Anda di halaman 1dari 26

Sektor perkilangan

Pembangunan Lestari dalam


Sektor Perindustrian

sriinday
ati
Konsep Pembangunan
Lestari
 Pembangunan yang berteraskan
kepada prinsip berterusan
 Pembangunan sumber yang
dilakukan secara berterusan dan
dapat dinikmati oleh generasi akan
datang
 Membangun tanpa mengorbankan
alam sekitar
 Pembangunan hendaklah disertai
dengan pemuliharaan dan
pemeliharaan sriinday
ati
Elemen dalam Pembangunan
Lestari
 Terdapat 3 konsep dalam
pembangunan lestari iaitu:
2. Penguatkuasaan undang-undang
3. Amalan pengurusan alam sekitar
4. Kempen kesedaran kepada
masyarakat industri

sriinday
ati
Langkah Penguatkuasaan
Undang-undang
 Penguatkuasaan undang undang yang
lebih ketat kepada mana-mana pengusaha
yang mencemarkan alam sekitar
 Mengenakan hukuman dan denda seperti
yang termaktub di dalam Akta Kualiti Alam
Sekitar
 Gantung, tarik balik lesen,
 Peranan Jabatan Alam Sekitar –
pemantauan berdasarkan Standart Kualiti
yang ditetapkan
 Menyediakan laporan EIA dari semasa ke
semasa dan berterusan
sriinday
ati
Pengurusan Sisa Toksik
 Setiapkilang diwajibkan
menyediakan takungan khas untuk
simpanan sisa toksid
 Hendaklah dirawat terlebih dahulu
 Memerlukan R&D

sriinday
ati
Pengurusan bahan
Pencemar

 Tidak menjalankan pembakaran


terbuka
 Mengitar bahan bakar untuk
dijadikan kompos

sriinday
ati
Industri Mesra Alam
 Beralih kepada teknologi industri
yang mesra alam dan tidak
mencemarkan alam sekitar dalam
konteks penggunaan tenaa
 Kebergantungan kepada bahan api
fosil hendaklah dikurangan
 Menggunakan tenaga alternatif
seperti gas asli, hidroelektrik dan
solar
 Bahan yang mengandungi
sriinday
cfc
ati
contoh
 Mengapa
serombong asap
dibina tinggi???
1. menggunakan
penapis dalam
serombong asap,
2. meninggikan
serombong asap
agar konsentrasi
bahan boleh
terserak dan tidak
terkumpul dalam
sriinday
ati
atmosfera
Kajian Kes

 Industri
Kecil dan Sederhana di
Malaysia

sriinday
ati
Konsep dan Ciri
 Pelbagai definisi
1. Mengikut keupayaan modal
 Kilang yang mempunyai keupayaan
modal kurang daripada RM 500,000
dikelaskan sebagai industri kecil
 Lebih RM 500,000 sehingga 2.5 juta
sebagai industri sederhana

sriinday
ati
2. Mengikut bilangan pekerja
- pekerja sepenuh masa kurang 50
orang – industri kecil
- 50 – 199 sebagai industri sederhana
- Lebih 200 sebagai industri berskala
besar
-

sriinday
ati
Ciri ciri
 Dimiliki sepenuhnya oleh pelabur
tempatan
 Berintensif buruh
 Keupayaan modal yang kecil
 Menjalankan operasi pada skala kecil dan
berteknologi rendah
 Produk pasaran tempatan dan sebahagian
dieskport
 Kelemahan daripada segi pemasaran,
pengurusan dan kualiti produk
sriinday
ati
Kepentingan IKS
 Meningkatkan sumbangan dalam KDNK negara –
contoh kegawatan 1998
 Membuka lebih banyak peluang pekerjaan
 Meningkatkan pendapatan perkapita, kuasa beli
dan tabungan
 Medium berlaku pemindahan teknologi
 Menggalakkan perhubungan atau rantaian
ekonomi dengan syarikat besar
 Mengurangkan keperluan import negara dan
mengelakkan tukaran wang asing
 Mengembangkan peranan usahawan tempatan
dalam pembangunan ekonomi negara.
sriinday
ati
Faedah hubung jalin dengan
Firma Besar
 Iks bertindak sebagai industri
pelengkap kepada industri berskala
besar – dalam bentuk vendor
 Rantaian iks tertumpu dalam bidang
automotif dan elektronik
 Rakan kongsi ialah jenama terkenal
 Iks berperanan sebagai pembekal
atau subkontraktor

sriinday
ati
Bentuk rantaian iks dan
firma
 Subkontrak-persetujuan
membekalkan bahan mentah,
menyediakan kredit, pengangkutan
dan sebagainya. Satu bentuk
desentralisasi (pemisahan operasi
pengeluaran)

sriinday
ati
 Perkongsian modal
Melibatkan pelaburan secara bersama
antara firma besar dengan iks
berdasarkan jumlah syer dan ekuiti.

sriinday
ati
 Kontrak pembelian khusus
Melibatkan pembelian bahan mentah,
separa siap dan bahan siap . Untuk
mendapatkan jaminan bekalan
bahan mentah dan jaminan pasaran
Saling bergantungan dalam bentuk
permintaan dan penawaran bahan
mentah dan barangan siap

sriinday
ati
Faedah kepada IKS
 Menambahkan keupayaan modal dan
dana
 Memperluas rangkaian pemasaran
 Penjimatan beberapa kos
 Keuntungan dan pemindahan teknologi
 Membantu kerajaan meningkatkan
program R&D
 Membuka lebih peluang pekerjaan
 Mengurangkan pergantungan import
 Peranan dalam mencapai taraf negara
maju dan NIC sriinday
ati
Masalah IKS
 Kekurangan modal
 Kerana untung yang rendah – skala
kecil
 Sukar perolehi kredit daripada bank
 Gagal sediakan akaun dan dokumen

sriinday
ati
 Kekurangan tenaga mahir
Masalah untuk mendapatkan pekerja
mahir dan berpendidikan
Tawaran gaji yang rendah
Migrasi keluar

sriinday
ati
Kekurangan bahan mentah
 Bahan mentah tidak mencukupi
 Bahan mentah tidak ada
 Tidak dapat dibekalkan dengan
segera

sriinday
ati
Pasaran dan pemasaran
 Produk kurang berkualiti dan tidak
berdaya saing
 Bahan mentah tidak berkualiti,
teknologi rendah dan tiada kawalan
mutu
 Harga rendah dan pengeluaran
merosot
 Persaingan dengan produk lain di
pasaran
sriinday
 Kurang keyakinan
ati pelanggan dan
Kekurangan teknologi

 Kerana kurang modal


 Contoh iks (vendor ) proton
menggunakan teknologi rendah
untuk menghasilkan komponen
 Hasilnya keseluruhan kereta proton
terjejas mutunya

sriinday
ati
Program memajukan iks
 Perbadanan pembangunan iks
(smidec)
 Dana khusus
 Program pembangunan vendor
 R&D
 Mengubah sikap pengusaha supaya
tidak bergantung kepada kerajaan

sriinday
ati
Kajian kes 2
Rancangan estet perindustrian
Malaysia
Kesan terhadap alam sekitar

sriinday
ati
latihan
 Dengan merujuk negara Malaysia,
b) Apakah yang dimaksudkan dengan
IKS (3)
c) Kenal pasti kepentingan IKS (4)
d) Bincangkan langkah langkah yang
diambil untuk memajukan iks di
negara berkenaan. (18)

sriinday
ati