Anda di halaman 1dari 4

NAMA GURU MATA PELAJARAN : Kelas :

PENGENALAN
KOMPUTER
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2 5.1 5.2
1 MOHD ABU BIN ISA BB9876 PEREMPUAN 5 5 4 5 6
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PENGURUSAN MAKMAL
KOMPUTER
4 MELATI
RASYIDI BIN ARSHAD
PERKAKASAN KOMPUTER PENGOPERASIAN SISTEM KOMPUTER
NAMA SEKOLAH
ALAMAT SEKOLAH
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 4
BIL NAMA MURID
NO. SURAT
BERANAK
JANTINA
PENGENALAN MAKMAL
KOMPUTER
NAMA GURU MATA PELAJARAN : Kelas :
PENGENALAN
KOMPUTER
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2 5.1 5.2
PENGURUSAN MAKMAL
KOMPUTER
4 MELATI
RASYIDI BIN ARSHAD
PERKAKASAN KOMPUTER PENGOPERASIAN SISTEM KOMPUTER
NAMA SEKOLAH
ALAMAT SEKOLAH
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 4
BIL NAMA MURID
NO. SURAT
BERANAK
JANTINA
PENGENALAN MAKMAL
KOMPUTER
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
NAMA GURU MATA PELAJARAN : Kelas :
PENGENALAN
KOMPUTER
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2 5.1 5.2
PENGURUSAN MAKMAL
KOMPUTER
4 MELATI
RASYIDI BIN ARSHAD
PERKAKASAN KOMPUTER PENGOPERASIAN SISTEM KOMPUTER
NAMA SEKOLAH
ALAMAT SEKOLAH
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 4
BIL NAMA MURID
NO. SURAT
BERANAK
JANTINA
PENGENALAN MAKMAL
KOMPUTER
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
..
KALTHOM BT ABD HADI
GURU BESAR
SEKOLAH KEBANGSAAN MORIB
Nama Murid :
No. Surat Beranak :
Jantina :
Kelas :
Nama Guru Pendidikan Muzik :
Tarikh Pelaporan :
Berikut adalah pernyataan bagi kemahiran yang telah dikuasai:
TAHAP
PENGUASAAN
5
5
4
5
6
0
0
0
0
NILAI MURNI :
.............. ..............
(Guru Mata Pelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi)
Carta Organisasi
Bangunan Makmal Komputer
Perkakasan Tambahan Komputer
Menamakan tugasan mengikut jawatan dalam carta organisasi
#N/A
#N/A
NAMA SEKOLAH
ALAMAT SEKOLAH
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 4
Mengelas peralatan mengikut susun atur ruang kerja guru dan murid
Menjelaskan dengan contoh 3 peraturan makmal komputer dan 3 peraturan keselamatan di dalam makmal
komputer
MOHD ABU BIN ISA
BB9876
PEREMPUAN
4 MELATI
RASYIDI BIN ARSHAD
NAMA SEKOLAH
Perkakasan Komputer
Pengenalan Komputer
Peralatan Makmal Komputer
Perturan Di Makmal Komputer
Menjelaskan dengan contoh 5 kegunaan komputer
KEMAHIRAN TAFSIRAN
Melakarkan laluan pergi dan balik ke makmal komputer dengan betul
KALTHOM BT ABD HADI
GURU BESAR
..
#N/A
#N/A
RASYIDI BIN ARSHAD
Pengoperasian Sistem Komputer
Pengoperasian Sistem Komputer