Anda di halaman 1dari 6

TURUNAN FUNGSI Pengertian turunan fungsi Definisi turunan : Fungsi f : x y atau y = f (x) mempunyai turunan yang dinotasikan y = f(x)

) atau dy = df(x) dan di definisikan : dx dx y = f(x) = lim f(x + h) f(x) atau dy = lim f (x +x) f(x) h0 h dx h0 h Contoh 1: Tentukan turunan dari f(x) = 4x 3 Jawab f(x) = 4x 3 f( x + h) = 4(x + h) 3 = 4x + 4h -3 f ( x h) f ( x ) Sehingga: f(x) = lim h0 h (4 x 4h 3) (4 x 3) = lim h 0 h 4 x 4h 3 4 x 3) = lim h0 h 4h = lim h 0 h

4 = lim h0
= 4 Contoh 2; Tentukan turunan dari f(x) = 3x2 Jawab : f(x) = 3x2 f(x + h) = 3 (x + h)2 = 3 (x2 + 2xh + h2) = 3x2 + 6xh + 3h2 f ( x h) f ( x ) Sehingga : f(x) = lim h 0 h (3 x 2 6 xh 3h 2 ) 3 x 2 = lim h 0 h

6 xh 3h 2 = lim h 0 h 6x 3 h = lim h0

= 6x+ 3.0 = 6x Rumus-rumus Turunan 1. Turunan f(x) = axn adalah f(x) = anxn-1 atau
dy = anxn-1 dx

2. Untuk u dan v suatu fungsi x, c bilangan real berlaku: a. y =u v y = v u b. y = c.u y = c.u c. y = u.v y = uv + uv d. y
u u ' v uv' y' v v2

e. y = un y = n. un-1.u Contoh: 1. Jika f(x) = 3x2 + 4 maka nilai f(x) adalah . Pembahasan f(x) = 3x2 + 4 f(x) = 3.2x = 6x 2. Nilai turunan pertama dari: f(x) = 2(x)2 + 12x2 8x + 4 adalah Pembahasan f(x) = 2x3 + 12x2 8x + 4 f(x) = 2.3x2 + 12.2x 8 = 6x2 + 24x -8 3. Turunan dari f(x) = (3x-2)(4x+1) adalah Pembahasan f(x) = (3x-2)(4x+1) f(x) = 12x2 + 3x 8x 2 f(x) = 12x2 5x 2 f(x) = 24x 5 4. Jika f(x) = (2x 1)3 maka nilai f1(x) adalah Pembahasan f(x) = (2x 1)3 f1(x) = 3(2x 1)2 (2) f(x) = 6(2x 1)2 f(x) = 6(2x 1)(2x 1) f(x) = 6(4x2 4x+1) f(x) = 24x2 24x + 6 5. Turunan pertama dari f(x) = (5x2 1)2 adalah Pembahasan

f(x) = (5x2 1)3 f(x) = 2(5x2 1) (10x) f(x) = 20x (5x2 1) f(x) = 100x3 20x 6. Turunan pertama dari f(x) = (3x2 6x) (x + 2) adalah Pembahasan f(x) = (3x2 6x) (x + 2) Cara 1: Misal: U = 3x2 6x U = 6x 6 V = x + 2 V = 1 Sehingga: f(x) = UV f(x) = U V + U V f(x) = (6x 6)(x+2) + (3x2+6x).1 f(x) = 6x2 + 12x 6x 12 + 3x2 6x f(x) = 9x2 12 Cara 2: f(x) = (3x2 6x) (x + 2) f(x) = 3x-3+6x2 6x3 12x f(x) = 9x2+12x 12x 12 f(x) = 9x2 12

Turunan Fungsi Trigonometri Dengan menggunakan definisi turunan kita bisa menentukan turunan fungsi trigonometri sbb: 1. f(x) = sin x f(x + h) = sin (x + h) f ( x h) f ( x ) f(x) = lim h o h sin( x h) sin( x) = lim h 0 h 1 1 2 cos (2 x h) sin h 2 2 = lim h 0 h

1 sin h 1 2 2 cos (2 x h) lim = lim h 0 h 0 2 h


= 2 cos = cos x

1 1 (2 x). 2 2

2. f(x) = cos x f(x + h) = cos ( x + h ) f ( x h) f ( x ) f(x) = lim h o h cos(x h) cos(x) = lim h 0 h 1 1 2 sin (2 x h) sin h 2 2 = lim h 0 h

1 sin h 1 2 ) (2 sin (2 x h) lim = lim h 0 h 0 2 h


= - 2 sin
1 1 (2 x). 2 2

= - sin x Dengan cara seperti diatas, diperoleh rumus turunan fungsi trigonometri sbb: 1. a. f(x) = sin x f (x) = cos x b. f(x) = cos x f (x) = - sin x 2. a. f(x) = sin (ax + b) f(x) = a cos (ax + b ) b. f(x) = cos (ax + b) f(x) = - a sin (ax + b ) dan jika u suatu fungsi x maka: 3. a. f(x) = sin u f(x) = u cos u b. f(x) = cos u f(x) = - u sin u Contoh : Tentukan turunan dari: a. f(x) = 3 sin x + 2 cos x b. f(x) = sin (5x 2) c. f(x) = tan x jawab: a. f(x) = 3 sin x + 2 cos x f(x) = 3 cos x - 2 sin x b. f(x) = sin (5x 2) f (x) = 5 cos (5x 2 ) c. f(x) = tan x =
sin x cos x

missal : u = sin x u = cos x v = cos x v = - sin x u ' v uv' f (x) = v2

cos x. cos x sin x.( sin x) cos2 x cos 2 x sin 2 x = cos 2 x


= =

1 cos2 x

= sec2 x

Tentukan nilai turunan berikut: 1. f(x) = 6 2x 2. f(x) = 5x2 +2x

1 x2 4. f(x) = x
3. f(x) = 5. f(x) = 2x3 6. f(x) = 2x -3 7. f(x) =

3 x5
3

8. f(x) = 4 x
2

9. f(x) = 4 x x x 10.f(x) = (2x + 1) (3x 2)

2 3

( x 2) 2
11.f(x) =
2

x
4 3

12.f(x) = ( x 3) 13.f(x) =

x 2 5x
3 2

14.f(x) = ( 4x + 5)

15.f(x) = ( 6 x 2 )3 16.f(x) = sin x 3 cos x 17.f(x) = sin 3x 18.f(x) = cos (3x + )

19.f(x) = tan

1 x 2 3

20.f(x) = sec x 21.f(x) = sin x. cos x 22.f(x) = cos2x x 23.f(x) = sin 2 x