Anda di halaman 1dari 4

LEMBAGA PEPERIKSAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


BORANG EVIDENS PENDAFTARAN CALON SPM (MPV)
Tahun
No. Pusat
Nama Sekolah
Kod Mata Pelajaran
Nama Mata Pelajaran
Bil. Modul
Bil
Angka Giliran
1
MC017A048
2
MC017A049
3
MC017A050
4
MC017A051
5
MC017A052
6
MC017A053
7
MC017A054
8
MC017A055
9
MC017A056
10
MC017A057
11
MC017A058
12
MC017A059
13
MC017A060
14
MC017A061
15
MC017A062
16
MC017A063
17
MC017A064
18
MC017A065
19
MC017A066
20
MC017A067
21
MC017A068

2005
MEA 1079
Sekolah Menengah Kebangsaan Nyalas, Asahan , Melaka
7303
MPV - Tanaman Makanan
10
No. Kad Pengenalan
M1
M2
M3
M4
881008-04-5127
K
K
K
K
870123-23-5125
K
K
K
K
881118-04-5099
K
K
BK
K
881214-11-5253
K
K
K
K
880313-23-5651
K
K
K
K
880806-04-5047
K
K
K
K
880922-52-5857
K
K
K
K
880318-04-5435
K
K
BK
K
880616-04-5265
K
K
K
K
880430-04-5013
K
K
BK
K
880409-23-5111
K
K
K
K
880528-04-5273
K
K
K
K
881022-04-5086
K
K
K
K
881213-23-5624
K
K
K
K
880614-04-5122
K
K
K
K
880326-04-5080
K
K
K
K
870323-04-5246
K
K
K
K
880422-04-5232
K
K
K
K
880629-04-5352
K
K
K
K
880222-30-5028
K
K
K
K
880902-06-5566
K
K
BK
K

M5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
BK
K
K
K
K

M6
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

M7
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

M8
K
K
BK
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

M9
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

M10
K
K
K
K
K
K
K
K
K
BK
K
K
K
K
K
K
BK
K
K
K
K

% Selesai
100 %(60%)
100 %(60%)
80 %(48%)
100 %(60%)
100 %(60%)
100 %(60%)
100 %(60%)
90 %(54%)
100 %(60%)
80 %(48%)
100 %(60%)
100 %(60%)
100 %(60%)
100 %(60%)
100 %(60%)
100 %(60%)
80 %(48%)
100 %(60%)
100 %(60%)
100 %(60%)
90 %(54%)

L/TL
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

M = Modul

Tandakan 'K' (Kompeten ) dalam ruangan 'M' berkaitan


Tandakan 'L' ( layak ) atau ' TL' (Tidak Layak) dalam ruangan 'L/TL'
Catatan : Calon yang telah dapat menyelesaikan 50 % daripada keseluruhan modul di Tingkatan 4 ataupun yang setaraf dengannya layak
di daftarkan menduduki peperiksaan bertulis MPV di peringkat SPM
Saya dengan ini mengakui dan mengesahkan bahawa semua maklumat di dalam borang ini adalah benar dan sahih.

.
(T/Tangan Guru Pentaksir )
Tarikh :

..
( T/Tangan Pengetua dan Cop )
Tarikh :

Disahkan oleh :

( T/Tangan Pengarah Pendidikan dan Cop )


Tarikh

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BORANG EVIDENS PENDAFTARAN CALON SPM (MPV)
Tahun
No. Pusat
Nama Sekolah
Kod Mata Pelajaran
Nama Mata Pelajaran
Bil. Modul
Bil
Angka Giliran
1
MC017A048
2
MC017A049
3
MC017A050
4
MC017A051
5
MC017A052
6
MC017A053
7
MC017A054
8
MC017A055
9
MC017A056
10
MC017A057
11
MC017A058
12
MC017A059
13
MC017A060
14
MC017A061
15
MC017A062
16
MC017A063
17
MC017A064
18
MC017A065
19
MC017A066
20
MC017A067
21
MC017A068

2005
MEA 1079
Sekolah Menengah Kebangsaan Nyalas, Asahan , Melaka
7303
MPV - Tanaman Makanan
10
No. Kad Pengenalan
M1
M2
M3
M4
881008-04-5127
K
K
K
K
870123-23-5125
K
K
K
K
881118-04-5099
K
K
BK
K
881214-11-5253
K
K
K
K
880313-23-5651
K
K
K
K
880806-04-5047
K
K
K
K
880922-52-5857
K
K
K
K
880318-04-5435
K
K
BK
K
880616-04-5265
K
K
K
K
880430-04-5013
K
K
BK
K
880409-23-5111
K
K
K
K
880528-04-5273
K
K
K
K
881022-04-5086
K
K
K
K
881213-23-5624
K
K
K
K
880614-04-5122
K
K
K
K
880326-04-5080
K
K
K
K
870323-04-5246
K
K
K
K
880422-04-5232
K
K
K
K
880629-04-5352
K
K
K
K
880222-30-5028
K
K
K
K
880902-06-5566
K
K
BK
K

M5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
BK
K
K
K
K

M6
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

M7
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

M8
K
K
BK
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

M9
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

M10
K
K
K
K
K
K
K
K
K
BK
K
K
K
K
K
K
BK
K
K
K
K

% Selesai
100 %(60%)
100 %(60%)
80 %(48%)
100 %(60%)
100 %(60%)
100 %(60%)
100 %(60%)
90 %(54%)
100 %(60%)
80 %(48%)
100 %(60%)
100 %(60%)
100 %(60%)
100 %(60%)
100 %(60%)
100 %(60%)
80 %(48%)
100 %(60%)
100 %(60%)
100 %(60%)
90 %(54%)

L/TL
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

M = Modul

Tandakan 'K' (Kompeten ) dalam ruangan 'M' berkaitan


Tandakan 'L' ( layak ) atau ' TL' (Tidak Layak) dalam ruangan 'L/TL'
Catatan : Calon yang telah dapat menyelesaikan 50 % daripada keseluruhan modul di Tingkatan 4 ataupun yang setaraf dengannya layak
di daftarkan menduduki peperiksaan bertulis MPV di peringkat SPM
Saya dengan ini mengakui dan mengesahkan bahawa semua maklumat di dalam borang ini adalah benar dan sahih.

.
(T/Tangan Guru Pentaksir )
Tarikh :

..
( T/Tangan Pengetua dan Cop )
Tarikh :

Disahkan oleh :

( T/Tangan Pengarah Pendidikan dan Cop )


Tarikh