Anda di halaman 1dari 3

3. Sebuah rem pita mempunyai diameter drum 800 mm.

Pita melingkar pada drum dengan


sudut 240. Bahan pita adalah asbestos fabric dengan koefisien gesek 0,3. Jika gaya
pengereman diberikan sebesar 600 N, hitunglah pada putaran searah jarum jam dan
berlawanan arah jarum jam dari drum :
a. gaya maksimum dan minimum pada pita (gaya sisi kencang dan sisi kendor)
b. Torsi pengereman yang dihasilkan.
Jawaban :
176 kN, 50 kN, 50,4 kNm, 6,46 kN, 1,835 kN, 1,85 kNm

Penyelesaian :
Diketahui : d = 800 mm = 0,8 m
= 240
= 0,3
a = 30 mm = 0,03 m
b = 120 mm = 0,12 m
L = 1200 mm = 1,2 m
P = 600 N
Ditanya : a) T1 = ....? dan T2 = ....?
b) TB = ....?
Dalam searah jarum jam (CW) dan berlawanan arah jarum jam (CCW)
Jawab
:
(i) Sudut kontak () :

= 240 x 180 = 4,1867 rad


(ii) Perbandingan T1 dan T2 :
T1
2,3 log T 2 =

2,3 log

T1
T2

= 0,3. 4,1867

2,3 log

T1
T2

= 1,25601

log
T1
T2

T1
T2

= 0,5461

= 3,516

T1 = 3,516 T2 ...... (1)


(iii) Untuk searah jarum jam (CW)
a) M = 0
F

F.L + T1.a - T2. b = 0


T 2. b T 1. a
F=
L
F=

....... masukan nilai (1)

T 2. ( 120 mm ) 3,516 T 2 .(30 mm)


1200 mm
120 mm . T 2 105,48 mm .T 2
1200 mm

600 N =

720 kN.mm = 14,52 mm. T2


T2 = 49,58 kN 50 kN
T1 = 3,516 T2
T1 = 3,516 (50 kN)
T1 = 175,8 kN 176 kN
b) TB = (T1- T2).R

D
TB = (T1- T2). 2
TB = (176- 50)kN.

0,8
2

TB = 50,4 kN.m
(iv) Untuk searah jarum jam (CW)
a) M = 0
F

F.L - T1.b + T2. a = 0


T 1. b T 2. a
F=
L
F=

....... masukan nilai (1)

3,516 T 2. ( 120 mm ) T 2 .(30 mm)


1200 mm

600 N =

421,92 mm. T 2 30 mm . T 2
1200 mm

720 kN.mm = 391,92 mm. T2


T2 = 1,837 kN
T1 = 3,516 T2
T1 = 3,516 (1,837 kN)
T1 = 6,4588 kN 6,46 kN
b) TB = (T1- T2).R

D
TB = (T1- T2). 2
TB = (6,46- 1,837)kN.
TB = 1,8652 kN.m

0,8
2