Anda di halaman 1dari 4

NILAI-NILAI MURNI

(1) BAIK HATI


(a) (b) (c) (d) (e) belas kasihan bertimbang rasa murah hati saling memahami sedia memaafkan

(2)

BERDIKARI
(a) (b) (c) (d) bertanggungjawab berupaya bertindak sendiri ( ) jaya diri ( ) yakin pada diri sendiri

(3)

HEMAH TINGGI
(a) (b) (c) kesopanan mengakui kesalahan diri ramah mesra

(4)

HORMAT - MENGHORMATI
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) mematuhi ketepatan masa mematuhi undang-undang () menghargai kebijaksanaan, pengalaman, dan jasa menghargai maruah diri menghargai tenaga pekerja menghormati hak asasi menghormati ibu bapa menghormati kepercayaan dan adat resam pelbagai keturunan menghormati keperibadian individu

(j) (k) (l)

menghormati orang yang lebih tua, guru, rakan, jiran tetangga, dan pemimpin menghormati raja dan Negara mentaati ibu bapa

(5)

KASIH SAYANG
(a) (b) (c) (d) menyayangi nyawa menyayangi alam sekeliling mencintai Negara mencintai keamanan dan keharmonian

(6)

KEADILAN
(a) (b) adil saksama

(7)

KEBEBASAN
(a) (b) kebebasan di sisi undang-undang kebebasan dalam sistem demokrasi

(8)

KEBERANIAN
(a) (b) (c) berani dengan tidak membuta tuli berani kerana benar berani ()

(9)

KEBERSIHAN FIZIKAL DAN MENTAL


(a) (b) (c) (d) kebersihan diri kebersihan persekitaran pertuturan dan kelakuan yang sopan pemikiran yang sihat dan membina

(10) KEJUJURAN
(a) (b) (c) amanah bercakap benar ikhlas

(11) KERAJINAN
(a) (b) (c) (d) (e) cekal daya usaha dedikasi gigih tekun

(12) KERJASAMA
(a) (b) (c) (d) (e) (f) persaudaraan tanggungjawab bersama gotong-royong toleransi kebaikan bersama perpaduan

(13) KESEDERHANAAN
(a) (b) sederhana dalam menimbangkan kepentingan diri dan kepentingan orang lain tidak keterlaluan dalam peraturan dan tingkah laku

(14) KESYUKURAN
(a) (b) berterima kasih mengenang budi

(c)

penghargaan

(15) RASIONAL
(a) (b) (c) boleh membuat pertimbangan boleh membuat penaakulan berfikiran logik dan terbuka

(16) SEMANGAT BERMASYARAKAT


(a) (b) (c) bermuafakat kejiranan peka terhadap isu-isu sosial dalam masyarakat

(17) PATRIOTISME