Nama : _____________________________________ Kelas : _____________________________________

Tarikh : ______________

Bahasa Melayu MLB 2009 Tahun 1 KIA2M
JABATAN PELAJARAN PERAK

1 jam
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA _____________________________________________

MODUL LATIH BIMBING 2009

UJIAN PENAPISAN KIA2M TAHUN 1
1 jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman bercetak.
2009 Hak Cipta Sektor Pengurusan Akademik, JPN Perak

1. Menulis huruf kecil
1

2. Menulis huruf besar . T3. b contoh m t j 2 T2.Arahan: Tulis semula huruf kecil dalam bulatan b T1.

Arahan: Tukarkan huruf kecil menjadi huruf besar. 3. h T4. H b g r contoh T5. Menulis huruf awal 3 . T6.

Contoh T7 o r e n __ y a m T. Menulis suku kata awal 4 .Arahan: Tulis huruf awal berpandukan gambar.8 __ k o r T9. __ w a n 4.

ke la bu ka Contoh k e t a m __ __ T10. l a n 5.Arahan: Pilih dan tulis suku kata awal berpandukan gambar. Menulis suku kata akhir 5 . s u t T11. __ __ p a n __ __ T12.

l e m __ __ T14. p i n __ __ g T15. a r __ __ 6.Arahan: Tulis suku kata akhir berpandukan gambar. Menulis perkataan 6 . Contoh l a m p u T13.

Menulis perkataan 7 T18. ____________ T17. _____________ 7. _____________ . kereta Contoh bunga lobak cawan kereta T16.Arahan: Pilih dan tulis perkataan berpandukan gambar.

T21. 8 .Arahan: Tulis perkataan berpandukan gambar. Contoh l o r i T19. T20.

8. buku T22. Menyusun perkataan Arahan: Susun semula perkataan supaya menjadi ayat yang betul. baca Ani 9 .