Anda di halaman 1dari 5

MENGABAIKAN KEBERSIHAN DIRI

MEMBAZIR MAKANAN
BERCAKAP PERKARA YANG SIA SIA

MENCONTENG MEJA DAN DINDING


MENINGGALKAN SOLAT DENGAN
SENGAJA

BERZINA
MEMAKAN RIBA’

MENSYIRIKKAN ALLAH
CONTOH DOSA BESAR CONTOH DOSA KECIL