Anda di halaman 1dari 2

Syekh Ahmad Al Buni dalam kitab Syamsul Ma'arif berkata, "Di dalam Al Quran yang mulia ada

empat ayat dari empat surat. Setiap surat terdapat satu ayat, dan setiap ayat itu terdapat 10
huruf qaf. Sementara ulama menambahkannya satu ayat dari surat Ar Rad. Jadi jumlahnya
ada 5 ayat sehingga disebut Ayat Lima". Sebab itulah ayat lima ini boleh juga disebut dengan
Ayat Lima Puluh QAF. Ayat Lima ialah ayat-ayat yang diambil dari lima surat dalam Al Quran :

Ayat pertama : Surah Al Baqarah ayat 246
l . _|| .l _. _., _,,`.| _. .-, _.`. :| l! _,.l `> -, !.l !l . _..1. _ _,,.
< _! _> `.,.s | . `,l . `_!.1l l..1. l! !. !. l _.. 1. _ _,,. <
. !.>> _. !..,: !.!., !.l . `, l. `_!.1l l . | ,l `.. < ,l.
_,.l.Ll!, ___

Ayat kedua : Surah Ali Imran ayat 181
.1l _.. < _ _ l! | < ,1 _> ',!,.s .>.. !. l! `l. ,!,,. ,-,
_> `_1. : .s _,>l _

Ayat ketiga : Surah An Nisaa ayat 77
`l . _|| _ _, > >,., ., :l.l ., :l !. . `,ls `_!.1l :|
_, .. :> _!.l ,:> < .: ,:> l! !.`, l ,. !.,ls _!.1l l !..>
_|| _> , _ _.. . !,..l _,l :> ,> _.l _.. .lL. ,. __

Ayat keempat : Surah Al Maidah ayat 27
`_. ,ls !,. `_., :, _>l!, :| !, !.!, _,1. _. !.>.> l _,1.`, _. > _!
,.l. _! !..| `_,1., < _. _,1`..l __
PANDUAN MENGAMALKAN AYAT LIMA
Ucapkan dalam hati Qobiltu (saya terima)


Ayat kelima : Surah Ar Rad ayat 16
_ _. , ,...l _ _ < _ ,..>! _. ..: ,!,l >l., .. !-.
. _ _> _.`. _.s ,.,l _> _.`. ..Ll '.l l-> < ,l.
1l> .1l> ,.:. _l>' ,ls _ < _l.> _ ,`_: > .>l `.1l _

Sebagian orang-orang khowwash yakni wali Allah menerangkan khasiat dan faedah ayat lima :
1. Selalu mendapat perlindungan dan pertolongan dari Allah.
2. Bila diamalkan oleh pemimpin, maka Allah akan memberinya kekuatan dan wibawa.
3. Memperpanjang usia, kesehatan, dan memudahkan terkabulnya segala hajat.
4. Menggagalkan niat buruk orang yang zalim kepada kita atas seizin Allah SWT.
5. Barang siapa membaca dan mengamalkan ayat lima maka Allah SWT mengampuni segala
dosanya.

Dalam mengamalkannya, kelima ayat tersebut dibaca secara berurutan dan diamalkan setiap
ba'da shalat subuh dan ashar. Penuhi juga ibadah-ibadah wajib terutama shalat lima waktu.
Selanjutnya hindari dosa-dosa besar seperti musyrik, membunuh, berzina, meminum khamr,
dan dosa besar lainnya.

Diriwayatkan dari Sayyidinaa Ali bin Abi Thalib Karromallahu wajhah dari Rasulullaah SAW
telah bersabda "Barang siapa yang membaca ayat lima tiap hari, dan di dalam tiap-tiap ayat
ada sepuluh Qaf, atau ditulis dibuat azimat di kepala, maka Allah mengutus dua belas ribu
malaikat membawa rahmat, dijauhkan dari perbuatan jelek, menangkal bahaya dan bala, serta
Allah membuat untuk orang tersebut enam ratus taman dari yaqut merah dalam surga
firdaus.

Ibnu Masud r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW selalu membaca ayat lima ini baik beliau
sedang berada dalam negeri atau sedang dalam perjalanan dalam peperangan. Dalam
peperangan beliau selalu dapat mengalahkan orang-orang kafir dan mendapat pertolongan
Allah SWT.

Sayyidah Aisyah r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW menerangkan bahwa bila ayat lima
ditulis di dalam bejana, kemudian diisi air dan airnya diminum pada hari jum'at, maka Allah
SWT akan menyembuhkan penyakitnya kemudian diisi hatinya dengan nur hidayah,
keyakinan, dan kasih sayang.

Salman Al-Farsi r.a berkata, Rasulullah SAW mengajarkan kepadaku ayat lima kemudian
beliau berkata, "Siapa yang membaca dan mengamalkannya, ALLAH SWT akan melanjutkan
usianya dan mengampuni dosanya dan mudah tercapai apa yang dikehendaki." (keterangan ini
diambil dari Tafsir Al-Arais)

Sekian semoga bermanfaat, hanya kepada Allah SWT kita memohon dan tiada sesuatu yang
bisa memberikan manfaat atau madharat kecuali atas kuasa Allah SWT.