Anda di halaman 1dari 2

UNIT KO-KURIKULUM SEKOLAH AGAMA MENENGAH PASIR PANJANG 45400 Sekinchan, Selang ! "a!#l Eh$an Tel.

& Faks : 03- 32410314 e-mel : bft6004@btpnsel.edu.my / samppasir pan an!@ya"##.$#m.my %#d &ek#la" : 'FT6004 Ruj. Tuan : Ruj. Kami : SAMPP/02/07/001 Jld.2 ( ) Tarikh :

SAM Pasir Panjang !"!00 S#kin$han S#lang%r &arul 'hsan. Tuan KEBENARAN MENGGUNAKAN KENDERAAN SENDIRI UNTUK MEMBAWA PELAJAR DALAM AKTIVITI LUAR SEKOLAH (OLAHRAGA) &#ngan h%rma(n)a *#rkara di a(as dirujuk. 2. &imaklumkan +aha,a *ihak s#k%lah m#m+#ri k#+#naran k#*ada (uan un(uk m#nggunakan k#nd#raan *#rs#ndirian +agi m#m+a,a *#lajar +agi ak(i-i(i s#*#r(i +#riku(: 2.1 2.2 2./ 2.! 2." 2.0 /. .ama Ak(i-i(i : Tarikh : Masa : T#m*a( : M%d#l K#nd#raan .% P#nda1(aran :

2n(uk makluman s#k%lah ini (idak m#m*un)ai +as a(au -an.

K#rjasama (uan / *uan (#rl#+ih dahulu diu$a*kan ri+uan (#rima kasih. S#kian dan (#rima kasih.
KO-KURIKULUM CEMERLANG, SAM PP GEMILANG ILMU IMAN ISTIQAMAH

Sa)a )ang m#nuru( *#rin(ah

( TN MOHAMMAD JAMIL BIN SARIN Pen e!"# SAM P#$%& P#n'#n s.k 3 PK K%4Kurikulum 4 5ail K%4Kurikulum

PPT

UNIT KO-KURIKULUM SEKOLAH AGAMA MENENGAH PASIR PANJANG 45400 Sekinchan, Selang ! "a!#l Eh$an Tel. & Faks : 03- 32410314 e-mel : bft6004@btpnsel.edu.my / samppasir pan an!@ya"##.$#m.my %#d &ek#la" : 'FT6004