Anda di halaman 1dari 1

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat
Yang kami hormati .........................

serta yang saya hormati para undangan yang berbahagia.

Puji Syukur Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat
Allah SWT. yang telah melimpahkan kepada kita segenap nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada
saat ini kita masih diberikan rahmat serta hidayah sehingga kita semua bisa berkumpul bersama-sama
dalam keadaan sehat, dan dapat menghadiri Advokasi Lintas Sektor

Sholawat serta Salam hendaklah selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW.
berkat perjuangan beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah dan beliaulah Khatimul
Anbiya’penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil’alamin.

Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh para undangan, yang dengan penuh semangat
berkenan untuk menghadiri Penyuluhan Program Kesehatan Masyarakat ini sekaligus diharapkan
dapat berpastisipasi secara aktif dalam diskusi ini.

Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada kesempatan yang penuh bahagia ini,
yaitu:
1. Pembukaan
2. Sambutan Kepala Desa Karang Anyar
3. Penyampaian materi oleh Ibu Yunna Andika Dewi,Amd.Kep,
4. Diskusi
5. Penutup

untuk mempersingkat waktu Marilah kita buka acara ini dengan bacaan Basmalah bersama-sama.
‘Bismillahirarahmanirrahim”.

2. Sambutan Kepala Desa Karang Anyar


3. Penyampaian materi oleh Ibu Yunna Andika Dewi,Amd.Kep,
4. Diskusi
5. Penutup

Demikian tadi acara demi acara telah kita lalui bersama, saya sebagai pembawa acara pertama hingga
akhir, apabila ada kata – kata yang kurang berkenan di hati Ibu- ibu semua, saya mohon maaf yang
sebesar – besarnya, dan saya mohon diri.
Saya akhiri Wbilahi Taufik Walhidayah
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Anda mungkin juga menyukai