Anda di halaman 1dari 22

CMP2011 Pengurusan Kokurikulum

KUMPULAN UPSI02(A132PJJ)
NAMA PENSYARAH: DR. AZALI BIN RAHMAT

KERJA KURSUS
CMP2011 PENGURUSAN KOKURIKULUM

SALWA BINTI IBRAHIM


D20121061497

PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH


UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
TANJONG MALIM, PERAK.

CMP2011 Pengurusan Kokurikulum

SEKOLAH KEBANGSAAN (P) METHODIST IPOH


SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN
69, JALAN CHAMBERLAIN HULU, 30250 IPOH

KERTAS KERJA

PERKHEMAHAN AKHIR TAHUN (CUTI PEK)


PANDU PUTERI TUNAS/ 2014

TEMPAT:
KEM INTAN SURAYA RESORT
SUNGAI SIPUT (U)
PERAK

HARI/TARIKH:
SABTU ISNIN ( 22-24 MAC 2014)

ANJURAN:
PANDU PUTERI TUNAS
SK (P) METHODIST IPOH
SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

CMP2011 Pengurusan Kokurikulum

KANDUNGAN

MUKA SURAT

1.0

Pengenalan....4

2.0

Nama Program

3.0

Matlamat.4

4.0

Objektif5

5.0

Tema.....................5

6.0

Sasaran Penyertaan...................................................5

7.0

Butiran perkhemahan...5

8.0

Bayaran penyertaan.......................................................5

9.0

Anjuran................. 6

10.0 Jawatan kuasa Induk6


11.0 Ahli Jawatan Kuasa Kerja...6
12.0 Senarai tugas......................8
13.0 Anggaran Perbelanjaan 9
14.0 Menu Makanan dan Minuman.....................10
15.0 Tentatif Program .11
16.0 Penutup 14
Lampiran
Senarai Barang keperluan ..15
Senarai Tugas 16
Notis Mesyuarat18
Minit Mesyuarat.19
Surat balai polis 21
Surat Jemputan 22

CMP2011 Pengurusan Kokurikulum

1.0

PENGENALAN

Perkhemahan unit beruniform adalah salah satu saluran pendidikan luar bilik darjahnyang
amat berkesan dalam usaha menangani segala bentuk masalah gejala sosial.
Perkhemahan juga dapat mendidik murid-murid percaya kepada diri sendiri dan sedar
kemampuan diri. Melalui aktiviti-aktiviti yang disediakan, mereka akan didedahkan dengan
suatu persekitaran baru. Ia juga memberikan satu rasa dengan menanam sifat keberanian
dan kepercayaan internal dan intrapersonal.
Pandu Puteri Tunas SK(P) Methodist Ipoh akan mengelolakan Perkhemahan Akhir Tahun
(Cuti Pek) yang melibatkan ahli Pandu Puteri Tunas Tahun 4,5 dan 6.
Dengan semangat dan kepercayaan, adalah diharapkan program ini akan mencapai
objektifnya.
Adalah sangat diharapkan agar perkhemahan ini akan dapat memberikan peluang kepada
murid-murid menonjolkan kemampuan diri mereka.
Di samping menimba pengalaman, perkhemahan ini nanti akan dapat mengeratkan tali
persaudaraan sesama murid dan juga guru-guru.

2.0

NAMA PROGRAM

Perkhemahan Akhir Tahun (Cuti Pek) Pandu Puteri Tunas 2014


SK (P) Methodist Ipoh
Sekolah Kluster Kecemerlangan

3.0

MATLAMAT

Antara matlamat program ini ialah seperti berikut:


i.

Mengukuhkan ilmu pendidikan luar yang telah dipelajari serta berkongsi pengalaman
bersama-sama rakan dan jurulatih.

ii.

Mengaplikasi teori-teori yang telah di pelajari di sekolah di lokasi perkhemahan.

iii.

Membina keyakinan diri pelajar apabila berhadapan situasi mencabar.

iv.

Menanam sikap sukakan aktiviti luar sebagai suatu aktiviti yang berfaedah.

v.

Menerapkan sikap hormat-menghormati sesama insan.

vi.

Menanam sifat berdikari dalam kehidupan seharian dan berfikiran matang.

CMP2011 Pengurusan Kokurikulum

4.0

OBJEKTIF

Dengan adanya perkhemahan ini ianya dapat :


1.

Mendedahkan para peserta kepada aspek-aspek asas perkhemahan.

2.

Melatih para peserta berkomunikasi antara satu sama lain.

3.

Melatih para peserta melaksanakan aktiviti-aktiviti kehidupan seharian


secara teratur dan berdisiplin.

4.

Memberi peluang kepada para peserta berseronok dan berekreasi dalam


suasana semula jadi yang kondusif.

5.

Memberi peluang kepada para peserta mengembangkan kreativiti masingmasing dalam bidang kesenian dan kebudayaan.

6.

Membimbing para peserta menghayati dan mengamalkan rukun-rukun


beragama dan kehidupan bermoral.
5.0

TEMA

Tema perkhemahan ialah:


JATI DIRI BERKUALITI PEMBINA PERIBADI CEMERLANG
6.0

SASARAN PENYERTAAN

Program ini adalah mensasarkan kepada ahli-ahli Pandu Puteri Tunas seramai 40
orang dengan mengutamakan pelajar tahun 6 dengan diiringi 10 orang guru
pemimpin Pandu Puteri Tunas.
7.0

BUTIRAN PERKHEMAHAN

Program perkhemahan ini akan dijalan pada ketentuan berikut:


Tarikh

22, 23 dan 24 Mac 2014

Masa

2.00 petang (Pendaftaran)

Tempat

Kem Intan Suraya Resort,


Sungai Siput (U)
Perak Darul Ridzuan.

Jurulatih

Jurulatih dilantik.
Guru-guru dari SK(P) Methodist Ipoh

8.0

BAYARAN PENYERTAAN.

Tiada bayaran penyertaan dikenakan.

CMP2011 Pengurusan Kokurikulum

9.0

ANJURAN

Sumber kewangan dari Sekolah Kluster Kecemerlangan SK(P) Methodist Ipoh.

10.0

JAWATANKUASA INDUK

Penasihat

: Datin Hajah Azian bt Ahmad Shaharbi A.M.P

Pengerusi

: Pn Aslinda bt Saari (PK Ko-Kurikulum)

N Pengerusi

: Pn Zaimah bt Musa (PK Pentadbiran)


Pn Rozlina bt Abd Manab (PK HEM)
Pn Hajah Harison bt Hussein (PK Petang)

Penyelaras

: Pn Jamilah bt Mohamed Hanipah

Setiausaha

: Pn Salwa binti Ibrahim

Bendahari

: Cik Fadilah Noor bt Hj Hamid

AJK

: Pn Nor`Izon bt Mohd Salleh


Pn Siti Shamsina bt Samrani
Pn Rosliza bt Salikan
Pn Nor `Afiza bt Jelani

11.0

AHLI JAWATANKUASA KERJA

Pengerusi
: Pn Aslinda bt Saari
Penyelaras
: Pn Jamilah bt Mohamed Hanipah
Setiausaha
: Pn Salwa bt Ibrahim
Bendahari
: Cik Fadilah Noor bt Hj Hamid
Ahli jawatan kuasa:
AKTIVITI
1.
2.

Pn Rosliza bt Salikan
Pn Rohani bt Mat Zaman

PERALATAN
1.
Pn Maimon Bt Nordin
2.
Pn Rahatul Ain bt Ismail
6

CMP2011 Pengurusan Kokurikulum

KESELAMATAN
1.
Cik Fadzilah Noor bt Hj Hamid
2.
Pn Nor`Izon bt Mohd Salleh
3.
Pn Jamilah bt Mohamed Hanipah
MAKANAN DAN MINUMAN
1.
Pn Habibah bt Ngah Baharudin
2.
Pn Suzana bt Mahmood@ Said
DOKUMENTASI
1.
Pn Norita bt Baharudin
2.
Pn Yap Sook Fun
IBADAH/KEROHANIAN
1.
Cik Norazimah bt Din
2.
Pn Jaya a/p Thulasingam
3.
Cik Shamini Devi a/p Krishnamoorthy
PENGANGKUTAN
1.
Pn Ramlah bt Abdullah
2.
Cik Norazah bt Yunus

CENDERAHATI/SIJIL
1.
Nurin Azhani bt Azizan
2.
Pn Thor Lean Lee

DISIPLIN PESERTA
1.
Pn Juliati bt Jantan
2.
Pn Sharifah Radiah bt Mat Ya

PENGESAHAN PENDAFTARAN
1.
Pn Noorsiah bt Shamsudin
2.
Pn Jamilah bt Mohamed Hanipah
3.
Pn Rima Rohani bt Mohamad
FOTOGRAFI
1.
Pn Nor`Afiza bt Jelani
2.
Pn Nurul Izzah bt Md Sharif

CMP2011 Pengurusan Kokurikulum

12.0

SENARAI TUGAS

1. PENYELARAS
a. Membentuk jawatankuasa
b. Mempengerusikan mesyuarat
c. Merujuk penasihat

2. SETIAUSAHA
a. Menjalankan tugas-tugas kesetiusahaan
b. Urusan surat-menyurat dan borang
3. BENDAHARI
a. Mengutip, menyelaras dan menyediakan penyata kewangan
berkaitan program.
b. Memastikan segala perbelanjaan berjalan lancar seperti yang
sepatutnya.
4. AKTIVITI
a. Merancang segala pengisian aktiviti
b. Memastikan segala aktiviti berjalan dengan lancar dan selamat
5. PERALATAN
a. Merancang dan menentukan peralatan yang diperlukan untuk program.
b. Memastikan segala peralatan yang dibawa ke tapak perkhemahan dan di bawa
pulang ke sekolah dengan keadaan baik seperti asal.
6. KESELAMATAN
a. Menyediakan peti pertolongan cemas yang lengkap
b.Memastikan keselamatan para peserta terjamin di sepanjang aktiviti
c. mengambil tindakan awal dengan pantas sekiranya berlakunya kecemasan.
7. MAKANAN DAN MINUMAN
a. Merancang dan menentukan menu makanan
b. Merancang jadual makan dan minum peserta, guru dan jurulatih
c. Memastikan urusan semasa makan berjalan lancar
8. DOKUMENTASI
a. Mencatat segala aktiviti yang berjalan.
b. Menyediakan laporan perkhemahan dan dokumentasikan
c. Berhubung dengan setiausaha dan ajk fotografi untuk mendapatkan bahanbahan untuk didokumentasikan.
9. IBADAH/KEROHANIAN
a. Memimpin peserta solat berjemaah
b. Mengelolakan kuliah subuh dan maghrib
c. Menyelaras dan menjalankan program untuk slot keaagamaan/kerohanian.

CMP2011 Pengurusan Kokurikulum

10. PENGANGKUTAN
a. Menguruskan pengangkutan pergi dan balik para peserta.
11. CENDERAHATI/SIJIL
a. Menyediakan /mengeuruskan cenderahati dan sijil penyertaan.
12. DISIPLIN PESERTA
a. Mengawal disiplin para peserta sepanjang perkhemahan.

13. PENGESAHAN PENDAFTARAN


a. Memastikan kehadiran para pesertaa di dalam bas sebelum bertolak.
b. Menyemak nama berdasarkan senarai setiusaha.
14. FOTOGRAFI
a. Mengambil gambar semua aktiviti yang dijalankan sepanjang perkhemahan.
b. Menyerahkan gambar-gambar kepada ajk dokumentasi untuk tujuan laporan
dokumentasi.

13.0

ANGGARAN PERBELANJAAN

BIL

PERKARA

KUANTITI

HARGA

1.

Makan dan minum peserta


(termasuk 10 guru pengiring)

50 orang x RM15 x 3 hari

RM

2250.00

2.

Bayaran fasilitator

5 orang x RM 50 x 3 hari

RM

750.00

3.

Hadiah / cenderahati

RM

200.00

4.

Bahan dokumentasi/Sijil

RM

200.00

5.

Sewa bas

RM

1200.00

6.

Penginapan

RM

4500.00

7.

Banner

RM

150.00

JUMLAH

RM

9250.00

20 buah x RM 10

50 orang x RM 30 x 3 hari

Sumber kewangan: Sekolah Kluster Kecemerlangan, SK (P) Methodist Ipoh


9

CMP2011 Pengurusan Kokurikulum

14.0

MENU MAKANAN DAN MINUMAN

*( Untuk tiga hari dua malam sepanjang perkhemahan)

SABTU 22 MAC 2014

MENU

Minum Petang

Air teh,biskut/roti & kuih

Makan malam

Nasi putih , ayam goreng, sayur,air sirap

AHAD 23 MAC 2014

MENU

Sarapan pagi

Mi goreng, air teh

Minum pagi

Air milo, kuih

Makan tengah hari

Nasi putih,ayam masak kari, sayur goreng,


air oren

Minum petang

Air teh, roti bun

Makan malam

Nasi putih, ikan goreng,sayur,air sirap

ISNIN 24 MAC 2014

MENU

Sarapan pagi

Air teh, nasi goreng, telur dadar

Minum pagi

Milo,kuih

Makan tengah hari

Nasi putih,ayam masak merah,telur dadar,


sayur

10

CMP2011 Pengurusan Kokurikulum

15.0 TENTATIF PROGRAM


Sabtu 22 Mac 2014
MASA

PERKARA

2.15-2.45 petang Pengesahan kehadiran dan


pendaftaran.
3.00 petang

Bertolak ke Kem Intan Suraya Resort

4.00 petang

Dijangka tiba dan pendaftaran


penempatan.

GURU BERTUGAS
Pn Noorsiah, Pn Jamilah,Pn
Rima Rohani

4.30- 5.00 petang Solat Asar


5.00-5.30 petang

Pengenalan
Taklimat keselamatan

5.30- 6.30
petang
6.30-7.30 petang

7.30-9.00 malam

Slot 1:

Ice breaking
Persiapan diri
Makan malam

Solat maghrib
Tazkirah
Solat Isyak
Ketatanegaraan & nilai murni:
Bukan Muslim

Pn Jamilah
Pn Nor`Izon
Pn Yap Sook Fun
Cik Noor Azimah
Pn Jaya

9.00 -10.00
malam

Slot 2: Bina kumpulan

Pn Rahatul `Ain

10.00-10.30
malam

Minum malam

10.30-11.00
malam

Slot 3:
Bagaimana membina kem yang
baik.

11.00 11.30
malam

Pn NorAfiza

Khidmat diri

11.30 malam

11

CMP2011 Pengurusan Kokurikulum

Ahad 23 Mac 2014


MASA

PERKARA

GURU BERTUGAS

6.00 6.30 pagi

Solat subuh: Pelajar Muslim

Pn Jamilah

Ketatanegaraan & nilai murni

Pn Nor`Izon

Senaman pagi

Pn NorAfiza

7.00- 7.30 pagi

Pn Rahatul `Ain
7.30-8.00 pagi

Sarapan pagi

Pn Jaya
Cik Noor Azimah

8.00-8.30 pagi
8.30-1.00 tengah
hari
1.00-2.00 petang
2.00 petang- 5.00
petang

5.00-6.30 petang
6.30-7.30 petang
7.30- 9.00 malam

Taklimat keselamatan

Praktikal Ilmu Asas


Perkhemahan
Minum pagi

Makan tengahari

Solat Zuhur
Khidmat diri
Rehat
Solat Asar
Minum petang

Persiapan persembahan kumpulan

Persiapan diri
Persiapan BBQ
Solat maghrib
Makan malam BBQ
Solat Isyak

Pn Yap Sook Fun


Pn Rohani
Pn Siti Shamsina
Pn Suzana
Pn Nurul Izzah
Pn Maimon Nordin
Pn Ramlah
Pn Nurin Azhani

Pn Rosliza
Cik Shamini Devi
Cik Fadzilah Noor

9.00- 10.00 malam


10.00-10.30 malam

Persembahan kumpulan

Minum malam

Pn Sharifah Radiah
Pn Noorsiah
Pn Thor Lean lee

10.30-11.00 malam

Sambungan persembahan kumpulan

Pn Habibah

11.00-11.30 malam

Khidmat diri

Pn Norita

11.30 malam

Tidur

Pn Rohani

12

CMP2011 Pengurusan Kokurikulum

Isnin 24 Mac 2014


MASA

PERKARA

GURU BERTUGAS

6.00 6.30 pagi

Solat subuh: Pelajar Muslim

Pn Rosliza

Ketatanegaraan & nilai murni

Cik Shamini Devi


Cik Fadzilah Noor

7.00- 7.30 pagi

Senaman pagi

Pn Sharifah Radiah
Pn Habibah

7.30-8.00 pagi

Sarapan pagi

Pn Noorsiah
Pn Thor Lean lee

8.00-8.30 pagi

Taklimat keselamatan

Pn Norita
Pn Rohani

8.30-10.00 pagi

TBC (Team building Culture)

10.00-11.00 pagi

Persiapan dan kekemasan kem

11.00-12.00
tengah hari

Rumusan dan majlis penutup

12.00-1.00
petang

Makan tengah hari

1.30 tengah hari

Bertolak pulang

2.30 petang

Dijangka tiba di sekolah

Pn Nor`Izon
Pn Jamilah

13

CMP2011 Pengurusan Kokurikulum

16.0 PENUTUP
Adalah sangat diharapkan melalui program yang dirancang ini bakal melahirkan insan yang kental
jiwanya, bersih dan bersemangat. mempunyai jati diri dan bersifat ingin berdikari.
Pihak jawatan kuasa dengan seberapa daya merancang dan berusaha untuk merealisasikannya.
apa yang penting adalah kesungguhan para peserta itu sendiri untuk melibatkan diri dengan aktiviti yang
telah disusun untuk mereka.
Melalui program ini juga, adalah diharapkan ianya berjaya dilaksanakan tanpa berlaku sebarang
kemalangan dan kecederaan.
Dengan berakhirnya prigram ini juga nanti, segala bahan dan pengalaman serta segala bentuk
proses yang dilalui akan dapat dijadikan sumber rujukan untuk individu atau kumpulan seterusnya
merancang dan mengelola program dengan lebih baik.

DISEDIAKAN OLEH;
..
(PN SALWA BINTI IBRAHIM)
Setiausaha,
Perkhemahan Tahunan Pandu Puteri Tunas(Cuti Pek)
SK (P) Methodist Ipoh
Sekolah Kluster Kecemerlangan
DISEMAK OLEH;

(PN ASLINDA BT SAARI)


PK KoKurikulum
SK (P) Methodist Ipoh
Sekolah Kluster Kecemerlangan

DISAHKAN OLEH;

(DATIN HJH AZIAN BT AHMAD SHAHARBI, AMN)


Guru Besar
SK (P) Methodist Ipoh
Sekolah Kluster Kecemerlangan

14

CMP2011 Pengurusan Kokurikulum

LAMPIRAN
SENARAI BARANGAN KEPERLUAN YANG PERLU DIBAWA KE PERKHEMAHAN PANDU PUTERI
TUNAS ( CUTI PEK) 2013.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

UNIFORM PANDU PUTERI TUNAS YANG LENGKAP.


T-SHIRT PJ, T-SHIRT PANDU PUTERI TUNAS
PAKAIAN SUKAN 3 PASANG.(BAJU T DAN TRACK-SUIT)
2 PASANG KASUT ( KASUT SEKOLAH DAN KASUT HITAM)
STOKIN YANG MENCUKUPI
SELIPAR
PERALATAN PERIBADI (BERUS GIGI,UBAT GIGI, SABUN MANDI,PAD)
TUALA
PAKAIAN DALAM YANG SECUKUPNYA
ALAT TULIS
BAJU SEJUK
PLASTIK PAKAIAN KOTOR
TELEKONG (MURID YANG BERAGAMA ISLAM)
UBAT-UBATAN YANG BIASA DIGUNAKAN.

15

CMP2011 Pengurusan Kokurikulum

SENARAI TUGAS

1. PENYELARAS
a. Membentuk jawatankuasa
b. Mempengerusikan mesyuarat
c. Merujuk penasihat
2. SETIAUSAHA
a. Menjalankan tugas-tugas kesetiusahaan
b. Urusan surat-menyurat dan boring

3. BENDAHARI
a. Mengutip, menyelaras dan menyediakan penyata kewangan
berkaitan program.
b. Memastikan segala perbelanjaan berjalan lancar seperti yang
sepatutnya.
4. AKTIVITI
a. Merancang segala pengisian aktiviti
b. Memastikan segala aktiviti berjalan dengan lancar dan selamat
5. PERALATAN
a. Merancang dan menentukan peralatan yang diperlukan untuk program.
b. Memastikan segala peralatan yang dibawa ke tapak perkhemahan dan di bawa
pulang ke sekolah dengan keadaan baik seperti asal.
6. KESELAMATAN
a. Menyediakan peti pertolongan cemas yang lengkap
b.Memastikan keselamatan para peserta terjamin di sepanjang aktiviti
c. mengambil tindakan awal dengan pantas sekiranya berlakunya kecemasan.
7. MAKANAN DAN MINUMAN
a. Merancang dan menentukan menu makanan
b. Merancang jadual makan dan minum peserta, guru dan jurulatih
c. Memastikan urusan semasa makan berjalan lancar
8. DOKUMENTASI
a. Mencatat segala aktiviti yang berjalan.
b. Menyediakan laporan perkhemahan dan dokumentasikan
c. Berhubung dengan setiausaha dan ajk fotografi untuk mendapatkan bahanbahan untuk didokumentasikan.
9. IBADAH/KEROHANIAN
a. Memimpin peserta solat berjemaah
b. Mengelolakan kuliah subuh dan maghrib
c. Menyelaras dan menjalankan program untuk slot keaagamaan/kerohanian.

16

CMP2011 Pengurusan Kokurikulum

10. PENGANGKUTAN
a. Menguruskan pengangkutan pergi dan balik para peserta.
11. CENDERAHATI/SIJIL
a. Menyediakan /mengeuruskan cenderahati dan sijil penyertaan.
12. DISIPLIN PESERTA
a. Mengawal disiplin para peserta sepanjang perkhemahan.

13. PENGESAHAN PENDAFTARAN


a. Memastikan kehadiran para pesertaa di dalam bas sebelum bertolak.
b. Menyemak nama berdasarkan senarai setiusaha.
14. FOTOGRAFI
a. Mengambil gambar semua aktiviti yang dijalankan sepanjang perkhemahan.
b. Menyerahkan gambar-gambar kepada ajk dokumentasi untuk tujuan laporan
dokumentasi.

17

CMP2011 Pengurusan Kokurikulum

SEKOLAH KEBANGSAAN PEREMPUAN METHODIST


69, Jalan Chamberlain Hulu,
30250 Ipoh
Kod Sekolah: ABB 2084

Telefon : 05-2545453
Faksmili: 05-2433700
__________________________________________________________________________
1MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN PENCAPAIAN DIUTAMAKAN
Ruj. Kami : SKPM Ip:04/05/004( 2 )
Tarikh
: 01 Mac 2014
Kepada:
Guru-guru ,
Tuan/Puan,
NOTIS MESYUARAT JAWATANKUASA PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM
KALI PERTAMA
Dimaklumkan bahawa Jawatankuasa Perkhemahan Unit Beruniform akan mengadakan
mesyuarat seperti berikut:
Tarikh
Masa
Hari
Tempat
Agenda

2.

: 06 Mac 2013
: 01.00 petang
: Jumaat
: Pusat sumber SKPM, Ipoh
: 1. Ucapan Penasihat
2. Perbincangan Kertas Kerja Perkhemahan
3. Perbincangan Perbelanjaan
4. Aspek Keselamatan
5. Cadangan Akttiviti Perkhemahan
6. Hal-hal lain

Kehadiran dan kerjasama tuan/puan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian, terima kasih.


BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,

(SALWA BINTI IBRAHIM)


Setiausaha,
Perkhemahan Unit Beruniform,
Sekolah Kebangsaan Perempuan Methodist, Ipoh.

18

CMP2011 Pengurusan Kokurikulum

MINIT MESYUARAT PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM


PANDU PUTERI TUNAS KALI 1
SK PEREMPUAN METHODIST IPOH, PERAK

Tarikh
Hari
Masa
Tempat
Kehadiran

1.0

: 06 Mac 2014
: Jumaat
: 1.00 petang
: Pusat Sumber SK(P) Methodist, Ipoh
: Rujuk Lampiran

Ucapan Pengerusi
1.1
1.2
1.3

Mengalukan kedatangan guru-guru dan ucapan terima kasih.


Menyatakan tujuan mesyuarat bagi membincangkan aktivti perkhemahan Pandu
Puteri Tunas.
Perlu menitikberatkan tentang keselamatan murid
Tindakan : Makluman

2.0

Perbincangan Kertas Kerja Perkhemahan Unit Beruniform


2.1

Setiausaha membentangkan kertas kerja perkhemahan pengakap

2.2

Setiausaha menyatakan tarikh dan tempat yang telah dipilih iaitu 22 hingga 24 Mac
2014 di Kem Intan Suraya Resort, Sungai Siput(U).

2.3

Semua ahli yang hadir bersetuju dengan tarikh perkhemahan serta pengagihan tugas
yang telah ditetapkan di dalam kertas kerja.
Tindakan : Makluman

3.0

Perbincangan Perbelanjaan
3.1

Mesyuarat telah bersetuju untuk tidak mengutip sebarang bayaran daripada setiap
murid kerana semua perbelanjaan aktiviti dan perbelanjaan makanan ditanggung di
bawah peruntukkan Sekolah Kluster Kecemerkangan SK(P) Methodist, Ipoh.

3.2

Pengerusi menerangkan setiap AJK yang diperlukan untuk perkhemahan dan


melantik ketua setiap AJK.
Tindakan : Bendahari/AJK

4.0

Aspek Keselamatan
4. 1

Pengerusi meminta semua guru supaya mengutamakan aspek keselamatan


sepanjang masa aktiviti perkhemahan berlangsung.

4. 2

Setiausaha akan membuat surat untuk memaklumkan kepada pihak polis, klinik
kesihatan dan jabatan bomba mengenai aktiviti perkhemahan.

19

CMP2011 Pengurusan Kokurikulum

5.0

Aktiviti Perkhemahan
5.1

Pengerusi membacakan aktiviti yang akan berlangsung semasa perkhemahan

Latihan dalam kumpulan Mencipta logo dan moto kumpulan

Ceramah Jatidiri

Pertandingan memasak

Pertandingan Khemah Terbaik

Permainan Sisa toksid, menyusup bawah jaring, Si buta, rintangan (bata) dan tarik tali
4 penjuru.

Pertandingan acara persembahan

Senamrobik

Takzirah

5.2

Setiap jawatankuasa yang telah dilantik diminta membuat perbincangan dengan ahliahlinya.
Tindakan : Penyelaras Kumpulan

6.0

Hal-hal lain
6.1

Pengerusi berharap segala yang dirancang akan dapat dilaksanakan dengan jaya.

6.2

Semua perbelanjaan program diuruskan oleh bendahari.

6.3

Perlu ada pelan B jika keadaan cuaca tidak mengizinkan.

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 3.00 petang.

Disediakan oleh,
.........................................
(PN SALWA BINTI IBRAHIM)
Setiausaha,
Perkhemahan Unit Beruniform Pandu Puteri Tunas,
SK PEREMPUAN METHODIST, IPOH.

20

CMP2011 Pengurusan Kokurikulum

SEKOLAH KEBANGSAAN PEREMPUAN METHODIST


69, Jalan Chamberlain Hulu,
30250 Ipoh
Kod Sekolah: ABB 2084

Telefon : 05-2545453
Faksmili: 05-2433700

________________________________________________________________________________

1MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN PENCAPAIAN DIUTAMAKAN


Ruj. Kami : SKPM Ip:04/05/004( )
Tarikh
: 10 Februari 2014

Kepada,
Pegawai Yang Menjaga Balai,
Balai Polis Sungai Siput (U),
Perak Darul Ridzuan.

Tuan,
MAKLUMAN PERKHEMAHAN TAHUNAN PANDU PUTERI TUNAS ( CUTI PEK)
Dengan segala hormatnya perkara di atas di rujuk.
2.
Sukacita pihak kami ingin memaklumkan bahawa Persatuan pandu Puteri Tunas Sekolah
Kebangsaan Perempuan Ipoh akan mengadakan Perkhemahan Tahunan Pandu Puteri Tunas (
Cuti Pek) selama 3 hari 2 malam pada tarikh dan tempat seperti berikut:
Tarikh
Tempat

: 22, 23 dan 24 Mac 2014


: Kem Intan Suraya Resor,Sungai Siput(U).

3.
Oleh itu pihak kami amat berbesar hati sekiranya program ini mendapat perhatian dan khidmat
nasihat dari pihak tuan. Bersama ini dilampirkan tentatif program bagi rujukan tuan.
4.
Keprihatinan dan perhatian dari pihak tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima
kasih.

Sekian, terima kasih.


BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,
__________________________
(DATIN HJH AZIAN BT AHMAD SHAHARBI, AMP)
Guru Besar,
SK Perempuan Methodist,
30250 Ipoh, Perak.

21

CMP2011 Pengurusan Kokurikulum

SEKOLAH KEBANGSAAN PEREMPUAN METHODIST


69, Jalan Chamberlain Hulu,
30250 Ipoh
Kod Sekolah: ABB 2084

Telefon : 05-2545453
Faksmili: 05-2433700
__________________________________________________________________________
1MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN PENCAPAIAN DIUTAMAKAN
Ruj. Kami : SKPM Ip:04/05/004( 2 )
Tarikh
: 03 Mac 2014

Kepada,
Cik Tun Zaemah bt Mohd Zamri
Melalui,
Guru Besar
_________________________________

Tuan/Puan,
JEMPUTAN DAN LANTIKAN MENJADI FASILITATOR BAGI PERKHEMAHAN TAHUNAN
PANDU PUTERI TUNAS( CUTI PEK)
Dengan segala hormatnya perkara di atas di rujuk.
2.
Pihak sekolah berbesar hati ingin menjemput___________________________________
sebagai fasilitator bagi Perkhemahan Tahunan Pandu Puteri Tunas ( Cuti Pek) pada tarikh seperti
berikut:
Tarikh
Tempat
3.

: 22, 23 dan 24 Mac 2014


: Kem Intan Suraya Resort, Sungai Siput(U)

Bersama ini dilampirkan tentatif program bagi rujukan tuan/puan.

4.
Diharap peserta perkhemahan dapat manfaat daripada aktiviti yang dijalankan sepanjang
perkhemahan ini.
5.
Keprihatinan dan kesudian pihak tuan/puan meghadiri dan menjayakan perkhemahan ini amat
dihargai.
Sekian, terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,
__________________________
(DATIN HJH AZIAN BT AHMAD SHAHARBI, AMP)
Guru Besar,
SK Perempuan Methodist,
30250 Ipoh, Perak.

22