Nama : _____________________________________ Kelas : _____________________________________

Tarikh : ______________

Bahasa Melayu MLB 2009 Tahun 1 KIA2M
JABATAN PELAJARAN PERAK

1 jam
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA _____________________________________________

MODUL LATIH BIMBING 2009

UJIAN PENAPISAN KIA2M TAHUN 1
1 jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman bercetak.
2009 Hak Cipta Sektor Pengurusan Akademik, JPN Perak

1. Menulis huruf kecil
1

2. T3.Arahan: Tulis semula huruf kecil dalam bulatan b T1. b contoh m t j 2 T2. Menulis huruf besar .

Menulis huruf awal 3 .Arahan: Tukarkan huruf kecil menjadi huruf besar. h T4. 3. H b g r contoh T5. T6.

Arahan: Tulis huruf awal berpandukan gambar. Menulis suku kata awal 4 .8 __ k o r T9. __ w a n 4. Contoh T7 o r e n __ y a m T.

s u t T11. Menulis suku kata akhir 5 .Arahan: Pilih dan tulis suku kata awal berpandukan gambar. __ __ p a n __ __ T12. l a n 5. ke la bu ka Contoh k e t a m __ __ T10.

a r __ __ 6. p i n __ __ g T15. l e m __ __ T14. Contoh l a m p u T13.Arahan: Tulis suku kata akhir berpandukan gambar. Menulis perkataan 6 .

_____________ . _____________ 7. ____________ T17.Arahan: Pilih dan tulis perkataan berpandukan gambar. kereta Contoh bunga lobak cawan kereta T16. Menulis perkataan 7 T18.

Contoh l o r i T19. T21. 8 .Arahan: Tulis perkataan berpandukan gambar. T20.

baca Ani 9 . Menyusun perkataan Arahan: Susun semula perkataan supaya menjadi ayat yang betul.8. buku T22.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful