Anda di halaman 1dari 1

FOKUS FINAL EXAM

( PENGAJIAN HADIS 16/08/2015 )

Bahagian2 Hadis : Perkataan (Al-Qaul) ,


Perbuatan ( Al-Fikli ) , Pengakuan (AtTakrir)
Jenis2 Hadis : Sahih , Hasan , Daif
Pengertian Hadis :
Bahasa Sesuatu Yg Baru
Istilah Merangkumi 5 perkara :
Perkataan , Perbuatan , Pengakuan , Sifat
akhlak , sifat tubuh badan.
Perbezaan Al-Quran dan Hadis
Al-Quran

Hadis
Nabawi

Hadis
Qudsi

Diturunkan
melalui
perantaraan
malaikat Jibril

Diturunkan
melalui
perkataan,
perbuatan,

Diturunkan
melalui
Jibril/ilham
dlm mimpi

Mukjizat
Sumber hukum
pertama
Disyaratkan
membaca
AQ
smasa solat
Terpelihara
drpd
perubahan dan
penyelewengan

pengakuan
dan sifat Nabi
X Mukjizat
Sumber
hukum kedua
Xsah solat jika
baca hadis

X Mukjizat
Sumber
hukum kedua
Xsah solat jika
baca hadis

Tidak dijamin
terpelihara

Tidak dijamin
terpelihara

Syarat-syarat PERAWI HADIS :


1. Bersifat Adil Islam , baligh ,
berakal, Xfasiq dan bebas drpd
perkara
yang
menjatuhkan
maruah.
2. Menjaga hafalan