Anda di halaman 1dari 51

N

A
N N
O
I
S
D
N
N
O
A
K
G
R
G
BE
OBJEKTIF
SEBUTKAN SAYA
LATIHAN 1
MARI MENYANYI
LATIHAN 2

Hai, kawankawan!
Marilah kita
belajar
bersama-sama!

ObjektIf
Di akhir pembelajaran,
murid-murid diharap dapat:
menyebut perkataan konsonan
berganding dengan betul
memadankan konsonan
berganding dengan betul
memilih konsonan berganding
yang sesuai dengan lirik lagu.

Sebutkan
saya!

sangka
r

ng

tangan

bunga

ng

burung

penyu

ny

nyamu
k

kunyit

ny

monye
t

stor

st

stesen

klinik

kl

klip

akhbar

kh

khema
h

dram

dr

drama

Cerakinkan
saya!

sangkar

sang +

kar

tangan

ta

+ ngan

bunga

bu

nga

burung

bu

rung

nyamuk

nya

muk

penyu

pe

nyu

bunyi

bu

nyi

monyet

mo

nyet

Membina
perkataan dan
menyebut
semula
perkataan.

ste +

sen

stesen

nya +

muk
+

nyamuk

nga

bunga

bu

se

+ nyap

senyap

kli

nik

klinik

se

nyum

senyum

khe +

mah

khemah

akh

bar

akhbar

dra +

ma

drama

Membina
dan
membaca
ayat.

Bunga itu cantik.


Bunga cantik berwarna merah.
Bunga dijaga oleh kakak.

Tangan Ali luka.


Tangan Ali terhiris pisau.
Tangan Ali dibalut kain.

Ini khemah Abu.


Khemah ini dihadiahkan oleh ibu.
Abu suka akan khemah ini.

Ibu membawa Abu ke klinik.


Klinik itu terletak bersebelahan dengan
rumah Abu.
Klinik itu merupakan Klinik 1 Malaysia.

Padankan
konsonan
berganding
yang sesuai.

nye
t

m
o

nyo
t

nya
t

nge

bu

nga

ngo

nya

pe

nyi

nyu

ron
g

bu

run
g

ring

nya

nyi

nyu

mu
k

m nye
o t

ng
bu
a

pe nyu

run
bu
g

mu
nya
k

Cuba lagi..

Cuba lagi..

MARI
MENYANYI

Klik pada
perkataan yang
mempunyai
konsonan
berganding.

Klik pada perkataan yang mempunyai konsonan


berganding.

Bangau

oh

Kenapa engkau

bangau
kurus

Macam

mana

aku

tak

kurus

Ikan

tak

mahu

timbul

Ikan

tak

mahu

timbul

Klik pada perkataan yang mempunyai konsonan


berganding.

Ikan

oh

ikan

Kenapa engkau

tak

Macam

mana

aku

nak

timbul

Rumput panjang sangat


Rumput panjang sangat

timbul

Klik pada perkataan yang mempunyai konsonan


berganding.

Rumput

oh

rumput

Kenapa engkau panjang


Macam

mana

aku

tak

panjang

Kerbau

tak

makan

aku

Kerbau

tak

makan

aku

Klik pada perkataan yang mempunyai konsonan


berganding.

Kerbau

oh

kerbau

Kenapa

tak

makan

Macam

mana

aku

nak

makan

Perut

aku

sakit

Perut

aku

sakit

rumput

Klik pada perkataan yang mempunyai konsonan


berganding.

Perut

oh

Kenapa engkau

perut
sakit

Macam

mana

aku

tak

sakit

Makan

nasi

mentah

Makan

nasi

mentah

Klik pada perkataan yang mempunyai konsonan


berganding.

Nasi

oh

nasi

Kenapa engkau mentah


Macam

mana

aku

tak

mentah

Kayu

api

basah

Kayu

api

basah

Klik pada perkataan yang mempunyai konsonan


berganding.

Kayu

oh

Kenapa engkau

kayu
basah

Macam

mana

aku

tak

basah

Hujan

timpa

aku

Hujan

timpa

aku

Klik pada perkataan yang mempunyai konsonan


berganding.

Hujan

oh

hujan

Kenapa

timpa

kayu

Macam

mana

aku

tak

timpa

Katak

panggil

aku

Katak

panggil

aku

Klik pada perkataan yang mempunyai konsonan


berganding.

Katak

oh

Kenapa panggil

katak
hujan

Macam

mana

aku

tak

panggil

Ular

nak

makan

aku

Ular

nak

makan

aku

Klik pada perkataan yang mempunyai konsonan


berganding.

Ular

oh

ular

Kenapa

nak

makan

Macam

mana

aku

tak

makan

Memang makanan

aku

Memang makanan

aku

katak

Cuba lagi..

Cuba lagi..

Tahniah!
Anda telah berjaya
menguasai konsonan
bergabung dengan
baik.
Kekalkan prestasi
anda.

Anda mungkin juga menyukai