Anda di halaman 1dari 6

B1 D11 E1

BORANG SENARAI SEMAK PELAJAR PENDIDIKAN MORAL


Nama :

Tingkatan

Tarikh :

BAND 1
Jawab soalan berikut:
Apabila anda membaca maklumat yang anda sangsi kebenarannya, apakah yang patut anda lakukan?
a._____________________________________________________________
b._____________________________________________________________
c._____________________________________________________________
d._____________________________________________________________

Skala 1rubric
Cemerlang
Baik
Memuaskan

Disahkan oleh:
______________
(En. Johnson Sim)

Pelajar menepati sekurang-kurangnya 4 kriteria yang


dinyatakan
Pelajar menepati sekurang-kurangnya 3 kriteria yang
dinyatakan
Pelajar menepati sekurang-kurangnya 2 kriteria yang
dinyatakan

B2 D11 E1
BORANG SENARAI SEMAK PELAJAR PENDIDIKAN MORAL
Nama :

Tingkatan

Tarikh :

BAND 2

Jawab soalan berikut:


1. Apakah kepentingan menentukan kesahihan sesuatu maklumat yang diterima daripada manamana pihak?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Skala rubrik
Cemerlang
Baik

Disahkan oleh:
______________
(En. Johnson Sim)

Pelajar dapat memberi respon secara terperinci


Pelajar dapat memberi respon secara umum

B3 D11 E1
BORANG SENARAI SEMAK PELAJAR PENDIDIKAN MORAL
Nama :

Tingkatan

Tarikh :

BAND 3 (situasi)
(Simulasi)

Guru membisikkan sesuatu pesanan kepada rakan anda. Pesanan tersebut hendaklah dibisikkan
kepada rakan sebelah anda.Rakan anda pula akan membisikkan pesanan tersebut kepada rakan
disebelahnya. Pesanan tersebut akan dihantar sehingga sampai kepada murid terakhir di dalam
kumpulan tersebut. Murid terakhir yang menerima pesanan tersebut hendaklah menyatakan pesanan
yang telah diterima melalui borang yang disediakan.

Skala rubric
Cemerlang
Memuaskan
Disahkan oleh:
_______________
(En. Johnson Sim)

Menyampaikan maklumat dengan tepat


Menyampaikan maklumat

B4 D11 E1
BORANG SENARAI SEMAK PELAJAR PENDIDIKAN MORAL
Nama :

Tingkatan

Tarikh :
BAND 4

1. Anda menerima panggilan telefon daripada seorang yang tidak dikenali. Orang tersebut
menyatakan bahawa bapa anda ditimpa kemalangan dan kini berada dalam keadaan tenat di
hospital. Dia juga mengatakan bahawa sebuah kereta akan datang menjemput anda dalam masa
10 minit. Apakah tindakan anda?
______________________________________________________________________________

Skala 4ubric
Cemerlang
Baik

Disahkan oleh:

_____________
(En. Johnson Sim)

Pelajar bertindak secara rasional


Pelajar melakukan tindakan

B5 D11 E1
BORANG SENARAI SEMAK PELAJAR PENDIDIKAN MORAL
Nama :

Tingkatan

Tarikh :

BAND 5
(Bukti Luar)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Disahkan oleh:
______________
(En. Johnson Sim)

B6 D11 E1
BORANG SENARAI SEMAK PELAJAR PENDIDIKAN MORAL
Nama :

Tingkatan

Tarikh :

BAND 6
Pelajar yang bernama ______________________________ tingkatan _______________ telah menjadi
contoh dalam perlakuan____________________________. Dengan itu, saya mengesahkan bahawa
perlakuan pelajar di atas adalah BENAR.

Bil
1
2
3
4
5

Disahkan oleh:
_______________
(En. Johnson Sim)

Nama

No Kad Pengenalan

Anda mungkin juga menyukai