Anda di halaman 1dari 7

Hanifah Atsariyana

(XII IA 5 / 10)
TUGAS MATEMATIKA MATRIKS

π‘₯βˆ’π‘¦ 2π‘₯ βˆ’ 1 45 9
1. Nilai x yang memenuhi persamaan matriks ( )+ ( )=
βˆ’3 5 4𝑦 βˆ’ 3 π‘₯ + 𝑦
40 50
( ) adalah…
94 60
Jawab :

2x + 1 + 9 = 50
2x = 50 - 10
x = 20 (D)

π‘₯ 1 3 2 1 0
2. Diketahui matriks = ( ) , 𝐡= ( ) , π‘‘π‘Žπ‘› 𝐢 = ( ) . Nilai x+y yang
βˆ’1 𝑦 1 0 βˆ’1 2
memenuhi persamaan matriks AB-2B=C adalah …
Jawab :
3π‘₯ + 2 2π‘₯ + 0
∎ 𝐴𝐡 = ( )
βˆ’3 + 𝑦 βˆ’2 + 0
3π‘₯ + 2 2π‘₯
=( )
βˆ’3 + 𝑦 βˆ’2

6 4
∎ 2𝐡 = ( )
2 0
∎ 𝐴𝐡 βˆ’ 2𝐡 = 𝐢
3π‘₯ + 2 2π‘₯ + 0 6 4 1 0
( )βˆ’( )= ( )
βˆ’3 + 𝑦 βˆ’2 + 0 2 0 βˆ’1 βˆ’2

⟺ 2π‘₯ βˆ’ 4 = 0
π‘₯=2
⟺ βˆ’3 + 𝑦 βˆ’ 2 = βˆ’1
𝑦=4

βˆŽπ’™+π’š=πŸ” (π‘ͺ)

cos π‘₯ sin π‘₯
3. Jika 𝑃 = ( ) dan I matriks identitas berordo 2 x 2 P2 – I = …
𝑠𝑖𝑛π‘₯ π‘π‘œπ‘ π‘₯
Jawab :
cos π‘₯ sin π‘₯ cos π‘₯ sin π‘₯ 1 0
𝑃2 βˆ’ 𝐼 = ( )( )βˆ’( )
𝑠𝑖𝑛π‘₯ π‘π‘œπ‘ π‘₯ 𝑠𝑖𝑛π‘₯ π‘π‘œπ‘ π‘₯ 0 1
2 2
= ( π‘π‘œπ‘  π‘₯ + 𝑠𝑖𝑛 π‘₯ 𝑠𝑖𝑛π‘₯π‘π‘œπ‘ π‘₯ + 𝑠𝑖𝑛π‘₯π‘π‘œπ‘ π‘₯ )
𝑠𝑖𝑛π‘₯π‘π‘œπ‘ π‘₯ + 𝑠𝑖𝑛π‘₯π‘π‘œπ‘ π‘₯ π‘π‘œπ‘  2 π‘₯ + 𝑠𝑖𝑛2 π‘₯
0 2𝑠𝑖𝑛π‘₯π‘π‘œπ‘ π‘₯
=( )
2𝑠𝑖𝑛π‘₯π‘π‘œπ‘ π‘₯ 0
𝟎 𝒄𝒐𝒔𝒙
= πŸπ’”π’Šπ’π’™ ( ) (E)
𝒄𝒐𝒔𝒙 𝟎
3 2
4. Jika 𝐴 = ( ) maka A2 – A= …
0 3
Jawab :
9 12 3 2
𝐴2 βˆ’ 𝐴 = ( )βˆ’( )
0 9 0 3
πŸ” 𝟏𝟎
=( ) (𝑨)
𝟎 πŸ”

2 1
5. Jika 𝐴 = ( ) dan A2 = mA + nI, dengan I matriks identitas ordo 2 x 2, nilai m dan
βˆ’4 3
n berturut-turut adalah …
Jawab :
𝐴2 = π‘šπ΄ + 𝑛𝐼
2 1 2 1 2 1 1 0
( )( ) = π‘š( )+𝑛( )
βˆ’4 3 βˆ’4 3 βˆ’4 3 0 1
0 5 2π‘š π‘š 𝑛 0
( )=( )+( )
βˆ’20 5 βˆ’4π‘š 3π‘š 0 𝑛
⟺ π‘š=5

⟺ 2π‘š + 𝑛 = 0

𝑛 = βˆ’10

(5;-10) (C)

𝑠𝑖𝑛π‘₯ βˆ’π‘π‘œπ‘ π‘₯ 𝑠𝑖𝑛π‘₯


6. Diketahui persamaan matriks ( ) 𝐴 = (π‘π‘œπ‘ π‘₯ ). Matriks 3A= …
π‘π‘œπ‘ π‘₯ 𝑠𝑖𝑛π‘₯
Jawab :
𝑠𝑖𝑛π‘₯ βˆ’π‘π‘œπ‘ π‘₯ 𝑠𝑖𝑛π‘₯
( )𝐴 = ( )
π‘π‘œπ‘ π‘₯ 𝑠𝑖𝑛π‘₯ π‘π‘œπ‘ π‘₯
1 𝑠𝑖𝑛π‘₯ π‘π‘œπ‘ π‘₯ 𝑠𝑖𝑛π‘₯
𝐴 = 𝑠𝑖𝑛2 π‘₯+π‘π‘œπ‘ 2 π‘₯ ( )( )
βˆ’π‘π‘œπ‘ π‘₯ 𝑠𝑖𝑛π‘₯ π‘π‘œπ‘ π‘₯
𝑠𝑖𝑛2 π‘₯ + π‘π‘œπ‘  2 π‘₯
=( )
βˆ’π‘π‘œπ‘ π‘₯𝑠𝑖𝑛π‘₯ + π‘π‘œπ‘ π‘₯𝑠𝑖𝑛π‘₯

= (10)

πŸ‘
πŸ‘π‘¨ = ( ) (𝑨)
𝟎
π‘Ž 4
7. Diketahui persamaan matriks A=2Bt dengan 𝐴 = ( ) π‘‘π‘Žπ‘› 𝐡 =
2𝑏 3𝑐
2𝑐 βˆ’ 3𝑏 2π‘Ž + 1
( ). Nilai c= …
π‘Ž 𝑏+7
Jawab :
2𝑐 βˆ’ 3𝑏 π‘Ž
𝐡𝑑 = ( )
2π‘Ž + 1 𝑏+7
4𝑐 βˆ’ 6𝑏 2π‘Ž
2𝐡 𝑑 = ( )
4π‘Ž + 2 2𝑏 + 14
𝐴 = 2𝐡 𝑑
π‘Ž 4 4𝑐 βˆ’ 6𝑏 2π‘Ž
( )=( )
2𝑏 3𝑐 4π‘Ž + 2 2𝑏 + 14
∎ 2π‘Ž = 4 a=2

∎ 4π‘Ž + 2 = 2𝑏  b = 5

∎ 4𝑐 βˆ’ 6𝑏 = π‘Ž  𝐜 = πŸ– (𝐃)

4 π‘₯βˆ’2 βˆ’6 8 3 1 0 3
8. Jika ( )+( ) = 2( )( ) , maka nilai x = …
3 2 βˆ’11 βˆ’6 βˆ’2 4 βˆ’1 1
Jawab :
4 π‘₯βˆ’2 βˆ’6 8 3 1 0 3
( )+( ) = 2( )( )
3 2 βˆ’11 βˆ’6 βˆ’2 4 βˆ’1 1
βˆ’2 π‘₯ + 6 βˆ’1 10
( ) = 2( )
βˆ’8 βˆ’4 βˆ’8 βˆ’4
π‘₯ + 6 = 20

𝒙 = πŸπŸ’ (𝑫)

log π‘Ž log 𝑏
9. Diketahui A = ( ), dengan a dan b bilangan bulat. Jika det A=1, nilai a dan b
βˆ’1 1
berikut berturut-turut memenuhi, kecuali …
Jawab :
log π‘Ž log 𝑏
𝐴=( )
βˆ’1 1
|𝐴| = 1

log π‘Ž βˆ’ (βˆ’ log 𝑏) = 1

log π‘Žπ‘ = log 10

π‘Žπ‘ = 10

⟹ (π‘Ž, 𝑏) = (5; 2) (2; 5) (10; 1) (1; 10)

π‘˜π‘’π‘π‘’π‘Žπ‘™π‘–  (βˆ’πŸ; 𝟏𝟎) (𝐁)


4
log 𝑦 π‘₯ 2
log 𝑦 log 𝑧 2
10. Nilai x yang memenuhi persamaan matriks ( 3 ) = ( 1 ) adalah ...
1 log 𝑦 1 2
Jawab :
4
π‘₯
log 𝑦 𝑧
log 𝑧 log 𝑧 2
( 3 ) = ( 1)
1 log 𝑦 1
2
2
⟺ log 𝑧 = 2  𝑧 = 4
1
⟺ 3log 𝑦 =
2
1
3
log 𝑦 = 3log 32  𝑦 = √3

⟺ 4log 𝑧 = π‘₯log 𝑦
4
log 4 = √3log
√3  𝐱 = βˆšπŸ‘ (A)

3 6
11. Jika matriks A = ( ) maka nilai x yang memenuhi persamaan |𝐴 βˆ’ π‘₯𝐼| = 0 dengan I
7 2
matriks satuan dan |𝐴 βˆ’ π‘₯𝐼| determinan dari A- xI adalah….
Jawab :
|𝐴 βˆ’ π‘₯𝐼| = 0
3 6 1 0
|( )βˆ’π‘₯( )| = 0
7 2 0 1
3βˆ’π‘₯ 6βˆ’0
|( )| = 0
7βˆ’0 2βˆ’π‘₯
(3π‘₯)(2π‘₯) βˆ’ 42 = 0

6 βˆ’ 3π‘₯ βˆ’ 2π‘₯ + π‘₯ 2 βˆ’ 42 = 0

π‘₯ 2 βˆ’ 5π‘₯ + 36 = 0

(π‘₯ βˆ’ 9)(π‘₯ + 4)

π‘₯ = 9 | π‘₯ = βˆ’4  βˆ’ πŸ’; πŸ— (𝐀)

3 2 3 βˆ’2 π‘Ž 𝑏
12. Diketahui P= ( ) dan Q = ( ). Jika 𝑄 βˆ’1 𝑃 = ( ) maka nilai dari a + d =
2 2 βˆ’1 1 𝑐 𝑑
Jawab :
π‘Ž 𝑏
𝑄 βˆ’1 𝑃 = ( )
𝑐 𝑑
1 1 2 3 2 π‘Ž 𝑏
( )( )=( )
1 1 3 2 2 𝑐 𝑑
3+4 2+4 π‘Ž 𝑏
( )=( )
3+6 2+6 𝑐 𝑑
7 6 π‘Ž 𝑏
( )=( )
9 8 𝑐 𝑑
π‘Ž + 𝑑 = 7 + 8 = πŸπŸ“ (𝑬)
1 2 4 3
13. Matriks P berordo 2 x 2 yang memenuhi persamaan ( ) 𝑃= ( ) adalah ….
3 4 2 1
Jawab :
1 4 βˆ’2 4 3
𝑃= ( )( )
4 βˆ’ 6 βˆ’3 1 2 1
1 12 10
=βˆ’ ( )
2 βˆ’10 βˆ’8
βˆ’πŸ” βˆ’πŸ“
=( ) (π‘ͺ)
πŸ“ πŸ’

4 3
14. Diketahui matriks 𝐴 = ( ) dan A2 = xA+yI ; x, y bilangan real, I matriks
βˆ’2 βˆ’1
identitas dengan ordo 2 x 2. Nilai x – y= …
Jawab :
A2 = xA + yI
10 9 4 3 1 0
( ) = π‘₯( )+𝑦( )
βˆ’6 βˆ’5 βˆ’2 βˆ’1 0 1
10 9 4π‘₯ 3π‘₯ 𝑦 0
( )= ( )+( )
βˆ’6 βˆ’5 βˆ’2π‘₯ βˆ’π‘₯ 0 𝑦

3π‘₯ + 0 = 9  x = 3

4π‘₯ + 𝑦 = 10  y = βˆ’2

⟺ π‘₯ βˆ’ 𝑦 = 3 βˆ’ (βˆ’2) = πŸ“ (𝑬)

0 3 1 βˆ’5 7 2
15. Diketahui matriks A = ( ), 𝐡= ( ) ,𝐢 = ( ) . Nilai k yang
4π‘˜ + 5 βˆ’1 2 8 3 1
memenuhi A+B=C-1 adalah …
Jawab :
A + B = Cβˆ’1

0 3 4 3 1 1 βˆ’2
( )+( )= ( )
βˆ’2 βˆ’1 βˆ’2 βˆ’1 1 βˆ’3 7
4π‘˜ + 5 + 2 = βˆ’3

4π‘˜ = βˆ’10
𝟏
π’Œ = βˆ’πŸ (𝑫)
𝟐
2 1 1
16. Persamaan matriks (1 π‘₯) ( ) ( ) = 0 mempunyai dua akar positif x1 dan x2. Jika
𝑝 2 π‘₯
x1=4x2 maka nilai p= …
Jawab :
2 1 1 ⟺ π‘₯1 = 4π‘₯2
(1 π‘₯) ( )( ) = 0
𝑝 2 π‘₯
π‘₯1 = 2
1
(2 + π‘₯𝑝)(π‘₯ + 2π‘₯) ( ) = 0
π‘₯ βˆ’π‘
π‘₯1 + π‘₯2 =
π‘Ž
2 + π‘₯𝑝 + (π‘₯ + 2π‘₯ 2 ) = 0
1 βˆ’(1 + 𝑝)
2π‘₯ 2 + (1 + 𝑝)π‘₯ + 2 = 0 2+ =
2 2
𝑐 5 = βˆ’1 βˆ’ 𝑝
⟺ π‘₯1 βˆ™ π‘₯2 =
π‘Ž
𝒑 = βˆ’πŸ” (𝑨)
2
π‘₯1 βˆ™ π‘₯2 =
2
4π‘₯2 βˆ™ π‘₯2 = 1
1
π‘₯22 =
4
1
π‘₯2 =
2

βˆ’1 0 1 0
17. Jika ( ) π‘‘π‘Žπ‘› ( ) maka A2 – 6A + 3I= …
0 βˆ’1 0 1
Jawab :
𝐴2 βˆ’ 6𝐴 + 3𝐼 = 1(𝐼) + 6𝐼 + 3𝐼

= 10𝐼

= βˆ’πŸπŸŽπ‘¨ (𝑩)

2 3 βˆ’1 βˆ’4 2 3𝑛 + 2
18. Diketahui matriks 𝐴 = ( ) ,𝐡 = ( ) , π‘‘π‘Žπ‘› 𝐢 ( ). Nilai n yang
5 1 2 3 βˆ’6 βˆ’18
memenuhi A x B = C + At adalah …
Jawab :
A Γ— B = C + At
2 3 βˆ’1 βˆ’4 2 3𝑛 + 2 1 βˆ’3
( )( )=( )+( )
5 1 2 3 βˆ’6 βˆ’18 βˆ’5 2
4 1 3 3𝑛 βˆ’ 1
( )=( )
2 3 βˆ’11 βˆ’6
3𝑛 βˆ’ 1 = 1
𝟐
𝒏 = πŸ‘ (π‘ͺ)
1 2 3 2
19. Jika 𝐴 = ( ) π‘‘π‘Žπ‘› ( ) maka A-1B = ...
1 3 2 2
Jawab :
1 3 βˆ’2 3 2
π΄βˆ’1 𝐡 = ( )( )
1 βˆ’1 1 2 2
9βˆ’4 6βˆ’4
=( )
βˆ’3 + 2 βˆ’2 + 2
πŸ“ 𝟐
=( ) (𝑩)
βˆ’πŸ 𝟎

1 βˆ’1 4 π‘₯ βˆ’3
𝑦
20. Jika X adalah penyelesaian dari persamaan (3 1 βˆ’2) ( ) = ( 12 )
2 1 βˆ’3 𝑧 11
Jawab :
1 βˆ’1 4 π‘₯ βˆ’3
(3 1 βˆ’2) (𝑦) = ( 12 )
2 1 βˆ’3 𝑧 11
π‘₯ βˆ’ 𝑦 + 4𝑧 βˆ’3
(3π‘₯ + 𝑦 βˆ’ 2𝑧) = ( 12 )
2π‘₯ + 𝑦 βˆ’ 3𝑧 11

⟺ π‘₯ βˆ’ 𝑦 + 4𝑧 = βˆ’3
2π‘₯ + 𝑦 βˆ’ 3𝑧 = 11
+
3π‘₯ + 𝑧 = 8

⟺ 3π‘₯ + 𝑦 βˆ’ 2𝑧 = 12
2π‘₯ + 𝑦 βˆ’ 3𝑧 = 11
βˆ’
π‘₯+𝑧 = 1

⟺ 3π‘₯ + 𝑧 = 8
π‘₯+𝑧 =1
7 βˆ’
π‘₯=2

⟺ π‘₯+𝑧 =1
5
𝑧= βˆ’
2

⟺ π‘₯ βˆ’ 𝑦 + 4𝑧 = βˆ’3
7 5
βˆ’ 𝑦 + 4 (βˆ’ ) = βˆ’3
2 2
7 20
𝑦= βˆ’ +3
2 2
7
𝑦= βˆ’
2
𝒙 πŸ‘, πŸ“
⟺ (π’š) = (βˆ’πŸ‘, πŸ“) (𝑬)
𝒛 βˆ’πŸ, πŸ“

Anda mungkin juga menyukai