Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

HARI: RABU TARIKH: 2.1.2019 MINGGU KE: 1

KELAS/ MASA/ KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN


MATA PELAJARAN

TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS


6 PINTAR TAJUK : Peraturan Bilik Sains ………daripada………orang
STANDARD KANDUNGAN : 2.1 murid telah mencapai
STANDARD PEMBELAJARAN : 2.1.1
9.15 – 10.15 OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Pada akhir PdP murid dapat: objektif.
Masa : 60 minit 1. Menyatakan dan mengaplikasi lebih daripada satu peraturan bilik
Sains. (TP2 & TP4).
2. Memberi sebab peraturan bilik Sains perlu dipatuhi. (TP5)
SAINS
KPS: Memerhati, membuat inferens, mengelas, berkomunikasi.
AKTIVITI:
Bil. Murid :…….. 1. Murid memerhatikan gambar sebuah bilik Sains.
2. Murid cuba memikirkan dan menyatakan semula peraturan bilik
Sains yang telah diketahui oleh mereka.
3. Murid meneliti peraturan bilik Sains seperti dalam buku teks.
4. Murid berbincang dan menyatakan peraturan apakah yang tidak
dipatuhi oleh murid (Atan).
5. Murid membentuk kumpulan dan menerima kertas mahjong.
6. Murid memilih 4 peraturan bilik Sains dan memberi sebab
mengapa peraturan bilik Sains tersebut perlu dipatuhi. Murid
menyiapkan lembaran kerja dalam bentuk peta pemikiran titi.
7. Murid kemudian membentangkan hasil kumpulan.
8. Murid memilih antara 5 peraturan dan sebab yang terbaik dan
salin dalam buku nota mereka.

EMK : kreativiti, inovasi, mematuhi peraturan


Bahan Bantu Mengajar: buku teks

TAJUK: RANGKAIAN KOMPUTER ………daripada………orang


4 PINTAR SK: 1.O SP: 1.1, 1.2 murid telah mencapai
11.15 – 12.15 OBJEKTIF PDP: Pada akhir PdP murid dapat: objektif.
Masa : 60 minit 1. Menyatakan maksud komputer .
2. Mengenal dan menyenarai jenis- jenis komputer. *nota:
Komputer adalah alat elektronik yang
AKTIVITI:
TMK 1. Murid memerhati sebuah komputer dan menamakan.
dapat menerima data, memproses data,
menyimpan data dan menghasilkan
2. Murid mendengar penerangan guru tentang kegunaan komputer output.

Bil. Murid :…….. untuk memudahkan murid memberi maksud komputer. Peranti: Peralatan yang disambung
3. Murid memberi maksud komputer dengan bimbingan guru. kepada sistem unit. Perisian: Program
4. Murid memerhati pelbagai varian komputer di dalam gambar. atau arahan yang memberitahu
komputer apa yang harus dilakukan
5. Murid menamakan jenis- jenis komputer berdasarkan penerangan
guru. Ada 7: Komputer peribadi; Komputer
mudah alih; Konsol mainan berkomputer;
Pelayan; Komputer benam (embedded);
EMK: Kreativiti & Inovatif, TMK. Komputer tangan (hand held); Komputer
tablet.

Disemak oleh: ………………………………….. Tarikh: …………………………..