Anda di halaman 1dari 6

1.

Sentiasa mengamalkan sikap mesra,


prihatin dan terbuka terhadap keluarga
& OKU serta dengan komuniti setempat
tanpa mengira bangsa, agama &
keturunan.
2.

Sentiasa mengutamakan pembelajaran


& pemulihan OKU di dalam usaha
mencapai
objektif pelaksanaan
PDK.

3.

Sentiasa berusaha membentuk sikap


berdikari di dalam diri OKU melalui
kurikulum PDK yang telah ditetapkan.

4.

Sentiasa mengamalkan sikap sabar &


gigih di dalam mendidik OKU.

5.

Sentiasa mengamalkan sikap


menghormati keluarga & OKU, ahli
jawatankuasa PDK & Pegawai serta
kakitangan JKM

6.

Sentiasa mengamalkan sikap sopan


santun & berbudi bahasa setiap masa
terhadap kumpulan sasar JKM.

7.

Sentiasa bekerjasama & membantu


rakan sekerja pada setiap masa.

8.

Sentiasa berusaha mendapat ilmu


pengetahuan dalam bidang pendidikan
& pemulihan OKU melalui latihan & kursus,
pembacaan serta kemudahan teknologi
maklumat & komunikasi (ICT)

9.

Sentiasa berusaha memperbaiki &


membentuk diri ke arah keperibadian
yang murni demi kepentingan
program
PDK.

10. Sentiasa patuh pada arahan &


melaksana- kan tugas dengan
cemerlang.

11. Memberi perkhidmatan yang


berkualiti.

12. Sentiasa menyimpan maklumatmaklumat JKM & tidak


menyebarkan
kepada pihak yang
tidak berkaitan