Anda di halaman 1dari 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Banyak rangkaian yang dapat mengikuti pulpa nekrosis yang tidak dirawat. Dari asalnya di dalam pulpa, proses inflamasi meluas ke jaringan periapikal, dimana proses inflamasi tersebut dapat hadir sebagai granuloma atau kista jika dalam keadaan kronis, ataupun sebagai abses periapikal jika dalam keadaan akut. Jika abses periapikal tidak dirawat maka dapat menimbulkan komplikasi yang serius melalui penyebaran infeksi, termasuk di dalamnya ialah osteomyelitis, selulitis, bakteremia, pembentukan fistul pada kulit atau mukosa, limfadenitis akut dan cavernous sinus thrombosis.

1.2

RUMUSAN MASALAH 1. Apa definisi dari Abses Periapikal? 2. Bagaimana etiologi dari Abses Periapikal ? 3. Bagaimana patofisiologi dari Abses Periapikal? 4. Bagaimana penatalaksanaan dari Abses Periapikal?

1.3

TUJUAN 1. Dapat mengetahui apa definisi dari Abses Periapikal 2. Dapat mengetahui penyebab atau etiologi Abses Periapikal. 3. Dapat mengetahui patofisiologi Abses Periapikal 4. Mengetahui penatalaksanaan dari Abses Periapikal.

1.4

MANFAAT 1. Menambah wawasan mengenai ilmu kedokteran pada umumnya, dan ilmu gigi dan mulut terutama yang berkaitan dengan sinusitis maksilaris 2. Sebagai proses pembelajaran bagi dokter muda yang sedang mengikuti kepaniteraan klinik bagian ilmu gigi dan mulut.