Anda di halaman 1dari 4

FORMAT A

1. SURAT PENYERAHAN DAN AKUAN TERIMA NOTA SERAH TUGAS


(a) Adalah saya

Nor Adibah binti Abdullah

yang memegang jawatan

PK HEM (Lantikan Dalaman) di SK Kampung Sau


hingga

13 Februari 2015

dari tarikh

2 Januari 2014

bersama-sama ini menyerahkan Nota Serah Tugas

sepertimana diarahkan oleh Jabatan Pelajaran Daerah Mukah melalui surat


bertarikh
Disertakan juga bersama-sama ini Fail Meja / Manual Prodesur Kerja*
Diserahkan oleh :

Disemak oleh :

Tandatangan :_______________

Tandatangan :_________________

Nama : NOR ADIBAH BT. ABDULLAH Nama : JOHNSON BIN YAKUT


(Pegawai yang akan bertukar)
(Ketua Bahagian/Unit/b.p.GuruBesar)*
(b) Adalah saya

Nurzamilah Abdullah

yang mengambilalih tugas jawatan

PK HEM (Lantikan Dalaman) di Kementerian / Jabatan / Sekolah* SK Kampung Sau ,


mulai tarikh 13 Februari 2015

mengaku telah menerima satu(1) salinan Nota Serah

Tugas dan Fail Meja / Manual Prosedur Kerja*


Diterima oleh :

Disaksikan oleh :

Tandatangan :_______________
Tandatangan :_________________
(Pegawai yang mengambilalih tugas) (Pegawai Pentadbir Kementerian
/Jabatan/Sekolah)*

Catatan : Potong mana yang tidak berkaitan


FORMAT A
2. SURAT PENYERAHAN DAN AKUAN TERIMA NOTA SERAH TUGAS
(c) Adalah saya

Nor Adibah binti Abdullah

Penolong Bendahari PIBG di


hingga

13 Februari 2015

yang memegang jawatan

SK Kampung Sau

dari tarikh

8 Mei 2013

bersama-sama ini menyerahkan Nota Serah Tugas

sepertimana diarahkan oleh Jabatan Pelajaran Daerah Mukah melalui surat


bertarikh
Disertakan juga bersama-sama ini Fail Meja / Manual Prodesur Kerja*
Diserahkan oleh :

Disemak oleh :

Tandatangan :_______________

Tandatangan :_________________

Nama : NOR ADIBAH BT. ABDULLAH Nama : JOHNSON BIN YAKUT


(Pegawai yang akan bertukar)
(Ketua Bahagian/Unit/b.p.GuruBesar)*
(d) Adalah saya

Nurzamilah Abdullah

yang mengambilalih tugas jawatan

Penolong Bendahari PIBG__ di Kementerian / Jabatan / Sekolah* SK Kampung Sau ,


mulai tarikh 13 Februari 2015

mengaku telah menerima satu(1) salinan Nota Serah

Tugas dan Fail Meja / Manual Prosedur Kerja*


Diterima oleh :

Disaksikan oleh :

Tandatangan :_______________
Tandatangan :_________________
(Pegawai yang mengambilalih tugas) (Pegawai Pentadbir Kementerian
/Jabatan/Sekolah)*

Catatan : Potong mana yang tidak berkaitan


II.
SENARAI TUGAS JAWATAN

III.

a)

Penolong Kanan HEM ( Lantikan Dalaman )

b)

Penolong Bendahari PIBG

c)

Guru Mata Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 1, 3 dan 4

d)

Setiausaha Panitia Bahasa Melayu

KEDUDUKAN TERAKHIR TUGAS-TUGAS YANG BELUM SELESAI


Rujukan

Tugas-Tugas
Yang Belum
Selesai
Pengajaran

Tahun 1 Utarid

Kedudukan

Tindakan Susulan Yang

Fail/Pegawai

Sekarang

Diperlukan

Jabatan Yang

Tajuk yang
sedang
diajar : Pra-

Pengajaran

Tulisan
Tajuk yang

Tahun 3

sedang

Neptun

diajar :

Sambung pengajaran

topik seterusnya.

Menyerahkan RPT kepada

guru pengganti
Sambung pengajaran

Muafakat

Berkaitan
Rujuk Folio

Tindakan

Pengajaran

Guru
Pengganti

topik seterusnya.

Catatan

Rujuk Folio

Tindakan

Pengajaran

Guru
Pengganti

Menyerahkan RPT kepada


guru pengganti

Membawa
Pengajaran

Tahun 4 Zuhal

Berkat
Tajuk yang

sedang
diajar :

Sambung pengajaran

dengan topik seterusnya.

Melancong

Rujuk Folio

Tindakan

Pengajaran

Guru
Pengganti

Menyerahkan RPT kepada


guru pengganti

dengan
Panitia Bahasa
Melayu

Keluarga
Minit
Mesyuarat

Mesyuarat belum
dijalankan lagi.

Rujuk Fail

Tindakan

Panitia

Guru
Pengganti

IV.

SENARAI HARTA BENDA / PERALATAN PEJABAT


Bil.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

V.

Nama Barang
Buku Persediaan Mengajar
Buku Jadual Kedatangan Pelajar
Pen
Whiteboard Marker
Highlighter
Liquid Paper
Klip Kertas
Stapler
Dawai Kokot
Fail Keras 40mm putih
Fail Keras 25mm putih
Pemadam Papan Putih
Pensel dan Pemadam
Document Tray

Jumlah Agihan
1 buah
1 buah
2 set
1 kotak
1 batang
1 batang
1 kotak
1 set
1 kotak
1 buah
1 buah
1 buah
1 set
1 buah

KEDUDUKAN KEWANGAN / AKUAN DAN LAIN-LAIN


a) Kedudukan Kewangan Akaun PIBG dalam simpanan

VI.

LAIN-LAIN HAL
Tiada