Anda di halaman 1dari 1

Prinsip KBSR KBSR digubal berlandaskan prinsip-prinsip berikut yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Pertama sekali adalah pendekatan bersepadu, diikuti dengan perkembangan individu secara menyeluruh. Seterusnya pendidikan yang sama untuk semua murid; dan pendidikan seumur hidup. Murid sekolah rendah lazimnya mudah memperolehi ilmu dan kemahiran melalui

aktiviti kemahiran dibilik darjah berbanding dengan penglaman hidup mereka, justeru semua aktiviti pembelajaran harus dihubungkaitkan dengan pengalaman hidup mengikut peringkat Aktiviti dibilik darjah harus membolehkan murid mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif serta melibatkan diri mereka secara aktif dalam proses menguasai kemahiran asas Disamping itu aktiviti organisasi dan pengurusan bilik darjah perlu fleksibel serta penekanan perlu diberikan kepada nilai (merentas kurikulum) dan penguasaan 3M (membaca, menulis dan mengira)