Anda di halaman 1dari 3

Perancangan Strategik: 4

4.1: mencapai sepenuhnya berkomputer pemantauan kadar jualan


Matlamat utama pengurusan di Obags adalah untuk mencapai sepenuhnya jualan
berkomputer.
Pemantauan paras . Pada masa ini, paras stok adalah tidak dipantau dalam yang paling
cara yang cekap dan ia sering menyebabkan beberapa saham tidak diisi semula pada masa.
Di samping itu, automatik sistem pengurusan runcit mesti dapat meramalkan jumlah
jualan semua saham dalam perintah
untuk menghasilkan senario pemantauan paras stok yang lebih terkawal.
Sebagai contoh,
sistem mesti berupaya untuk menjejak jumlah ayam segar yang dijual setiap hari supaya
lebih saham boleh
diimport untuk mengelakkan kekecewaan pelanggan apabila ayam segar kehabisan produk.
4.2:mencapai sepenuhnya berkomputer produk pemantauan harga
Matlamat utama pengurusan di pasar raya besar 1Malaysia adalah untuk mencapai
sepenuhnya pemantauan harga berkomputer. Dalam usaha untuk menjadi pasar raya besar
dengan berpatutan produk yang tepat komponen pemantauan harga produk dalam sistem
pengurusan
runcit
perlu
berada
di
tempat
supaya
harga
pesaing
baik
dianalisis
untuk
masa
ly
pelarasan
harga.
Sebagai contoh, sistem mesti berupaya untuk membolehkan penyelia memberi makan
pada
harga
terbaru
bersama
mpeting
pasar
raya
besar
pada
berdekatan dengan memastikan pelanggan-pelanggan kami membayar yang paling rendah
untuk
yang
sama
item.
4.3:
mencapai
sepenuhnya
berkomputer
analisis
vendor
mekanisme
Matlamat utama pengurusan di pasar raya besar 1Malaysia adalah untuk mencapai
sepenuhnya
berkomputer
vendor
analisis
mekanisme.
Dalam
usaha
untuk
mendapatkan
yang
terbaik
tawaran
kos
daripada
vendor,
Contoh
tugasan
baik
kita
dengan
tegas
mesti
memilih

dipercayai
vendor
kepada
memberikan
produk
kualiti
yang
terbaik
dan
kos.
oleh
mempunyai mekanisme analisis vendor dibina ke dalam sistem pengurusan runcit,
dipercayai
vendor boleh dikesan dengan lebih mudah untuk memastikan kesegaran dan keselamatan
produk
.
Sebagai
contoh,
sistem akan dapat memberikan maklumat tentang vendor yang mana produk menjual lebih
daripada
yang
lain
dan
sebagainya.
4.4:
Mencapai
web
sangat
dicapai
dan
plat
mudah
alih
bentuk
Matlamat utama pengurusan di pasar raya besar 1Malaysia adalah untuk mencapai sangat
web dan mudah alih platform diakses dalam tempoh yang ditetapkan .
Dalam
usaha
untuk
mencapai
lebih
pelanggan , kita perlu menggunakan teknologi Internet untuk menyebarkan lat
produk
est
maklumat kepada pelanggan yang sedia ada dan yang berpotensi. Kita mesti meletakkan
usaha
memastikan
yang
kami
laman web boleh diakses melalui pelbagai peranti. Sebagai contoh, kami
tetap
dan
baru
pelanggan
perlu
dapat
untuk
mendapatkan
maklumat
produk
terkini
walaupun
apabila
mereka
bergerak
dengan
menggunakan
pop
ular
iPhone
dan
Android
berasaskan
telefon
pintar
.
4.5:
mencapai
berkomputer
sepenuhnya
manusia
sistem
pengurusan
sumber
Matlamat utama pengurusan di pasar raya besar 1Malaysia adalah untuk mencapai
sepenuhnya
resourc
manusia
berkomputer
e
sistem
pengurusan
.
Komponen
sumber
manusia
adalah
penting
sebahagian daripada sistem maklumat korporat keseluruhan yang merekodkan butiran
setiap
pekerja
itu
sebagai
juruwang
supaya
mereka
boleh

diurus
dengan
baik
.
Sebagai
contoh,
syif
pekerja
boleh
ditangani
cekap
ly melalui penggunaan komponen pengurusan sumber manusia. menumbuk kad
adalah lebih lama diperlukan untuk menghapuskan pengiraan manual.
4.6
:
mencapai
sepenuhnya
berkomputer
sistem
latihan
pekerja
Matlamat utama pengurusan di pasar raya besar 1Malaysia adalah untuk mencapai
yang
sepenuhnya
berkomputer
sistem
latihan
pekerja.
dengan
melaksanakan
yang
sistem
latihan
berkomputer,
pekerja baru boleh dilatih bagi diri sendiri untuk membiasakan dengan operasi harian
daripada
Contoh
tugasan
baik
peranti
untuk
mengurangkan
potensi
kesilapan
manusia.
Sebagai
contoh,
hypermark
yang
et
boleh
menyediakan
banyak
olok-olok
sehingga
terminal
dengan
penerangan
animasi
dan
senario
simulasi
bagaimana
titik
daripada
terminal jualan harus oper