Anda di halaman 1dari 3

PEMARKAHAN

QKU3053
PENCEGAHAN KECEDRAAN DAN BANTU MULA

TAJUK
PENDARAHAN

DISEDIAKAN OLEH:
NAMA

NO. MATRIK

PROGRAM

PENSYARAH/PENYELIA:__________________________________
TARIKH:________________________________________

KANDUNGAN
SURAT

MUKA

JENIS PENDARAHAN
FAKTOR DAN PUNCA
PERBEZAAN PENDARAHAN
TEKNIK MENGHENTIKAN PENDARAHAN E.G TEKANAN BRAKIAL
TEKNIK PENGURUSAN E.G KAIN BEBAT
PENUTUP

JENIS PENDARAHAN
FAKTOR DAN PUNCA

PERBEZAAN PENDARAHAN
TEKNIK MENGHENTIKAN PENDARAHAN E.G TEKANAN BRAKIAL
TEKNIK PENGURUSAN E.G KAIN BEBAT
PENUTUP