Anda di halaman 1dari 1

SMK NEGERI 2 SRAGEN

Jl. dr. Sutomo No. 04 Sragen 57212

Woro - Woro

Para siswa kang tansah daktresnani,Sesambetan kaliyan pengetan dinten Kamardhikan kaping 68 Republik Indonesia, OSIS SMK Negeri 2 Sragen badhe dherek-dherek ngrameaken. Awit saking punika, OSIS ngawontenaken kagiyatan Lomba Maca lan Nulis Geguritan ingkang badhe kalaksanaaken benjing:

Dinten Surya Tabuh Papan

: Kemis-Jumat : 15-16 Agustus 2013 : 08.00 dumugi paripurna : Lapangan SMK Negeri 2 Sragen

Pramila, para siswa ingkang badhe dherek lomba supados daftar ing sekretariat OSIS kaliyan Sdr. Danu setiawan utawi Sdri. Martha Mekaten wara-wara punika, sageda dipun leksanakaken kanthi saestu. Matur nuwun.

Sragen, 10 Agustus 2013 Ketua OSIS,

Nova Fitri W