Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4


MINGG
U
TAJUK
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
1 1.0 ORGANISASI
DAN
KESELAMATAN
BENGKEL
1.1 Mengenal
pasti struktur
organisasi
bengkel
1.2 Mengenal
pasti
peraturan dan
keselamatan
1.2.1 Menyatakan struktur organisasi
bengkel berpandukan carta.
(B1D1E1 & B2D1E1)
1.2.2 Menyediakan jadual tugas
berpandukan struktur organisasi
bengkel.
1.2.1 Menyatakan peraturan dan
keselamatan am, diri, alatan dan
bahan berpandukan carta.
(B1D1E2)
1.2.2 Mengamalkan peraturan dan
keselamatan ketika berada di
dalam bengkel berpandukan
peraturan keselamatan.

2
2.0 ASAS
TEKNOLOGI
2.1 Memasang
dan membuka
kit model
berfungsi
2.1.1 Membaca dan memahami
manual.
2.1.2 Menyatakan nama dan fungsi
alatan tangan yang digunakan
untuk memasang dan membuka
kit model seperti pemutar skru
mata rata, pemutar skru Philip,
playar muncung tirus dan
sepana hujung terbuka.
(B1D2E1)
2.1.3 Mengenalpasti nama dan fungsi
komponen kit model seperti
motor, gear, gandar, roda,
kerangka, suis dan pemegang
bateri.(B1D2E2 & B2D2E1)

3
2.0 ASAS
TEKNOLOGI
2.1 Memasang
dan membuka
kit model
berfungsi
2.1.4 Memasang komponen kit model
berpandukan manual.
(B3D1E1 & B4D1E1)
2.1.5 Menguji kefungsian kit model.
2.1. Membuka dan menyimpan
komponen kit model.
4
3.0 REKEBENTUK 3.1 Mereka
bentuk projek
eksperimental
3.1.1 Menyatakan masalah
berpandukan situasi yang diberi.
(B1D3E1)
3.1.2 Mengumpul maklumat berkaitan
penyataan masalah.
3.1.3 Menjana idea kreatif dalam
bentuk lakaran bagi
menyelesaikan masalah.
(B2D3E1)
3.1.4 Memilih satu lakaran untuk
projek eksperimental.
5
3.0 REKEBENTUK 3.1 Mereka
bentuk projek
eksperimental
3.1.5 Mengenal pasti jenis alatan dan
bahan berdasarkan projek
eksperimental.
3.1. Membina, menguji dan
menambah baik projek
eksperimental.
(B3D2E1 & B4D2E1)
Page 1
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
MINGG
U
TAJUK
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
6 3.0 REKEBENTUK 3.1 Mereka
bentuk projek
eksperimental
3.1.! Membuat persembahan projek
eksperimental secara lisan.
3.1." Mengumpulkan catatan dan
lakaran mengenai projek
eksperimental sebagai
dokumentasi projek.
7 4.0 PENGHASILAN
PROJEK
4.1 Menghasilkan
projek
berasaskan
bahan bukan
logam dengan
litar elektrik
4.1.1 Mengenal pasti projek
berpandukan manual.
4.1.2 Menyatakan bahan bukan logam
yang akan digunakan
seperti kayu, papan lapis,
medium#density fibreboard
$M%&', plastik dan mounting
board.
4.1.3 Membuat anggaran kos bahan
dan komponen.
4.0 PENGHASILAN
PROJEK
4.1 Menghasilkan
projek
berasaskan
bahan bukan
logam dengan
litar elektrik
4.1.4 Menyatakan nama dan fungsi
alatan tangan yang digunakan
untuk membina projek iaitu pita
pengukur, pembaris keluli, sesiku
(, pensel tukang kayu, gunting
serba guna, gergaji puting,
gergaji rencong manual $manual
mitre sa)', apit *, gerudi mudah
alih, gerimit, tukul +arrington,
tukul kuku kambing, pemotong
sisi dan pelucut )ayar.(B1D4E1
& B2D4E1)
4.1.5 Menyatakan bahan pengikat dan
pencantum seperti paku, skru,
glu, bol dan nat.
! 4.0 PENGHASILAN
PROJEK
4.1 Menghasilkan
projek
berasaskan
bahan bukan
logam dengan
litar elektrik
4.1. Menyediakan alatan dan bahan.
4.1.! Mengukur, menanda clan
memotong bahan yang
digunakan untuk membuat
projek.(B3D3E1 & B4D3E1)
10 4.0 PENGHASILAN
PROJEK
4.1 Menghasilkan
projek
berasaskan
bahan bukan
logam dengan
litar elektrik
4.1." Memasang bahan projek
menggunakan pengikat dan
pencantum.
11 4.0 PENGHASILAN
PROJEK
4.1 Menghasilkan
projek
berasaskan
bahan bukan
logam dengan
litar elektrik
4.1., Membuat kemasan projek
menggunakan bahan iaitu cat
sembur atau pelekat.
12 4.0 PENGHASILAN
PROJEK
4.1 Menghasilkan
projek
berasaskan
bahan bukan
logam dengan
litar elektrik
4.1.1- Menyatakan nama, simbol clan
fungsi komponen elektrik iaitu
mentol, bateri dan suis.
(B1D4E2 & B2D4E2)
4.1.11 Membuat penyambungan litar
elektrik.
Page 2
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
MINGG
U
TAJUK
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
4.1 .12 Membaca litar skematik dan litar
bergambar berdasarkan manual.
13 4.0 PENGHASILAN
PROJEK
4.1 Menghasilkan
projek
berasaskan
bahan bukan
logam dengan
litar elektrik
4.1.13 Membuat penyambungan litar
elektrik pada projek.
(B3D3E2" B4D3E2 & B5D1E1)
4.1.14 Menguji kefungsian projek.
4.1.15 Membuat penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan.
14 6.0 SAINS
RUMAHTANGGA
.1 Menghasilkan
.rtikel /ahitan
.1.1 Menyatakan artikel jahitan clan
kegunaannya seperti beg pensel,
sarung.
.1.2 Mengenal pasti alatan jahitan
iaitu gunting kertas, gunting
fabrik, pembaris lurus, pita ukur,
roda surih, kertas karbon tukang
jahit, kapur tukang jahit, peretas
jahitan, jarum peniti dan jarum
jahit tangan.
(B1D5E1 & B2D5E1)
.1.3 Menyatakan jenis bahan jahitan
iaitu fabrik dan benang.
15 6.0 SAINS
RUMAHTANGGA
.1 Menghasilkan
.rtikel /ahitan
.1.4 Mengenal pasti jenis matajahitan
tangan iaitu jahitan kia, jelujur
kasar dan jelujur halus.
16 6.0 SAINS
RUMAHTANGGA
.1 Menghasilkan
.rtikel /ahitan
.1.5 Memilih artikel jahitan
berpandukan manual.
.1. Menyediakan alatan dan bahan
berdasarkan manual yang dipilih.
.1.! Menyusun atur pola,
menggunting fabrik dan
memindahkan tanda pola.
17 6.0 SAINS
RUMAHTANGGA
.1 Menghasilkan
.rtikel /ahitan
.1." Menjahit artikel jahitan dengan
jahitan tangan.
(B3D4E1 & B4D4E1)
1 6.0 SAINS
RUMAHTANGGA
.1 Menghasilkan
.rtikel /ahitan
.1., Menyatakan jenis bahan hiasan
seperti butang, renda dan riben.
.1.1- Memilih bahan hiasan mengikut
artikel jahitan.
(B3D4E2 & B4D4E2)
.1.11 Menghias artikel jahitan
menggunakan bahan hiasan
yang dipilih.
(B5D2E1 & B6D1E1)
%isediakan 0leh1 %isahkan 0leh1
2222222.. 2222222..
Page 3
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
MINGG
U
TAJUK
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
Page 4

Anda mungkin juga menyukai