Anda di halaman 1dari 28

Sektor pengangkutan

dan perhubungan

sriindayati
Pengenalan
„ Sistem pengangkutan melibatkan
beberapa elemen seperti:
1. Jaringan pengangkutan
2. Input pengangkutan
3. Stesen
4. kaedah

sriindayati
Sistem pengangkutan
„ Darat
„ Udara
„ air

sriindayati
Pengangkutan darat
„ Lebuh raya, jalan raya, jalan kereta api,
lrt, komuter, monorail dan erl
„ Lembah Klang – sistem pengangkutan
moden
„ Kl sentral menyatukan semua
perkhidmatan pengankutan darat di
bawah satu bumbung

sriindayati
Pengangkutan air
„ Melibatkan sistem pengangkutan sungai
dan laut
„ Mewujudkan beberapa pelabuhan
entreport : contoh???
„ Terdapat juga pelabuhan kecil: contoh???

sriindayati
Pengangkutan udara
„ Kapal terbang dan helikopter
„ Lapangan terbang antara bangsa
„ Syarikat penerbangan ( MAS, Pelangi, Air
Asia)

sriindayati
Sistem perhubungan
„ Sistem telekomunikasi melibatkan
?????????????????????????
„ Penyebaran maklumat melalui ??????????
„ Menjayakan pelaksanaan MSC sebagai
usaha menjana dan mempercepatkan lagi
pembangunan ICT negara
„ Beberapa konsep yang selalu diguna
pakai:

sriindayati
„ E-mel
„ Telesidang
„ E-perubatan
„ E-dagang
„ E-pembelajaran
„ E-kerajaan

sriindayati
Faktor yang mempengaruhi
„ Fizikal
„ Ekonomi
„ Governan
„ Teknologi

sriindayati
fizikal
„ Bentuk muka bumi

sriindayati
ekonomi
„ Terdapat sumber yang boleh diterokai
„ Contoh: Kawasan yang mempunyai
sumber petroleum, bijih timah, emas dan
kayu balak
„ Sektor ekonomi moden – memerlukan
sistem pengangkutan moden

sriindayati
governan
„ Dasar dan polisi kerajaan
„ Agensi
„ Dasar penswastaan
„ Laluan lebuh raya
„ Peranan kementerian tenaga, Telekomunikasi
dan Multimedia
„ Syarikat swasta dalam menguruskan sistem
telekomunikasi – maxis, celcom, digi

sriindayati
Teknologi
„ Dapat mengatasi masalah yang
disebabkan oleh keadaan fizikal
„ Dapat bina terowong, jambatan,
persimpangan bertingkat dan jejantas
„ Teknologi dari luar negara seperti AS,
jepun dan Kore Selatan
„ Perkembangan dalam sistem
telekomunikasi dan ICT

sriindayati
Kepentingan
„ Penting untuk mengukur darjah ketersampaian
„ Cara mengukur darjah ketersampaian??
„ Menentukan lingkungan pengaruh sesebuah
pusat atau nodal
„ Semakin jauh jaringan pengangkutan semakin
jauh pengaruh pusat tersebut
„ Kepentingan dapat diukur melalui aspek sosial,
ekonomi dan perkembangan petempatan

sriindayati
Kepentingan terhadap ekonomi
„ Penting untuk menjana sistem ekonomi
„ Jaringan pengangkutan untuk mengangkut input
dan output pertanian
„ Mengangkut bahan mentah ke kilang dan
barangan siap ke pasaran
„ Pengangkutan ulang alik pekerja
„ Meningkatkan darjah ketersampaian ke destinasi
pelancongan
„ Ict memajukan K ekonomi , e dagang dan
perdagangan global

sriindayati
Kepentingan sosial
„ Meningkatkan mobiliti harian penduduk
„ Mendapatkan perubatan moden – ke
hospital – menyelamatkan nyawa
„ Memudahkan penyebaran inovasi dan
informasi baru melalui ict

sriindayati
„ Bagaimana pengangkutan dan
perhubungan dapat menggalakkan
pertumbuhan petempatan baru dan
memperkembangkan petempatan sedia
ada????
„ Jawab dalam esei

sriindayati
Kepentingan lebuh raya di Malaysia
„ Rangkaian lebuh raya di Malaysia
1. Lebuhraya utara – selatan
2. Lebuhraya timur – barat
3. Lebuhraya karak – kuala lumpur
4. Lebuhraya persekutuan ( KL – seremban)
5. Lebuhraya Tun Razak
6. Lebuhraya Jerangau - Jabor
7. Lebuhraya Trans Borneo
8. Lebuhraya Timur – Barat Sabah

sriindayati
„ Untuk mempercepatkan pertumbuhan
ekonomi
„ Meningkatkan darjah ketersampaian
„ Pemangkin pembangunan sumber alam
„ Memudahkan pengangkutan keluar hasil
bahan mentah
„ Pengedaran dan pemasaran barangan siap
dan perkhidmatan
sriindayati
„ Mempercepatkan penyebaran maklumat,
inovasi dan teknologi baru ke kawasan
mundur
„ Informasi dan teknologi moden mudah di
sebarkan
„ Menggalakkan penyerakan indusrti
„ Memudahkan mobiliti penduduk

sriindayati
Sistem pengangkutan moden dan
cekap di bandar di Malaysia
„ Menggantikan sistem konvensional
„ Contoh pengangkutan moden dan
cekap???

sriindayati
Mengapa bandar perlukan
pengangkutan moden??
„ Mengurangkan kesesakan lalu lintas
„ Kapasiti penumpang lebih banyak
„ Meningkatkan darjah ketersampaian
„ Cepat, pantas – menjimatkan masa
„ Mengurangkan risiko pencemaran

sriindayati
Kesan kemajuan sistem
pengangkutan terhadap lingkungan
bandar

sriindayati
Kajian kes 2
„ Sistem pengangkutan air

sriindayati
Faktor yang mempengaruhi
kepentingan pengangkutan air
„ Keadaan fizikal sesuatu kawasan
„ Kawasan pedalaman dan terpencil
„ Mengangkut secara pukal – murah
„ Barangan kargo
„ Barangan berisiko tinggi - uranium,
plutonium dan thorium
„ Negara bersifat kepulauan

sriindayati
Faktor yang mengehadkan
sumbangan pengangkutan air
„ Halangan fizikal
„ Ancaman keselamatan
„ Risiko perlanggaran
„ Persekitaran fizikal

sriindayati
kesan perkembangan jaringan
pengangkutan terhadap
persekitaran fizikal di Malaysia

sriindayati
„ Meningkatkan risiko hakisan dan tanah
runtuh
„ Cerun tidak stabil – cara mengatasi ????
„ Tanah mendap
„ Merosakkan kawasan tadahan
„ Kemusnahan ekosistem
„ Kemusnahan habitat flora dan fauna

sriindayati

Anda mungkin juga menyukai