Anda di halaman 1dari 27

Sektor Perlombongan dan

Sumber Tenaga

sriindayati
Taburan dan Jenis Aktiviti
Perlombongan
z Logam, bukan logam, bahan api
z Logam – bijih besi, timah, emas dan
kuprum
z Bukan logam – marmar, tanah liat, fosfat
z Bahan api – petroleum, gas asli dan arang
batu

sriindayati
Taburan
z Petroleum - luar pantai Terengganu,
Pantai Barat Sabah dan Luar Pantai
Sarawak. Contoh : Tiong, Guntong, Tapis,
Dulang, Bekok, Seligi ( Terengganu)
z St Joseph, Erb West dan Samarang
(Sabah)
z Baram, Baronia, Betty, Bokor, Temana
(Sarawak)

sriindayati
Taburan
z Gas Asli – di Luar Pantai Terengganu,
SAbah dan Sarawak yang berhampiran
dengan medan petroleum
z Tujuh, Jerneh, Bujang dan Resak di
Terengganu
z Kinarut dan Glayzer di Sabah
z Beryl dan Laila di Sarawak

sriindayati
Taburan
z Bijih timah – Lembah Kinta, Kuala Langat
dan Kota Tinggi
z Bijih besi – Semeling dan Ipoh
z Bauksit - Teluk Ramunia dan Seri Medan
z Tembaga – Mamut
z Emas – Bau, Raub, Lubuk Mandi

sriindayati
Petroleum

z Sektor perlombongan yang paling penting


dijalankan sejak 1909 di Miri
z Dianggarkan mempunyai rezab bahan
mentah sebanyak 3billion tong – 20 tahun
z Kapasiti pengeluaran 650,000 tong sehari
z Industri penapisan petroleum di Kerteh,
Port Dickson, Tangga Batu dan Lutong

sriindayati
Gas Asli
z Terhasil di kawasan perlombongan
petroleum
z Lokasi di Luar Pantai Terengganu, Pantai
Barat Sabah dan Luar Pantai Sarawak
z Kegunaan domestik – sumber tenaga
elektrik contoh : Pusat Elektrik Paka yang
berfungsi sebagai pusat pengeluaran
utama

sriindayati
Bijih Timah
z Pernah muncul sebagai sektor utama
sebelum mengalami kemerosotan
z Pada 2001 sebanyak 33 buah lombong
yang masih beroperasi
z Jenis – kapal korek, pam kerikil m
lombong dedah dan kolong
z Kawasan utama – Lembah Kinta

sriindayati
Faktor kemerosotan
z Kemelesetan ekonomi dunia 1985
z Bahan pengganti yang lebih murah dalam
industri pengetinan makanan dan
minuman (botol , kaca dan kertas)
z Simpanan semakin berkurangan
z Kos tinggi

sriindayati
Arang Batu
z Berfungsi sebagai sumber tenaga selepas
petroleum dan gas asli
z Digunakan dalam negara – stesen
janakuasa elektrik Sultan Salahudin dan
Sejingkat menggunakan arang batu dan
Tanjung Bin sebagai stesen janakuasa
terbesar di Asia

sriindayati
Faktor
Fizikal
Ekonomi
Teknologi
Buruh dan kepakaran
Kemudahan asas
governan

sriindayati
Faktor Fizikal
z Terletak
di pentas sunda
z Kawasan kaki bukit
z Kawasan tanah rendah

sriindayati
ekonomi
z Harga yang tinggi dalam pasaran
antarabangsa
z Peningkatan sektor industri
z Keupayaan modal yang mencukupi
z Pelaburan asing

sriindayati
Teknologi
z Peralatan canggih
z Teknologi moden
z R&D
z Teknologi seismik dan satelit
z Penghasilan minyak berkualiti tinggi

sriindayati
Tenaga buruh dan kepakaran
z Program jangka pendek dan panjang
z Menubuhkan universiti UTP dan UTM
z Pinjaman tenaga luar dan program latihan
khusus

sriindayati
Kemudahan asas
z Sistem pengangkutan dan perhubungan,
penyimpanan
z Mempengaruhi ketersampaian
z Keretapi, sistem paip dan kapal tangki

sriindayati
governan
z Kuota pengeluaran
z Kelulusan permit
z Sistem percukaian
z Insentif pelaburan
z R&D
z Peranan Pejabat Tanah dan Galian
z Jabatan Mineral dan Geosains

sriindayati
kepentingan
z Menyumbang pendapatan eksport
z Membuka peluang pekerjaan
z Menggalakkan pemindahan teknologi

sriindayati
Kesan terhadap alam sekitar
LANDSKAP BUDAYA
z Wujud petempatan yang berkembang
menjadi bandar
z Rangkaian sistem pengangkutan
z Industri yang berkaitan

sriindayati
LANDSKAP FIZIKAL
z Tinggalan kawasan perlombongan membentuk
lekukan, kolam dan tasik
z Dimajukan menjadi kawasan rekreasi
z Pandang darat dan cerun bukit yang musnah
z Gangguan terhadap profil, struktur dan tekstur
tanih
z Kawasan yang tandus dan gersang
z Menggalakkan hakisan tanih dan proses
pemendapan
sriindayati
z Pencemaran sungai
z Kerosakan cerun bukit (penggunaan pam
hidraulik)
z Kejadian runtuhan dan jatuhan batuan
z Pencemaran udara – hujan asid
z Tumpahan minyak
z Menjejaskan keseimbangan ekosistem
marin
sriindayati
Langkah melestarikan sumber
z Perundangan
z Amalanpengurusan strategik
z Kempen dan pendidikan alam sekitar

sriindayati
Sumber tenaga fosil
z Tenaga yang terhasil melalui
pembakaran bahan api fosil – tenaga
elektrik terma atau elektrik haba
z Faktor yang mempengaruhi lokasi :
1. Berhampiran sumber
2. Faktor ketersampaian
3. Teknologi
4. modal
sriindayati
Sumber tenaga gantian
z Hidroelektrik
z Suria
z Biojisim
z ombak

sriindayati
Faktor yang mempengaruhi
perkembangan tenaga alternatif
z Penyusutanbekalan
z Mengurangkan pergantungan dan
penggunaan
z Mengurangkan kesan pencemaran
z Kemajuan dalam sains dan teknologi

sriindayati
masalah
z Tahap teknologi yang rendah
z Kekurangan modal
z Saiz pasaran kecil
z Rezab yang masih banyak

sriindayati
Kajian kes
SUMBER TENAGA HIDROELEKTRIK DI
MALAYSIA

Faktor
Masalah
Kesan terhadap alam sekitar fizikal dan
manusia

sriindayati

Anda mungkin juga menyukai