Anda di halaman 1dari 1

KURSUS KEPEGAWAIAN TEKNIKAL

Semasa aktiviti ini, kami mempelajari bagaimana mengadil sesuatu perlawanan.


Walaupun kami pernah belajar sistem pertandingan, cara-cara yang telah diajar mudah
difahami. Selain itu, penjelasan yang diberi untuk cara membuat keputusan juga amat
jelas. Melalui aktiviti ini, kami memperolehi pelbagai kemahiran untuk mengadil dan
menganjur sesuatu perlawanan.