Anda di halaman 1dari 8

Notasi gending2 dolanan materi pelajaran SD. http://puthutnugroho.wordpress.

com

NGUNDHA LAYANGAN
LARAS PELOG PATHET NEM

Buka Saron: .555 j45654 .112 j1232g1

A. Ompak (irama ngracik)

.555 j45654 .112 j12321

.555 j45654 .112 j1232g1

B. Lagu (irama ngracik)

...5 ..45 ..61 ..21

...1 2321 2321 2321

...5 ..45 ..61 ..21

...1 2321 2321 6545

..16 5321 .161 .231

..55 ..64 ..53 ..21

..55 ..64 ..53 ..21

.133 3231 .516 5555

.... 5235 ..45 ..65


Notasi gending2 dolanan materi pelajaran SD. http://puthutnugroho.wordpress.com

LAGU NGUDHA LAYANGAN


..16
LARAS ..55 .516
PELOG PATHET NEM532g1

. . . 5 . . 4 5 . . 6 ! . . @ !
Del nde-del ka-e mu-luk

. . . ! @ # @ ! @ # @ ! @ # @ !
Wah la-ya-nga-ne war-na-war-na dha-pu-ka-ne

. . . 5 . . 4 5 . . 6 ! . . @ !
Del nde--del ka-e mum-bul

. . . ! @ # @ ! @ # @ ! 6 5 4 5
Lha la-ya-nga-ne man-ca war-na pu-la-sa-ne

. z5x c! 6 5 3 2 1 . 1 y 1 . 2 3 1
Bat to- bat be-ci-ke wah a-ku gu-mun

. . 5 5 . . 6 4 . . 5 3 . . 2 1
Ka-ya ku-pu lan sa- te-lit

. . 5 5 . . 6 4 . . 5 3 . . 2 1
Se-ku- ter na- ga lan kin-jeng

. ! # # # @ # ! . 5 ! 6 5 5 5 5
Ka- e mon-to-re ma-bur je-jer ja-ran sem-brani

. . . . 5 2 3 5 . . 4 5
z x x x 6
c . 6 5
a- ja nyang-kut ba- reng wa-e

. . ! 6 . . 5 5 . 5 ! 6 5 3 2 1
g
di-men a-wet o-ra pe-dhot be-nange
Notasi gending2 dolanan materi pelajaran SD. http://puthutnugroho.wordpress.com

BANGBANG WIS RAHINA


Laras pelog Pathet Nem
Buka: Dt t 1 (1)
A. Ngracik
. . 32 1321 . . 32 1321
. . 11 2365
. . 65 . . 65 . 3.2 5321
. . 11 6561 . .11 6561
. 561 . 6 .5 . 3.2 532(1)

B. Lamba
.3.2 .3.1 .3.2 .3.1
.2.3 .6.5
.6.5 .6.5 .3.2 .3.1
.2.1 .2.1 .6.5 .6.1
.6.1 .6.5 . 3 . 2 . 3 . (1)

Tembang
Bang bang wis rahina, bang bang wis rahina
Srengengene muncul, muncul-muncul sunar sumamburat
Cicit cuwit-cuwit, cicit cuwit-cuwit cit cuwit rame swara ceh ocehan

Krengket kerat-keret, Krengket kerat-keret


Nimba aneng sumur, sumur-sumur adus gebyar gebyur
Segere kepati, segere kepati, kepati bingar bagas kewarasan

Mangkat rerikatan, mangkat rerikatan


Rikat maju terus, terus-terus rawegah gaweyan
Padha ditandangi, padha ditandangi, tandangi gawe dinggo golek pangan.
Notasi gending2 dolanan materi pelajaran SD. http://puthutnugroho.wordpress.com

SLUKU-SLUKU BATHOK, PL NEM

Buka; ..15 .765 .765 .43(1)

Ompak

. . 1 5 . 7 6 5 . 7 6 5 . 4 3 1
. . 1 5 . 7 6 5 . 7 6 5 . 4 3(1)

Lagu

. . 1 5 . 7 6 5 . 7 6 5 . 4 3 1
. . 1 6 1 2 3 1 . 5 5 4 5 6 1 5
. . . 2 . . 3 1 . . 5 7 . . 5 6
. . 5 4 . . 2 4 . . 6 3 . . 2 1
. 1 1 6 1 2 3 1 . 5 5 4 5 6 1(5)

Suwuk Ngracik

.6777 .6555 .6777 .6555 .325.2 .5321 111.1235 ..55(5)

Tembang

Sluku-sluku bathok bathoke ela-elo


Sirama menyang solo leh olehe paying motha
Mak jenthit lolo lobah uwong mati ora obah
Yen obah medeni bocah yen urip goleka dhuwit
Notasi gending2 dolanan materi pelajaran SD. http://puthutnugroho.wordpress.com

Lancaran MANYAR SEWU, Laras Pelog Pathet Barang

Buka: . 7 . 6 . 7 . 6 3 .3 3

. 5 . 3 . 5 . 3 . 5 . 3 . 6 . 5

. 6 . 5 . 6 . 5 . 6 . 5 . 3 . 2

. 3 . 2 . 3 . 2 . 3 . 2 . 7 . 6

. 7 . 6 . 7 . 6 . 7 . 6 . 5 . 3

Lancaran SUWE ORA JAMU, Laras Pelog Pathet Nem

Buka: .... 5654 .2.1 6.6.

A. Ompak Lagu (2x)

. . 123 2123 1.12 23132


. . 235 5555 .642 . 1. 6
B. Lagu (2x)

. 2.3 . 2 .3 .1.2 .3.2


. 3.5 . 6 .5 .4.2 .1.6
CAKEPAN LAGU

Suwe ora jamu jamu jamu godhong tebu


Suwe ra ketemu temu pisan gawe guyu

Suwe ora jamu jamu wedang sere


Suwe ra ketemu temu pisan tambah sae
Notasi gending2 dolanan materi pelajaran SD. http://puthutnugroho.wordpress.com

JARANAN, PL NEM
Buka: 1231 1231 5.51 232(1)

A.Ompak/ Melodi

. 2 3 5 . 6 5 3 1 2 3 . 5 3 2 1
. 2 3 5 . 6 5 3 1 2 3 . 5 3 2 1
. 1 1 1 6 5 6 1 . 1 1 1 6 5 4 5
. 6 6 5 . 6 6 5 1 2 3 . 5 3 2 1
1 2 3 1 1 2 3 1 5 . 5 1 2 3 2(1)

B.Lagu

. 2 . 5 . 6 . 3 . 2 . 3 . 2 . 1
. 2 . 5 . 6 . 3 . 2 . 3 . 2 . 1
. 2 . 1 . 2 . 1 . 6 . 5 . 4 . 5
. 6 . 5 . 6 . 5 . 2 . 3 . 2 . 1
. 2 . 1 . 2 . 1 . 5 . 3 . 2 .(1)

C. Tembang

Jaranan jaranan jarane jaran teji


Sing numpak ndara bei sing ngirit para mantri
Jreg jreg nong jreg jreg nong segesreg turut lurung
Gedebug krincing Gedebug krincing prok prok gedebug jedher
Notasi gending2 dolanan materi pelajaran SD. http://puthutnugroho.wordpress.com

TARI MEONG

Buka: t .2.22 .66.6(2)

A)....2 .2.2(.) .....4x

B).222 .21231(2) .222 .21231(2)


.666 .65635(6) .666 .65635(6)...2x

C) 5356 5365 6356 532(1).... 4x

D) .... 3535 ..36 5323


.... 3565 ..36 5323
.365 3212 ..12 3565
.6.5 .3.2 .123 .2.(1)...1x(kethuk lamba)

E) .1.1 .t1. .6.6 .t6. ...(1)

F) tttt ttt(t)....4x

G) .2.6 .2.6 .2.6 .2.6 .(2)

H).222 .21231(2) .222 .21231(2)


.666 .65635(6) .666 .65635(6)...1x

I) 6666 666(6) kethuk neter tttt ttt(t) ptpt pp.(2)


Notasi gending2 dolanan materi pelajaran SD. http://puthutnugroho.wordpress.com

J) .6.2 .6.2 .6.2 .6.(2)...1x

L) .5.6 .1.2 .5.6 .1.(2)...1x

M) .... 3535 ..36 5323


.... 3565 ..36 5323
.365 3212 ..12 3565
.6.5 .3.2 .123 .2.(1)...4x seseg

N) ...6 ...(2).... 14x

O).222 .21231(2) .222 .21231(2)


.666 .65635(6) .666 .65635(6)...2x