Anda di halaman 1dari 5

BAHAGIAN TEKNOLOGI

PENDIDIKAN NEGERI JOHOR

KERTAS KERJA
BENGKEL VERIFIKASI DOKUMEN DAN
PERALATAN ICT UNTUK PENYELENGGARAN ICT
SEKOLAH AHLI PKG LABIS 2015

TEMPAT
SEKOLAH-SEKOLAH AHLI PKG LABIS

ANJURAN:
PUSAT KEGIATAN GURU LABIS
D/A SK SRI LABIS,
JALAN MUAR, 85300 LABIS JOHOR

KERTAS KERJA
BBENGKEL VERIFIKASI PERALATAN ICT SEKOLAH AHLI PKG LABIS 2015

1.0

TUJUAN

Kertas cadangan ini disediakan untuk memohon pertimbangan dan kelulusan


gunasama Juruteknik Komputer FT17 sekolah membantu bersama Juruteknik
Komputer PKG Labis pada setiap hari Khamis mengikut jadual dan aduan yang
telah ditetapkan dan diterima. Program ini diadakan bagi membantu sekolah ahli
PKG Labis dalam proses selenggara ICT yang kini adalah kontrak bermasa iaitu
mengikut aduan yang diterima sepanjang tahun. Ia selaras dengan program
kelas Abad 21 yang telah bermula pada tahun 2015 ini.

2.0

PENGENALAN

Verifikasi ini dilakukan untuk melicinkan proses penyelenggaran ICT yang mana
untuk menyemak dokumen dan mengenalpasti kerosakan semua peralatan ICT
sekolah untuk diadukan di dalam Support Ticketing System (STS) untuk proses
selenggara berikutnya seperti yang ditetapkan Bahagian Teknologi Pendidikan.
Ia juga bertujuan adalah untuk memastikan semua peralatan ICT sekolah
sentiasa dalam keadaan baik dan digunakan ke tahap maksima. PKG Labis juga
akan menyediakan laporan setiap program ini dijalankan.

3.0

MISI

Program ini diadakan dengan misi untuk meningkatkan jumlah boleh guna
peralatan ICT sekolah di tahap maksima

4.0

MATLAMAT

Program ini dijalankan dengan matlamat untuk membantu pihak sekolah dalam
menyediakan dokumen seperti kew-pa 312 / 2, Kew-pa 9 dan lain-lain yang
diperlukan dan menegenalpasti kerosakan peralatan ICT yang hendak
diselenggara.

5.0

OBJEKTIF
5.1

Membantu sekolah menyediakan dan menyemak dokumen seperti yang


ditetapkan.

5.2

Membantu sekolah mengenalpasti masalah dan kerosakan peralatan ICT


yang dihadapi disekolah.

5.3 Mengurangkan kerosakan dan meningkatkan tahap penggunaan


peralatan ICT di sekolah.
6.0

TARIKH, MASA DAN TEMPAT


Jadual disediakan setiap bulan mengikut keperluan dan aduan dari pihak
sekolah bagi melancarkan proses verifikasi ini

7.0

PENGLIBATAN

8.0

Pegawai Teknologi Pendidikan PKG

Juruteknik Komputer PKG Labis

Juruteknik Komputer Sekolah

NAMA PESERTA

Mohamad Saifuladli Bin Lateh

Mohd

SK LKTP Tenang

Daniel

Bin

Mohd

Badrulshah

Nor Rahmat Bin Bechik

SK LKTP Chemplak

Mohd Zaidi Bin Mohd Ramli


SK Sri Labis
3

SMK Munshi Ibrahim


8.0

JADUAL TUGAS

Jadual Bulanan verifikasi mengikut aduan ( Klik )


9.0

SKOP TUGASAN

Membantu

menyedia

dan

menyemak dokumen peralatan

Mengenalpasti masalah ICT

Install software berkaitan

10.0

Kemaskini software dan


perkakasan

Memastikan talian Internet (LAN)


dalam keadaan baik

SURAT PERMOHONAN DAN BORANG LAPORAN

Surat Permohonan selenggara ( Klik )


Borang SSPK Verifikasi Juruteknik ( Klik )
Borang Laporan keseluruhan Verifikasi ( Klik )
11.0

PERTANYAAN

Sebarang maklumat lanjut, penerangan, pertanyaan dan urusan surat menyurat,


sila hubungi:

Mohamed Hafizie Bin


Mohamed Yatin
Juruteknik Komputer FT 17
Pusat Kegiatan Guru Labis
D/A SK Sri Labis
Jalan Muar, 85300 Labis Johor

Telefon

10.0

: 07-9253544

No Telefon

: 017-7182842

PENUTUP

Diharap pihak Pejabat Pendidikan Daerah Segamat dapat mempertimbangkan


dan meluluskan kertas cadangan juga memberi surat kebenaran keluar bagi
Juruteknik Komputer sekolah dalam usaha membantu sekolah yang tidak
mempunyai juruteknik komputer dalam menangani masalah kerosakan peralatan
ICT di sekolah-sekolah ahli PKG Labis. Di samping itu juga diharap program ini
akan mencapai sasaran, matlamat dan objektifnya iaitu yang utama adalah
memastikan sifar kerosakan dan meningkat penggunaan ICT di sekolah selaras
dengan program kelas Abad 21. Setinggi penghargaan diucapkan kepada pihak
Pejabat Pendidikan Daerah Segamat.

Disediakan oleh

MOHAMED HAFIZIE BIN


MOHAMED YATIN
Juruteknik Komputer FT17
Pusat Kegiatan Guru
No. Tel : 0177182842

,
Disahkan oleh

SHAMSUDDIN BIN NAWI


( Penghulu PKG Daerah )
Pegawai Teknologi Pendidikan 1
Pusat

Kegiatan

Guru

Buloh

Kasap
No Tel : 013-7001961

Diluluskan Oleh,

AZMAN BIN ADNAN


Pegawai Pelajaran Daerah
Segamat - Johor

Anda mungkin juga menyukai