Anda di halaman 1dari 8

BAHAGIAN A

SOALAN OBJEKTIF
Pilih jawapan yang tepat
1

Apakah yang dimaksudkan dengan wawasan?


A Disiplin diri untuk mencapai cita-cita
B

Hala tuju untuk mencapai sesuatu yang dihajati.

Usaha yang cemerlang untuk mencapai sesuatu kejayaan

D Pandangan masa depan untuk mencapai sesuatu matlamat utama


2

Sikap berwawasan penting kerana


A membina keyakinan diri.
B

dapat mendisiplinkan diri.

menjadi amalan yang baik.

D menjadi panduan untuk mencapai matlamat.


3

Rakyat yang berwawasan akan membantu negara


A menjadi maju.
B

mencapai wawasannya.

menyediakan peluang pekerjaan.

D membasmikan kemisikinan

Apakah sikap berwawasan yang ada pada Haris?


A Peka

B Kreatif

C Gigih

D Bijak

Proses manakah yang sesuai untuk mencapai wawasan diri?


A

Rancangan -* Matlamat - Tindakan

B Tindakan - Rancangan - Matlamat

Matlamat - Rancangan -* Tindakan

D Rancangan - Tindakan -* Matlamat


2

Negara kita mempunyai wawasan iaitu...


A Wawasan 2015

B Wawasan 2005

C Wawasan 2020

D Wawasan 2030

Perkembangan individu yang seimbang merangkum aspek-aspek intelek, rohani, jasmani, dan
A nilai.

emosi

moral.

D akhlak

8. Suzana ialah murid yang cemerlang dalam aspek


I intelek
A I dan II
9

II emosi
B I dan IV

III rohani
C III dan IV

IV jasmani
D II,III dan IV

Berikut ialah kepentingan perkembangan diri yang seimbang, kecuali


A

mengamalkan akhlak yang mulia.

bersedia memberi sumbangan kepada orang tertentu.

bertanggungjawab terhadap diri, keluarga, masyarakat dan negara.

memiliki ilmu pengetahuan yang secukupnya untuk menghadapi cabaran dunia.

10 Zaid murid yang cemerlang dalam kelasnya. Dia aktif bersukan dan berpersatuan. Dia juga taat
mengerjakan sembahyang. Zaid menunjukkan keseimbangan diri dari aspek...
A intelekdan rohani.

D intelek, jasmani dan rohani

emosi dan jasmani.

intelek, emosi dan jasmani

11 Insan yang mempunyai perkembangan individu yang lebih menonjol kepada aspek jasmani dapat
dilihat melalui kesihatannya, kecergasannya, perkembangan bakatnya, dan
A hobinya.

C keinahiran asasnya.

D kemahiran manipulasinya.

minatnya.

12 Yang manakah bukan ciri-ciri petani yang berjaya?


I

Berpandangan jauh

II

Minat terhadap kerjaya

III Bersikap sambil lewa


IV Sedia berubah pada masa tertentu sahaja
A I dan II

I dan IV

III dan IV

D II,III dan IV

13 Keluarga penting bagi masyarakat dan negara dalam aspek


A sosial, politik, dan ekonomi
B ekonomi, politik, dan agama
C kemakmuran, keselamatan, dan kesihatan
D keselamatan, kewangan, dan pembangunan
14 Antara yang berikut, yang manakah tergolong dalam keperluan berkeluarga dari segi sosial?
I Melahirkan zuriat
II Menyediakan tenaga kerja
III Memenuhi keperluan agama
IV Mengelakkan berlakunya perbuatan sumbang
A I, II, dan III

B I,III dan IV

C II,III dan IV

D I, II,III dan IV

15 Siapakah X dan Y?
X

Anak

Isteri

Suami

Ibu

Bapa

Isteri

Ibu

Anak

16 Mengapakah ibu bapa perlu menjalin hubungan yang erat dengan anak-anak?
I

Memastikan anak-anak remaja tidak terjebak dalam kancah gejala sosial


4

II

Memastikan anak-anak tidak terpengaruh dengan rakan-rakan yang negatif

III Mengetahui masalah yang mungkin dihadapi oleh anak-anak


IV Memastikan anak-anak tidak dilamun cinta dalam usia muda
A I, dan II
17

B I,II dan III

C II,III dan IV

D I, II,III dan IV

Nilai yang ditekankan oleh keluarga cemerlang dalam kehidupan ialah


A agama dan kekayaan
B agama, kekayaan, nilai moral dan status.
C ilmu, nilai moral, agama dan kesihatan.
D agama, ilmu, nilai moral dan status.

18 Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara ditubuhkan untuk


A menempatkan orang tua.
B

merancang ekonomi negara.

membantu keluarga yang daif.

D membangunkan penduduk yang berkualiti.


19 Masalah sosial berkait rapat dengan golongan
A kanak-kanak

C pemimpin

B warga emas

D remaja

20 Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi remaja terlibat dalam masalah sosial?


I Faktor persekitaran
II Pengaruh rakan sebaya
III Kekurangan didikan agama
IV Hubungan kekeluargaan yang longgar
A I, II, dan III

21

B I, III, dan IV

C II, III, dan IV

D I, II,III dan IV

Pergaulan bebas biasanya berpunca daripada


A kawalan ketat ibu bapa.

B sifat semula jadi individu.

C kurangnya bimbingan ibu bapa.

D pegangan agama yang kuat.

22 Penderaan akan mengakibatkan mangsa dera terutamanya kanak-kanak


A berusaha memperbaiki kelemhan dirinya.

B wujud perasaan bangga dalam dirinya.


5

C tiada keyakinan diri.

D belajar untuk mempertahankan diri.

23 Antara yang berikut, manakah merupakan kesan daripada perbuatan vandalisme?


A Merugikan kerajaan kerana terpaksa membelanjakan banyak wang untuk membaiki kerosakan.
B Meningkatkan keselesaan hidup.
C Membawa ketenangan kepada penduduk setempat.
D Memudahkan interaksi masyarakat.
24 Apakah peranan pihak media massa dalam membantu menangani masalah vandalisme?
A Menghukum pesalah-pesalah vandalisme.
B Memaparkan pemasalahan dan seterusnya mencari penyelesaian.
C Menguatkuasakan undang-undang.
D Memberi bimbingan kaunseling.
25 Apakah maksud norma komuniti?
A Peraturan yang menjadi asas kepada undang-undang negara
B Peraturan yang telah ditetapkan oleh nenek moyang agar kita beradab
C Peraturan atau tingkah laku yang telah menjadi kebiasaan dalam sesebuah masyarakat
D Peraturan dalam masyarakat yang ditetapkan untuk meninggikan martabat mereka
26 Apakah peranan norma komuniti, peraturan dan undang-undang dalam masyarakat?
A Mengenal pasti kehendak masyarakat.
B Mengetahui sensitiviti individu dalam masyarakat.
C Mengambil kira kepentingan masyarakat.
D Mengawal kehidupan dan perilaku anggota masyarakat.
27 Apakah maksud undang-undang?
A Peraturan yang digubal oleh Parlimen.
B Tatacara semasa untuk menyempurnakan sesuatu kerja.
C Kebiasaan yang dipatuhi oleh anggota masyarakat.
D Amalan-amalan yang diterima dalam komuniti.

28 Apakah peranan warden trafik sekolah?


A Memastikan pengguna jalan raya mematuhi undang-undang keselamatan jalan raya.
6

B Menyelesaikan masalah kesesakan lalu lintas di dalam dan di luar sekolah.


C Mengurangkan kemalangan dalam kalangan penunggang dan pembonceng motosikal.
D Membantu murid-murid melintas jalan dengan selamat semasa datang dan pulang dari sekolah.
30 Apakah kesan pengaruh alkohol dan dadah kepada pemandu kenderaan?
A Menghilangkan rasa mengantuk.
B Menambahkan tenaga untuk memandu.
C Menyebabkan tingkah laku tidak normal.
D Mengurangkan ketegangan ketika memandu.
BAHAGIAN B
Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

1. Pandangan masa hadapan kita bagi mencapai sesuatu matlamat utama ialah _________________.
2. _____________________mmmerupakan arah matlamat kita untuk mencapai sesuatu yang dihajati.
3

Seseorang individu haruslah pandai mengawal___________________ iaitu perasaan marah,


benci. Saying, kasihan, takut, gembira dan sebagainya dalam ssuatu keadaan tertentu.

4. Aspek _____________________ meliputi kecergasan fizikal dan kesihatan diri.


5.

Ibu bapa yang__________________ akan mengambil kira keperluan dan kehendak anak-anak
remaja.

6.

Keluarga yang cemerlang dapat dibina jika ada______________________ yang rapi dan
sempurna.

7.

Penyakit kronik akibat pengambilan dadah ialah _________________.

8. _______________________ ialah perbuatan mencederakan mangsa di bawah jagaan atau


tanggungan seseorang.
7

9.

Keperluan berkeluaraga dapat dibahagikan kepada tiga aspek iaitu aspek _______________,
ekonomi dan politik.

10. Unsur __________________ penting untuk individu berfikir dan memahami sesuatu perkara.

BAHAGIAN C
Suaikan ayat dengan maksudnya

1.

Norma komuniti

2.

Undangundang

3.

5.

Merujuk kepada perbuatan jenayah dilakukan


oleh remaja yang berusia di bawah 18 tahun

Peraturan atau amalan-amalan yang menjadi


kebiasaan dan diterima oleh sesebuah komuniti

Juvenil

Perbuatan merosakkan harta benda awam atau


persendirian

Vandalisme

Unsur berkaitan dengan perasaan jiwa yang


meliputi perasaan tenang, kasih sayang, gembira,
sedih, takut, dan marah.

Emosi

Peraturan yang digubal secara rasmi oleh pihak


berkuasa untuk mengawal kelakuan dan tindakan
anggota sesuatu komuniti

BAHAGIAN D
8

Tandakan () bagi pernyataan yang betul dan () bagi pernyataan yang salah.

1. Individu yang mempunyai unsur rohani akan sentiasa mendekati diri kepada Tuhan
dengan menunaikan sembahyang dan beramal ibadat.
2. Keperluan berkeluarga dapat dilihat dari aspek politik dan social sahaja.
3. Di bawah Akta Dadah Berbahay 1952, seseorang boleh dikenakan hukuman mati
mandatory jika terlibat dalam aktiviti pengedaran dadah.
4. Penyalahgunaan teknologi melibatkan media sosia.
5. umur kelayakan untuk memiliki lessen menunggang kenderaan adalah 21 tahun ke atas

Disediakan okeh

Disemak oleh

Disahkan oleh

___________________________

_______________________

________________________

(Pn. Sashineka Sumbulingam)

(Pn Roslina bt Mohd.Nasir)

(Pn Mazliza bt Mat Amin)

(GKMP KEMANUSIAN)