Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 7

Tarikh / Hari 10/02/2020 (Isnin)


Kelas 1 Usaha
Masa 14:30 – 15:30
Matapelajaran Matematik
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 100
1.2 Nilai Nombor
Standard Kandungan
1.3 Menulis Nombor
1.2.2 Menentukan nilai nombor hingga 100:
Standard Pembelajaran (i) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang diberi.
1.3.1 Menulis nombor dalam angka danperkataan.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Membandingkan kuantiti dua kumpulan objek.
Objektif Pembelajaran 2. Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.
3. Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang diberi.
4. Memadankan kumpulan objek dengan nombor.
Tulis 11 Hingga 20 (Buku teks – Muka surat 20)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menunjukkan kuantiti bagi nombor yang diberi.
Aktiviti
3. Murid menulis nombor dalam angka danperkataan.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 28-27)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Kemahiran Abad Ke-21 Berdaya tahan

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi


Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
Refleksi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana…………………………………………..............................................................

Tarikh / Hari 10/2/2020 (Isnin)


Kelas 3 Usaha
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 7
Masa 15:50 – 16:50
Matapelajaran Matematik
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Tambah dalam lingkungan 1000
Standard Kandungan 2.1 Menambah sebarang dua nombor
(i) Menambah sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula
(ii) Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari: (a) sa ke puluh,
Standard Pembelajaran
(iii) Menambah sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1
(iv) Menambah sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Menambah sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula
Objektif Pembelajaran 2. Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari: (a) sa ke puluh,
3. Menambah sebarang dua nombor dengan menggunakan abacus
4. Menambah sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan.
Tambah (Buku teks – Muka surat 19-22)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menambah tanpa mengumpul semula dengan menggunakan pelbagai kaedah, seperti bilang terus
dan menggunakan abacus atau blok asas.
Aktiviti 3. Murid melengkapkan ayat matematik dan bentuk lazim dengan menggunakan kaedah bilang terus,
pasangan nombor atau fakta asas tambah.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 13-14)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Kemahiran Abad Ke-21 Pengisian Kurikulum


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Penyoalan dalam kelas
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Presentasi
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
Refleksi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana…………………………………………..............................................................

Tarikh 10/02/2020 (Isnin)


Tempat Dewan SKAS
Masa 17:50 – 18:20
Perkara Perhimpunan Rasmi
1. Nyanyian lagu Negaraku, lagu Selangor dan lagu sekolah
2. Ucapan guru bertugas
Aktiviti
3. Ceramah ringkas guru bertugas
4. Ucapan pentadbir

Tarikh / Hari 11/2/2020 (Selasa)


Kelas 1 Gigih
Masa 13:30 – 14:30
Matapelajaran Matematik
Bidang Nombor dan Operasi
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 7
Tajuk Nombor hingga 100
1.2 Nilai Nombor
Standard Kandungan
1.3 Menulis Nombor
1.2.2 Menentukan nilai nombor hingga 100:
Standard Pembelajaran (i) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang diberi.
1.3.1 Menulis nombor dalam angka danperkataan.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Membandingkan kuantiti dua kumpulan objek.
Objektif Pembelajaran 2. Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.
3. Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang diberi.
4. Memadankan kumpulan objek dengan nombor.
Tulis 11 Hingga 20 (Buku teks – Muka surat 20)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menunjukkan kuantiti bagi nombor yang diberi.
Aktiviti
3. Murid menulis nombor dalam angka danperkataan.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 28-27)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Kemahiran Abad Ke-21 Pengisian Kurikulum
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Penyoalan dalam kelas
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Presentasi
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
Refleksi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana…………………………………………..............................................................

Tarikh / Hari 11/02/2020 (Selasa)


Kelas 1 Usaha
Masa 15:50 – 16:50
Matapelajaran Matematik
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 100
1.1 Kuantiti secara intuitif
Standard Kandungan
1.2 Nilai Nombor.
1.2.1 Menamakan nombor hingga 100:
i) Membandingkan kuantiti dua kumpulan objek.
Standard Pembelajaran ii) Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.
1.2.2 Menentukan nilai nombor hingga 100:
(i) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang diberi.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Membandingkan kuantiti dua kumpulan objek.
Objektif Pembelajaran
2. Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.
3. Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang diberi.
Kenali 21 Hingga 30 (Buku teks – Muka surat 21-23)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid membandingkan kuantiti dua kumpulan objek.
Aktiviti 3. Murid menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.
4. Murid menunjukkan kuantiti bagi nombor yang diberi.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 38-43)
6. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Kemahiran Abad Ke-21 Berdaya tahan

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi


Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
Refleksi ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.

Tarikh / Hari 11/2/2020 (Selasa)


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 7
Kelas 3 Rajin
Masa 17:20 – 18:20
Matapelajaran Matematik
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Tambah dalam lingkungan 10000
Standard Kandungan 2.1 Menambah sebarang dua nombor
(i) Menambah sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula
(ii) Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari: (a) sa ke puluh,
Standard Pembelajaran
(iii) Menambah sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1
(iv) Menambah sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Menambah sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula
Objektif Pembelajaran 2. Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari: (a) sa ke puluh,
3. Menambah sebarang dua nombor dengan menggunakan abacus
4. Menambah sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan.
Tambah lagi (Buku teks – Muka surat 23-26)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menambah dengan mengumpul semula sa kepada puluh dalam bentuk lazim. Gunakan kaedah lain
seperti bilang terus, cerakinan dan menggunakan bahan konkrit.
Aktiviti 3. Murid menambah dengan mengumpul semula puluh kepada ratus dalam bentuk lazim. Gunakan kaeah
lain seperti kaedah separa dan cerakinan atau mengikut kesesuaian.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 15-17)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Kemahiran Abad Ke-21 Pengisian Kurikulum


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Penyoalan dalam kelas
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Presentasi
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

Refleksi
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.

Tarikh / Hari 12/2/2020 (Rabu)


Kelas 1 Gigih
Masa 13:30 – 14.30
Matapelajaran Matematik
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 100
1.1 Kuantiti secara intuitif
Standard Kandungan
1.2 Nilai Nombor.
Standard Pembelajaran 1.2.1 Menamakan nombor hingga 100:
i) Membandingkan kuantiti dua kumpulan objek.
ii) Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.
1.2.2 Menentukan nilai nombor hingga 100:
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 7
(i) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang diberi.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Membandingkan kuantiti dua kumpulan objek.
Objektif Pembelajaran
2. Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.
3. Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang diberi.
Kenali 21 Hingga 30 (Buku teks – Muka surat 21-23)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid membandingkan kuantiti dua kumpulan objek.
Aktiviti 3. Murid menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.
4. Murid menunjukkan kuantiti bagi nombor yang diberi.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 38-43)
6. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Kemahiran Abad Ke-21 Pengisian Kurikulum
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Penyoalan dalam kelas
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Presentasi
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
Refleksi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana…………………………………………..............................................................

Tarikh / Hari 12/2/2020 (Rabu)


Kelas 3 Rajin
Masa 15:50 – 16.50
Matapelajaran Matematik
Matapelajaran Matematik
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Tambah dalam lingkungan 10000
Standard Kandungan 2.1 Menambah sebarang dua nombor
(iii) Menambah sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula
(iv) Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari: (a) sa ke puluh,
Standard Pembelajaran
(v) Menambah sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1
(vi) Menambah sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Menambah sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula
Objektif Pembelajaran 2. Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari: (a) sa ke puluh,
3. Menambah sebarang dua nombor dengan menggunakan abacus
4. Menambah sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan.
Kemahiran Abad Ke-21 Pengisian Kurikulum
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Penyoalan dalam kelas
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Presentasi
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
Refleksi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana…………………………………………..............................................................

Tarikh / Hari 12/2/2020 (Rabu)


Kelas 3 Usaha
Masa 16:50 – 17.50
Matapelajaran Matematik
Matapelajaran Matematik
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Tambah dalam lingkungan 10000
Standard Kandungan 2.1 Menambah sebarang dua nombor
(v) Menambah sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula
(vi) Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari: (a) sa ke puluh,
Standard Pembelajaran
(vii) Menambah sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1
(viii) Menambah sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Menambah sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula
Objektif Pembelajaran 2. Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari: (a) sa ke puluh,
3. Menambah sebarang dua nombor dengan menggunakan abacus
4. Menambah sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan.
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Pengisian Kurikulum
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Penyoalan dalam kelas
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Presentasi
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 7
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
Refleksi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana…………………………………………..............................................................

Tarikh / Hari 13/2/2020 (Khamis)


Kelas 3 Usaha
Masa 14:30 – 15.30
Matapelajaran Matematik
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Tambah dalam lingkungan 10000
Standard Kandungan 2.2 Menambah sebarang tiga nombor
(i) Menambah sebarang tiga nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula.
(ii) Menambah sebarang tiga nombor hingga empat digit dengan mengumpul semuladari:
(a) sa ke puluh,
(b) puluh ke ratus,
Standard Pembelajaran
(c) ratus ke ribu,
(d) sa ke puluh, puluh ke ratus dan ratus ke ribu,hasil tambahnya hingga 10 000.
(iii) Menambah sebarang tiga nombor dengan menggunakan abacus
(iv) Menambah sebarang tiga nombor dengan pelbagai strategi pengiraan.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1) Menambah sebarang tiga nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula.
Objektif Pembelajaran 2) Menambah sebarang tiga nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula
3) Menambah sebarang tiga nombor dengan menggunakan abacus
4) Menambah sebarang tiga nombor dengan pelbagai strategi pengiraan.
Aktiviti Tambah tiga nombor (Buku teks – Muka surat 27-30)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 7
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid melengkapkan ayat matematik menggunakan kaedah bilang terus, pasangan nombor atau fakta
asas tambah.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 18-19)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Kemahiran Abad Ke-21 Pengisian Kurikulum


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Penyoalan dalam kelas
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Presentasi
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
Refleksi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.
PdP ditunda kerana…………………………………………..............................................................

Tarikh / Hari 13/2/2020 (Khamis)


Kelas 3 Rajin
Masa 16.50 – 17.50
Matapelajaran Matematik
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 10000
Standard Kandungan 1.7 Menganggar
(i) Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan:
Standard Pembelajaran (a) menyatakan kuantiti,
(b) menggunakan perkataan “lebih daripada” dan ‘kurang daripada”.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran
1. Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah
Anggar bilangan objek (Buku teks – Muka surat 17)
1. Murid membundarkan nombor kepada puluh, ratus dan ribu terdekat.
Aktiviti 2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 10)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Kemahiran Abad Ke-21 Pengisian Kurikulum
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Penyoalan dalam kelas
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Presentasi
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
Refleksi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana…………………………………………..............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

17.50 - 18.20

7 Khamis 1 Usaha Pendidikan Jasmani


30 minit

BIDANG KEMAHIRAN

UNIT 2: GERAK GEMBIRA

TAJUK GERAK CABARAN

1.2 Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor


STANDARD
2.2 Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan dalam pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
KANDUNGAN
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti.

STANDARD
1.2.1, 2.2.1, 5.2.1
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF Pada akhir PdPC murid akan dapat :


1. Melakukan pergerakan yang berbeza berbeza iaitu melonjak, berskip, berjalan, menggelongsor, berlari,
PEMBELAJARAN
mencongklang, dan melompat sebelah kaki
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 7
2. Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti dalam kumpulan.
Murid berjaya melakukan pergerakan yang berbeza iaitu melonjak, berskip, berjalan, menggelongsor, berlari,
KRITERIA KEJAYAAN
mencongklang, dan melompat sebelah kaki.
1. Murid memanaskan badan mengikut ketua yang dipilih cikgu. (PAK – 21)
2. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil.
3. Murid melakukan pergerakan yang ditetapkan di stesen A, B, C, D, E, F dan G mengikut giliran secara
berkumpulan. (KBAT)
4. Murid melakukan pelbagai jenis pergerakan mengikut stesen:- ( PAK – 21)
i. Stesen A - Melonjak
AKTIVITI ii. Stesen B – Berskip
PDPC iii. Stesen C – Berjalan
iv. Stesen D – Berlari
v. Stesen E - Menggelongsor
vi. Stesen F – Melompat sebelah kaki
vii. Stesen G - Mencongklang
5. Murid memperlihatkan rasa seronok dan bekerjasama melakukan aktiviti.
6. Murid menyejukkan badan.

AKTIVITI PAK-21 Recap Group (Mengulangi / mengingat semula)Bus Stop (Hentian Bas)

BBB/BBM BT m/s 10

EMK Kreativiti dan Inovasi

KBAT Mengaplikasi Mengingat

NILAI Kerjasama Toleransi

TAHAP PENGUASAAN
2 PENTAKSIRAN /PENILAIAN Penglibatan dalam kelas.
(PBS)

KEHADIRAN : /

REFLEKSI / IMPAK ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.


______ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana ________________________________________________

Tarikh / Hari 14/2/2020 (Jumaat)


Kelas 1 Gigih
Masa 14.30 – 15.30
Matapelajaran Matematik
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 100
1.2 Nilai Nombor.
Standard Kandungan
1.3 Menulis nombor.
1.2.1 Menamakan nombor hingga 100:
i) Membandingkan kuantiti dua kumpulan objek.
Standard Pembelajaran ii) Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.
1.3.1 Menulis nombor dalam angka danperkataan.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Membandingkan kuantiti dua kumpulan objek.
Objektif Pembelajaran
2. Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.
3. Menulis nombor dalam angka danperkataan.
Uji Diri (Buku teks – Muka surat 24)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid membandingkan kuantiti dua kumpulan objek.
Aktiviti 3. Murid menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.
4. Murid menulis nombor dalam angka dan perkataan.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
6. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 7
Kemahiran Abad Ke-21 Pengisian Kurikulum
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Penyoalan dalam kelas
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Presentasi
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
Refleksi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.
PdP ditunda kerana…………………………………………..............................................................

Tarikh / Hari 14/2/2020 (Jumaat)


Kelas 1 Usaha
Masa 15:50 – 16.50
Matapelajaran Matematik
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 100
1.2 Nilai Nombor.
Standard Kandungan
1.3 Menulis nombor.
1.2.1 Menamakan nombor hingga 100:
i) Membandingkan kuantiti dua kumpulan objek.
Standard Pembelajaran ii) Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.
1.3.1 Menulis nombor dalam angka danperkataan.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Membandingkan kuantiti dua kumpulan objek.
Objektif Pembelajaran
2. Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.
3. Menulis nombor dalam angka danperkataan.
Uji Diri (Buku teks – Muka surat 24)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid membandingkan kuantiti dua kumpulan objek.
Aktiviti 3. Murid menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.
4. Murid menulis nombor dalam angka dan perkataan.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
6. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Kemahiran Abad Ke-21 Pengisian Kurikulum
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Penyoalan dalam kelas
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Presentasi
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
Refleksi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.
PdP ditunda kerana…………………………………………..............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN
17.20 - 17.50
7 Jumaat 1 Usaha Pendidikan Kesihatan
30 minit

MODUL KESIHATAN FIZIKAL

UNIT 9: BERSIH DAN SELAMAT

TAJUK SAYA BERSIH

STANDARD KANDUNGAN 1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam konteks kesihatan diri dan reproduktif (i) Kebersihan Fizikal

1.1.3 Mengaplikasikan cara menjaga kebersihan fizikal, pakaian dan alatan keperluan diri
STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.4 Menilai kesan sekiranya tidak menjaga kebersihan fizikal dan berkongsi alatan keperluan diri.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 7
Pada akhir PdPC murid akan dapat :
OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. Mengaplikasikan cara menjaga kebersihan fizikal, pakaian dan alatan keperluan diri.
2. Menilai kesan sekiranya tidak menjaga kebersihan fizikal dan berkongsi alatan keperluan diri.
KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menyenaraikan kesan tidak menjaga kebersihan fizikal.
1. Murid mengimbas kembali pelajaran lalu tentang kebersihan diri.
2. Murid dibahagikan kepada 6 kumpulan.(PAK-21)
3. Guru memberi tajuk untuk setiap kumpulan:-
a) Mandi
b) Cuci tangan
c) Lap Badan
AKTIVITI
d) Sikat Rambut
PDPC
e) Gosok gigi
f) Potong kuku
4. Murid menyenaraikan kesan yg berlaku jika tidak melakukan aktiviti mengikut setiap tajuk diberi untuk
kumpulan masing-masing dalam bentuk peta minda. (PAK-21)
5. Murid membuat perbentangan kumpulan. (PAK-21)
6. Guru membuat kesimpulan tentang pelajaran hari ini.

AKTIVITI PAK-21 Mind Map (Peta Minda) Presentations (Persembahan)- berkumpulan.

BBB/BBM BT m/s 66
EMK Kreativiti dan Inovasi

KBAT Menganalisis Memahami

NILAI Kerjasama Toleransi

TAHAP PENGUASAAN (PBS) 4 PENTAKSIRAN /PENILAIAN Penglibatan dalam kelas.

REFLEKSI / IMPAK ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.


______ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana ________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

17.50 - 18.20

7 Jumaat 1 Usaha Pendidikan Jasmani


30 minit

BIDANG KEMAHIRAN

UNIT 2: GERAK GEMBIRA

TAJUK GERAK CABARAN

1.2 Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor


STANDARD
2.2 Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan dalam pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
KANDUNGAN
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti.

STANDARD
1.2.1, 2.2.1, 5.2.1
PEMBELAJARAN
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 7
Pada akhir PdPC murid akan dapat :
OBJEKTIF 1. Melakukan pergerakan yang berbeza berbeza iaitu melonjak, berskip, berjalan, menggelongsor, berlari,
PEMBELAJARAN mencongklang, dan melompat sebelah kaki
2. Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti dalam kumpulan.
Murid berjaya melakukan pergerakan yang berbeza iaitu melonjak, berskip, berjalan, menggelongsor, berlari,
KRITERIA KEJAYAAN
mencongklang, dan melompat sebelah kaki.
1. Murid memanaskan badan mengikut ketua yang dipilih cikgu. (PAK – 21)
2. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil.
3. Murid melakukan pergerakan yang ditetapkan di stesen A, B, C, D, E, F dan G mengikut giliran secara berkumpulan.
(KBAT)
4. Murid melakukan pelbagai jenis pergerakan mengikut stesen:- ( PAK – 21)
viii. Stesen A - Melonjak
AKTIVITI ix. Stesen B – Berskip
PDPC x. Stesen C – Berjalan
xi. Stesen D – Berlari
xii. Stesen E - Menggelongsor
xiii. Stesen F – Melompat sebelah kaki
xiv. Stesen G - Mencongklang
5. Murid memperlihatkan rasa seronok dan bekerjasama melakukan aktiviti.
6. Murid menyejukkan badan.

AKTIVITI PAK-21 Recap Group (Mengulangi / mengingat semula)Bus Stop (Hentian Bas)

BBB/BBM BT m/s 10

EMK Kreativiti dan Inovasi

KBAT Mengaplikasi Mengingat

NILAI Kerjasama Toleransi

TAHAP PENGUASAAN
2 PENTAKSIRAN /PENILAIAN Penglibatan dalam kelas.
(PBS)

KEHADIRAN : /

REFLEKSI / IMPAK ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.


______ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan. PdP
ditunda kerana ________________________________________________