMA SISWA KD 3.4 KD 4.4 KD 3.9 KD 4.9 KD 3.7 KD 4.7 KD 3.2 KD 4.2 KD 3.2
1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1
Mengetahui
Kepala Sekolah Guru Kelas VI B

Akub Saeful Akbar, S.Pd.SD A c e, S.Pd


NIP. 19620305 10 98305 1 002 NIP. 19710415 201411

Keterangan :
Pengetahuan
1. Tugas
2. PR
3. Ulangan Harian

Keterampilan
1. Praktek
2. Produk
3. Proyek
2 (dua)
2018/2019

SBDP
KD 3.2 KD 4.2
2 3 RT 1 2 3 RT
SBDP
KD 3.2 KD 4.2
2 3 RT 1 2 3 RT

pacing, ....................................2019
SBDP
KD 3.2 KD 4.2
2 3 RT 1 2 3 RT

Guru Kelas VI B

A c e, S.Pd
IP. 19710415 201411 1 003
DAFTAR NILAI KELAS 6 SEMESTER 2
TEMA 9 SUB TEMA 2
Kelas : VI (Enam ) B Semester :
Sekolah : SDN Cipacing Tahun Pelajaran :

PKN B. INDO IPA IPS S


NO NISN NAMA SISWA KD 3.4 KD 4.4 KD 3.9 KD 4.9 KD 3.7 KD 4.7 KD 3.2 KD 4.2 KD 3.3
1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1
1 131401043 Adin Saputra
2 131401045 Agung Sumpena
3 161704095 Akhdan Muhammad Billal
4 131401005 Alexa Octavia Ramadhani
5 131401048 Amelia Apriliani
6 131401049 Andri Ramadhan
7 171805068 Andrian Rahmadan
8 171805088 Annisa Masturoh Nur Rohmah
9 131401008 Azis Priatna
10 131401009 Dede Juhana
11 111201034 Dian Permana
12 131401011 Dila Safitri
13 121301034 Dindin Wahyudin
14 131401013 Parel Pebriansyah
15 141502044 Fitri Rahayu
16 131401015 Imas Indriyani
17 131401016 Imas Puspitasari
18 131401018 Isma Sadiah
19 171805083 Kaka Rizki Febriansyah
PKN B. INDO IPA IPS S
NO NISN NAMA SISWA KD 3.4 KD 4.4 KD 3.9 KD 4.9 KD 3.7 KD 4.7 KD 3.2 KD 4.2 KD 3.3
1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1
20 171804072 Mochamad Rangga Rivaldi
21 161704091 Muhamad Zaenal Ihsan
22 131401069 Naraya Salsabila Gumilar
23 161704098 Nazwa Nabila Azzahra
24 131401071 Noviyanti Andini
25 131401029 Reja Rukmana
26 131401032 Rezky Harry Suryadi
27 131401075 Rubiani Afifah Sri Mulyani
28 131401076 Sinta Srianti
29 131401037 Siti Nurhayati
30 121301054 Sulastri
31 121301061 Wulan

Cipacing, ...............................
PKN B. INDO IPA IPS S
NO NISN NAMA SISWA KD 3.4 KD 4.4 KD 3.9 KD 4.9 KD 3.7 KD 4.7 KD 3.2 KD 4.2 KD 3.3
1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1
Mengetahui
Kepala Sekolah Guru Kelas VI B

Akub Saeful Akbar, S.Pd.SD A c e, S.Pd


NIP. 19620305 10 98305 1 002 NIP. 19710415 201411

Keterangan :
Pengetahuan
1. Tugas
2. PR
3. Ulangan Harian

Keterampilan
1. Praktek
2. Produk
3. Proyek
2 (dua)
2018/2019

SBDP
KD 3.3 KD 4.3
2 3 RT 1 2 3 RT
SBDP
KD 3.3 KD 4.3
2 3 RT 1 2 3 RT

pacing, ....................................2019
SBDP
KD 3.3 KD 4.3
2 3 RT 1 2 3 RT

Guru Kelas VI B

A c e, S.Pd
IP. 19710415 201411 1 003
DAFTAR NILAI KELAS 6 SEMESTER 2
TEMA 9 SUB TEMA 3
Kelas : VI (Enam ) B Semester :
Sekolah : SDN Cipacing Tahun Pelajaran :

PKN B. INDO IPA IPS S


NO NISN NAMA SISWA KD 3.4 KD 4.4 KD 3.10 KD 4.10 KD 3.7 KD 4.7 KD 3.2 KD 4.2 KD 3.4
1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1
1 131401043 Adin Saputra
2 131401045 Agung Sumpena
3 161704095 Akhdan Muhammad Billal
4 131401005 Alexa Octavia Ramadhani
5 131401048 Amelia Apriliani
6 131401049 Andri Ramadhan
7 171805068 Andrian Rahmadan
8 171805088 Annisa Masturoh Nur Rohmah
9 131401008 Azis Priatna
10 131401009 Dede Juhana
11 111201034 Dian Permana
12 131401011 Dila Safitri
13 121301034 Dindin Wahyudin
14 131401013 Parel Pebriansyah
15 141502044 Fitri Rahayu
16 131401015 Imas Indriyani
17 131401016 Imas Puspitasari
18 131401018 Isma Sadiah
19 171805083 Kaka Rizki Febriansyah
PKN B. INDO IPA IPS S
NO NISN NAMA SISWA KD 3.4 KD 4.4 KD 3.10 KD 4.10 KD 3.7 KD 4.7 KD 3.2 KD 4.2 KD 3.4
1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1
20 171804072 Mochamad Rangga Rivaldi
21 161704091 Muhamad Zaenal Ihsan
22 131401069 Naraya Salsabila Gumilar
23 161704098 Nazwa Nabila Azzahra
24 131401071 Noviyanti Andini
25 131401029 Reja Rukmana
26 131401032 Rezky Harry Suryadi
27 131401075 Rubiani Afifah Sri Mulyani
28 131401076 Sinta Srianti
29 131401037 Siti Nurhayati
30 121301054 Sulastri
31 121301061 Wulan

Cipacing, ...............................
PKN B. INDO IPA IPS S
NO NISN NAMA SISWA KD 3.4 KD 4.4 KD 3.10 KD 4.10 KD 3.7 KD 4.7 KD 3.2 KD 4.2 KD 3.4
1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1 2 3 RT 1
Mengetahui
Kepala Sekolah Guru Kelas VI B

Akub Saeful Akbar, S.Pd.SD A c e, S.Pd


NIP. 19620305 10 98305 1 002 NIP. 19710415 201411

Keterangan :
Pengetahuan
1. Tugas
2. PR
3. Ulangan Harian

Keterampilan
1. Praktek
2. Produk
3. Proyek
2 (dua)
2018/2019

SBDP
KD 3.4 KD 4.4
2 3 RT 1 2 3 RT
SBDP
KD 3.4 KD 4.4
2 3 RT 1 2 3 RT

pacing, ....................................2019
SBDP
KD 3.4 KD 4.4
2 3 RT 1 2 3 RT

Guru Kelas VI B

A c e, S.Pd
IP. 19710415 201411 1 003
DAFTAR NILAI KELAS 6 SEMESTER 2
MATEMATIKA
Kelas : VI (Enam ) B Semester :
Sekolah : SDN Cipacing Tahun Pelajaran :

PEMBELAJARAN 6 PEMBELAJARAN 7 PEMBELAJARAN 8 PEMBELAJARAN 9 PEMBE


NO NISN NAMA SISWA KD 3.2 KD 4.2 KD 3.2 KD 4.2 KD 3.8 KD 4.8 KD 3.8 KD 4.8
Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk RT Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk RT Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk RT Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk RT Tls
1 131401043 Adin Saputra
2 131401045 Agung Sumpena
3 161704095 Akhdan Muhammad Billal
4 131401005 Alexa Octavia Ramadhani
5 131401048 Amelia Apriliani
6 131401049 Andri Ramadhan
7 171805068 Andrian Rahmadan
8 171805088 Annisa Masturoh Nur Rohmah
9 131401008 Azis Priatna
10 131401009 Dede Juhana
11 111201034 Dian Permana
12 131401011 Dila Safitri
13 121301034 Dindin Wahyudin
14 131401013 Parel Pebriansyah
15 141502044 Fitri Rahayu
16 131401015 Imas Indriyani
17 131401016 Imas Puspitasari
18 131401018 Isma Sadiah
19 171805083 Kaka Rizki Febriansyah
PEMBELAJARAN 6 PEMBELAJARAN 7 PEMBELAJARAN 8 PEMBELAJARAN 9 PEMBE
NO NISN NAMA SISWA KD 3.2 KD 4.2 KD 3.2 KD 4.2 KD 3.8 KD 4.8 KD 3.8 KD 4.8
Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk RT Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk RT Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk RT Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk RT Tls
20 171804072 Mochamad Rangga Rivaldi
21 161704091 Muhamad Zaenal Ihsan
22 131401069 Naraya Salsabila Gumilar
23 161704098 Nazwa Nabila Azzahra
24 131401071 Noviyanti Andini
25 131401029 Reja Rukmana
26 131401032 Rezky Harry Suryadi
27 131401075 Rubiani Afifah Sri Mulyani
28 131401076 Sinta Srianti
29 131401037 Siti Nurhayati
30 121301054 Sulastri
31 121301061 Wulan

Cipacing, ...............................
PEMBELAJARAN 6 PEMBELAJARAN 7 PEMBELAJARAN 8 PEMBELAJARAN 9 PEMBE
NO NISN NAMA SISWA KD 3.2 KD 4.2 KD 3.2 KD 4.2 KD 3.8 KD 4.8 KD 3.8 KD 4.8
Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk RT Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk RT Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk RT Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk RT Tls
Mengetahui
Kepala Sekolah Guru Kelas VI B

Akub Saeful Akbar, S.Pd.SD A c e, S.Pd


NIP. 19620305 10 98305 1 002 NIP. 19710415 201411
2 (dua)
2018/2019

PEMBELAJARAN.....

Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk RT


PEMBELAJARAN.....

Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk RT

pacing, ....................................2019
PEMBELAJARAN.....

Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk RT

Guru Kelas VI B

A c e, S.Pd
IP. 19710415 201411 1 003
DAFTAR NILAI KELAS 6 SEMESTER 2
BASA SUNDA
Kelas : VI (Enam ) B Semester :
Sekolah : SDN Cipacing Tahun Pelajaran :

PEMBELAJARAN 5 PEMBELAJARAN 6 PEMBELAJARAN 7 PEMBELAJARAN 8 PEMBE


NO NISN NAMA SISWA KD 3.4 KD 4.4 KD 3.5 KD 4.5 KD 3.6 KD 4.6 KD 3.7 KD 4.7
Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk RT Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk RT Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk RT Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk RT Tls
1 131401043 Adin Saputra
2 131401045 Agung Sumpena
3 161704095 Akhdan Muhammad Billal
4 131401005 Alexa Octavia Ramadhani
5 131401048 Amelia Apriliani
6 131401049 Andri Ramadhan
7 171805068 Andrian Rahmadan
8 171805088 Annisa Masturoh Nur Rohmah
9 131401008 Azis Priatna
10 131401009 Dede Juhana
11 111201034 Dian Permana
12 131401011 Dila Safitri
13 121301034 Dindin Wahyudin
14 131401013 Parel Pebriansyah
15 141502044 Fitri Rahayu
16 131401015 Imas Indriyani
17 131401016 Imas Puspitasari
18 131401018 Isma Sadiah
19 171805083 Kaka Rizki Febriansyah
PEMBELAJARAN 5 PEMBELAJARAN 6 PEMBELAJARAN 7 PEMBELAJARAN 8 PEMBE
NO NISN NAMA SISWA KD 3.4 KD 4.4 KD 3.5 KD 4.5 KD 3.6 KD 4.6 KD 3.7 KD 4.7
Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk RT Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk RT Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk RT Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk RT Tls
20 171804072 Mochamad Rangga Rivaldi
21 161704091 Muhamad Zaenal Ihsan
22 131401069 Naraya Salsabila Gumilar
23 161704098 Nazwa Nabila Azzahra
24 131401071 Noviyanti Andini
25 131401029 Reja Rukmana
26 131401032 Rezky Harry Suryadi
27 131401075 Rubiani Afifah Sri Mulyani
28 131401076 Sinta Srianti
29 131401037 Siti Nurhayati
30 121301054 Sulastri
31 121301061 Wulan

Cipacing, ......................
Mengetahui
PEMBELAJARAN 5 PEMBELAJARAN 6 PEMBELAJARAN 7 PEMBELAJARAN 8 PEMBE
NO NISN NAMA SISWA KD 3.4 KD 4.4 KD 3.5 KD 4.5 KD 3.6 KD 4.6 KD 3.7 KD 4.7
Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk RT Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk RT Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk RT Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk RT Tls
Kepala Sekolah Guru Kelas VI B

Akub Saeful Akbar, S.Pd.SD A c e, S.Pd


NIP. 19620305 10 98305 1 002 NIP. 19710415 201411
2 (Dua)
2018/2019

PEMBELAJARAN ...

Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk RT


PEMBELAJARAN ...

Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk RT

Cipacing, ....................................2019
PEMBELAJARAN ...

Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk RT


Guru Kelas VI B

A c e, S.Pd
IP. 19710415 201411 1 003
DAFTAR NILAI KELAS 6 SEMESTER 2
BAHASA INGGRIS
Kelas : VI (Enam ) Semester : 2 (dua)
Sekolah : SDN Cipacing Tahun Pelajaran : 2018/2019

PEMBELAJARAN ... PEMBELAJARAN ... PEMBELAJARAN ... PEMBELAJARAN ... PEMBELA


NO NISN NAMA SISWA KD 3. ... KD 4. .... KD 3. ... KD 4. .... KD 3. ... KD 4. .... KD 3. ... KD 4. .... KD 3. ...
Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk RT Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk RT Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk RT Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk RT Tls Lsn
PEMBELAJARAN ... PEMBELAJARAN ... PEMBELAJARAN ... PEMBELAJARAN ... PEMBELA
NO NISN NAMA SISWA KD 3. ... KD 4. .... KD 3. ... KD 4. .... KD 3. ... KD 4. .... KD 3. ... KD 4. .... KD 3. ...
Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk RT Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk RT Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk RT Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk RT Tls Lsn

Catatan : Isi pembelajaran dan KD sesuai buku yang dipakai


..............................., ..............................
Mengetahui
PEMBELAJARAN ... PEMBELAJARAN ... PEMBELAJARAN ... PEMBELAJARAN ... PEMBELA
NO NISN NAMA SISWA KD 3. ... KD 4. .... KD 3. ... KD 4. .... KD 3. ... KD 4. .... KD 3. ... KD 4. .... KD 3. ...
Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk RT Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk RT Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk RT Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk RT Tls Lsn
Kepala Sekolah Guru Kelas V

Tatang Kusdiana, S.Pd.,M.Pd. Nana Somana, S.Pd


NIP. 19601205 198201 1 004 NIP. 19720222 200801 1 0
2 (dua)
2018/2019

PEMBELAJARAN ...
KD 3. ... KD 4. ....
Tgs RT Prkt Prod Pryk RT
PEMBELAJARAN ...
KD 3. ... KD 4. ....
Tgs RT Prkt Prod Pryk RT

..., ....................................2018
PEMBELAJARAN ...
KD 3. ... KD 4. ....
Tgs RT Prkt Prod Pryk RT
Guru Kelas V

a Somana, S.Pd
20222 200801 1 006
DAFTAR NILAI KELAS 6 SEMESTER 2
PENILAIAN TENGAH SEMESTER (PTS)
Kelas : VI (Enam ) B Semester : 2 (Dua)
Sekolah : SDN Cipacing Tahun Pelajaran : 2018/2019

PENILAIAN TENGAH SEMESTER


NO NISN NAMA SISWA PKN B. INDO IPA IPS SBDP MTK PENJAS B. SUNDA B. ING
3.1 3.2 3.3 3.7 3.8 3.2 3.2 3.4 3.1 3.2 3.3 3.1 3.2 3.4 3.5
1 131401043 Adin Saputra
2 131401045 Agung Sumpena
3 161704095 Akhdan Muhammad Billal
4 131401005 Alexa Octavia Ramadhani
5 131401048 Amelia Apriliani
6 131401049 Andri Ramadhan
7 171805068 Andrian Rahmadan
8 171805088 Annisa Masturoh Nur Rohmah
9 131401008 Azis Priatna
10 131401009 Dede Juhana
11 111201034 Dian Permana
12 131401011 Dila Safitri
13 121301034 Dindin Wahyudin
14 131401013 Parel Pebriansyah
15 141502044 Fitri Rahayu
16 131401015 Imas Indriyani
17 131401016 Imas Puspitasari
18 131401018 Isma Sadiah
19 171805083 Kaka Rizki Febriansyah
PENILAIAN TENGAH SEMESTER
NO NISN NAMA SISWA PKN B. INDO IPA IPS SBDP MTK PENJAS B. SUNDA B. ING
3.1 3.2 3.3 3.7 3.8 3.2 3.2 3.4 3.1 3.2 3.3 3.1 3.2 3.4 3.5
20 171804072 Mochamad Rangga Rivaldi
21 161704091 Muhamad Zaenal Ihsan
22 131401069 Naraya Salsabila Gumilar
23 161704098 Nazwa Nabila Azzahra
24 131401071 Noviyanti Andini
25 131401029 Reja Rukmana
26 131401032 Rezky Harry Suryadi
27 131401075 Rubiani Afifah Sri Mulyani
28 131401076 Sinta Srianti
29 131401037 Siti Nurhayati
30 121301054 Sulastri
31 121301061 Wulan

Keterangan :
Cipacing, ....................................2019
Mengetahui
PENILAIAN TENGAH SEMESTER
NO NISN NAMA SISWA PKN B. INDO IPA IPS SBDP MTK PENJAS B. SUNDA B. ING
3.1 3.2 3.3 3.7 3.8 3.2 3.2 3.4 3.1 3.2 3.3 3.1 3.2 3.4 3.5
Kepala Sekolah Guru Kelas VI B

Akub Saeful Akbar, S.Pd.SD A c e, S.Pd


NIP. 19620305 10 98305 1 002 NIP. 19710415 201411 1 003
2 (Dua)
2018/2019

KAR
KAR

..............................2019
KAR

201411 1 003
DAFTAR NILAI KELAS 6 SEMESTER 2
PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS)
Kelas : VI (Enam ) B Semester : 2 (dua)
Sekolah : SDN Cipacing Tahun Pelajaran : 2018/2019

PENILAIAN AKHIR SEMESTER


NO NISN NAMA SISWA PKN B. INDO IPA IPS SBDP MTK PENJAS B. SUNDA B. ING
3.1 3.2 3.4 3.3 3.7 3.8 3.9 3.10 3.2 3.7 3.8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.2 3.3 3.8 3.4 3.5 3.6 3.7
1 131401043 Adin Saputra
2 131401045 Agung Sumpena
3 161704095 Akhdan Muhammad Billal
4 131401005 Alexa Octavia Ramadhani
5 131401048 Amelia Apriliani
6 131401049 Andri Ramadhan
7 171805068 Andrian Rahmadan
8 171805088 Annisa Masturoh Nur Rohmah
9 131401008 Azis Priatna
10 131401009 Dede Juhana
11 111201034 Dian Permana
12 131401011 Dila Safitri
13 121301034 Dindin Wahyudin
14 131401013 Parel Pebriansyah
15 141502044 Fitri Rahayu
16 131401015 Imas Indriyani
17 131401016 Imas Puspitasari
18 131401018 Isma Sadiah
19 171805083 Kaka Rizki Febriansyah
NO NISN NAMA SISWA PKN B. INDO IPA IPS SBDP MTK PENJAS B. SUNDA B. ING
3.1 3.2 3.4 3.3 3.7 3.8 3.9 3.10 3.2 3.7 3.8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.2 3.3 3.8 3.4 3.5 3.6 3.7
20 171804072 Mochamad Rangga Rivaldi
21 161704091 Muhamad Zaenal Ihsan
22 131401069 Naraya Salsabila Gumilar
23 161704098 Nazwa Nabila Azzahra
24 131401071 Noviyanti Andini
25 131401029 Reja Rukmana
26 131401032 Rezky Harry Suryadi
27 131401075 Rubiani Afifah Sri Mulyani
28 131401076 Sinta Srianti
29 131401037 Siti Nurhayati
30 121301054 Sulastri
31 121301061 Wulan

Cipacing, ...................................
Mengetahui
NO NISN NAMA SISWA PKN B. INDO IPA IPS SBDP MTK PENJAS B. SUNDA B. ING
3.1 3.2 3.4 3.3 3.7 3.8 3.9 3.10 3.2 3.7 3.8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.2 3.3 3.8 3.4 3.5 3.6 3.7
Kepala Sekolah Guru Kelas VI B

Akub Saeful Akbar, S.Pd.SD A c e, S.Pd


NIP. 19620305 10 98305 1 002 NIP. 19710415 201411 1
B. ING
B. ING

ing, ....................................2019
B. ING

Guru Kelas VI B

A c e, S.Pd
19710415 201411 1 003