Anda di halaman 1dari 4

British telah menggunakan muslihatnya untuk menguasai negeri-negeri Melayu.

Dengan masalah dalaman yang di hadapi oleh pemimpin-pemimpin tempatan, pihak


British lebih mudah mencapai hasrat ekonominya

1. Huraikan antara muslihat yang digunakan oleh British untuk campurtangan


dalam politik di negeri-negeri Melayu .
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2. Mengikut pengetahuan sejarah anda, apakah masalah dalaman yang dihadapi
oleh pemimpin pemimpin tempatan?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3. Pada pendapat anda, apakah iktibar yang boleh anda ambil dari situasi
masalah dalaman yang dihadapi oleh pemimpin-pemimpin tempatan.?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
4. Mengikut pengetahuan anda, apa yang dimaksudkan dengan hasrat
ekonominya dalam petikan di atas?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
5. Pada pandangan anda, adakah wajar sebuah negara lain menguasai negeri ,
wilayah atau negara lain.? Berikan alasan anda.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Sultan Abu Bakar, Dato Jaafar bin Muhammad, Dato Abdul Rahman bin
Andak, Dato Muhammad Salleh bin Perang dan Dato Muhammad Ibrahim
Munsyi telah berusaha untuk mengekalkan Johor sebagai negeri yang
merdeka.

1. Nyatakan satu sumbangan setiap tokoh di bawah:


a) Sultan Abu Bakar:_______________________________________
b) Dato Jaafar : __________________________________________
c) Dato Abdul Rahman:_____________________________________
d) Dato Muhammad Salleh: __________________________________
e) Dato Muhammad Ibrahim:_________________________________

2. Pada pendapat anda, mengapa pemimpin-pemimpin di Johor mampu


mempertahankan negeri Johor dari campurtangan British ?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
3. Apakah ciri-ciri yang ada pada pemimpin Johor yang boleh kita jadikan
sebagai pedoman hidup kita ?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
4. Pada pendapat anda , mengapa pendidikan penting untuk kita ?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai