Anda di halaman 1dari 4

JADUAL KERJA / CARTA GANT

BIL

PERKARA / BULAN

1.

Mengenal pasti masalah dan mengumpul


data

2.

Membuat tinjauan awal

3.

Mengumpul data kajian

4.

Melukis lakaran awal idea

5.

Perbincangan bersama pensyarah

6.

Memilih lakaran

7.

Membuat lakaran terperinci

8.

Membuat senarai alatan dan bahan

9.

Mengira kos projek

10.

Membuat jadual kerja

11.

Menulis draf kertas cadangan projek

12.

Menulis kertas cadangan projek

13.

Menghantar kertas cadangan projek

JULAI
1
27-31

MASA
OGOS
2
3
3-7
10-14

4
17-21

DATA PENGUJIAN DAN PENILAIAN

MAKLUMAT PENGUBAHSUAIAN

KOS PROJEK