Anda di halaman 1dari 15

dskptahun6

REKOD PENTAKSIRAN MODUL ELEKTIF BAHASA ARAB KSSR TAHUN 6

1
2
3
4
5
6

NAMA SEKOLAH:
ALAMAT SEKOLAH:
GURU MATA PELAJARAN:
KELAS:

BIL.

TARIKH:
3/25/2016
NAMA MURID

L
NO. MYKID /
SJL KELAHIRAN P

2. KEMAHIRAN MEMBACA
2.1
2.2
2.3

3.1

K1

1. KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR


1.1
1.2
1.3
1.4
K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

K11

K12

K13

K14

K15

K16

K17

K18

K19

K20

K21

K22

K23

K24

K25

K26

K28

K29

K30

K31

K32

K33

K34

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3.2

3. KEMAHIRAN MENULIS
3.3

4. TATABAHASA
4.1 4.2
4.3

3.4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

JUMLAH KESELURUHAN MURID YANG MENGUASAI TAHAP


BAGI STANDARD PEMBELAJARAN INI

Jumlah Murid Yang Telah Ditaksir bagi Standard Pembelajaran ini


Jumlah Murid Yang Belum Ditaksir bagi Standard Pembelajaran ini

1
2
3
4
5
6

LISAN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

KEPUTUSAN AKHIR
KEMAHIRAN
TULIS
QAWAID
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BACA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ULASAN GURU
(Guru sila tulis ulasan terhadap murid)
TAHAP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

dskptahun5

0
0
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN MODUL ELEKTIF BAHASA
Nama Murid
No. MyKID / Sijil Kelahiran
Jantina
Kelas
Nama Guru
Tarikh Pelaporan

:
:
:
:
:
:

Berikut adalah pernyataan bagi tahap kemahiran yang telah dikuasai.


KEMAHIRAN

TAHAP

1. MENDENGAR & BERTUTUR

2. MEMBACA

3. MENULIS

4. TATABAHASA

TAHAP KESELURUHAN

(Ulasan Oleh Guru)

1. KEMAHIRAN DENGAR DAN TUTUR


TAHAP PENGUASAAN
1.1 Mendengar
1.2 Mendengar
1.3 Mendengar
1.4 Mendengar

STANDARD KANDUNG
dan menyebut bunyi huruf.
dan menyebut perkataan dan ayat.
perenggan.
dan menyebut nombor dan bilangan.

2. KEMAHIRAN MEMBACA
TAHAP PENGUASAAN

STANDARD KANDUNG
2.1 Membaca perkataan dan ayat.
2.2 Membaca perenggan.
2.3 Membaca nombor dan bilangan.

3. KEMAHIRAN MENULIS
TAHAP PENGUASAAN

STANDARD KANDUNG
3.1
3.2
3.3
3.4

Menulis
Menulis
Menulis
Menulis

huruf.
perkataan dan ayat.
perenggan.
nombor dan bilangan.

4. TATABAHASA
TAHAP PENGUASAAN

STANDARD KANDUNG

4.1 Mengenali huruf jar (kata sendi).


4.2 Mengenali kata ganti diri bersambung dengan perkataan (dho
4.3 Mengenali kata ganti diri tidak bersambung dengan perkataa

Disediakan oleh,

0
0

ENTAKSIRAN MATA PELAJARAN MODUL ELEKTIF BAHASA ARAB KSSR

0
0
0

hap kemahiran yang telah dikuasai.


TAFSIRAN

UTUR

.1
.2
.3
.4

Mendengar
Mendengar
Mendengar
Mendengar

STANDARD KANDUNGAN
dan menyebut bunyi huruf.
dan menyebut perkataan dan ayat.
perenggan.
dan menyebut nombor dan bilangan.

STANDARD KANDUNGAN

.1 Membaca perkataan dan ayat.


.2 Membaca perenggan.
.3 Membaca nombor dan bilangan.

.1
.2
.3
.4

STANDARD KANDUNGAN
Menulis
Menulis
Menulis
Menulis

huruf.
perkataan dan ayat.
perenggan.
nombor dan bilangan.

STANDARD KANDUNGAN

.1 Mengenali huruf jar (kata sendi).


.2 Mengenali kata ganti diri bersambung dengan perkataan (dhomir muttasil)
.3 Mengenali kata ganti diri tidak bersambung dengan perkataan (dhomir munfasil).

Disahkan oleh,

DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN PRESTASI MURID BAHASA ARAB KSSR TAHUN 5
TAHAP
PENGUASAAN

STANDARD PRESTASI

TAHAP
PENGUASAAN

)TAFSIRAN STANDARD PRESTASI (UMUM

TAHAP
PENGUASAAN

)TAFSIRAN STANDARD PRESTASI (BAHASA ARAB

TAHAP
PENGUASAAN

K1 - STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1.1.1

TAHAP
PENGUASAAN

K2 - STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1.1.2

TAHAP
PENGUASAAN
1

K3 - STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1.1.3


.

TAHAP
PENGUASAAN

K4 - STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1.2.1

)( )( .

)( )( .

)( )( .

)( )( .

)( )(
.

)( )(
.

TAHAP
PENGUASAAN

K5 - STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1.2.2

TAHAP
PENGUASAAN

K6 - STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1.2.3

TAHAP
PENGUASAAN

K7 - STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1.2.4

TAHAP
PENGUASAAN

K8 - STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1.3.1

TAHAP
PENGUASAAN

K9 - STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1.4.1

TAHAP
PENGUASAAN

K10 - STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1.4.2

TAHAP
PENGUASAAN

K11 - STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1.4.3

"" .

"" .

"" .

"" .

"" .

"" .

TAHAP
PENGUASAAN

K12 - STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR


2.1.1, 2.1.2, 2.1.3

)(
)( .

)(
)( .

)(
)( .

)(
)( .

)(
)( .

)(
)( .

TAHAP
PENGUASAAN

K13 - STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 2.1.4

TAHAP
PENGUASAAN

K14 - STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 2.1.5

TAHAP
PENGUASAAN

K15 - STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 2.1.6

TAHAP
PENGUASAAN

K16 - STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 2.2.1

TAHAP
PENGUASAAN
1

K17 - STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 2.3.1


.

TAHAP
PENGUASAAN

K18 - STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 2.3.2

6
TAHAP
PENGUASAAN

.
K19 - STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 3.1.1

TAHAP
PENGUASAAN

K20 - STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 3.2.1

TAHAP
PENGUASAAN

K21 - STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 3.2.2

6
TAHAP
PENGUASAAN

.
K22 - STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 3.2.3

TAHAP
PENGUASAAN

K23 - STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 3.2.4

TAHAP
PENGUASAAN

K24 - STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 3.3.1

TAHAP
PENGUASAAN

K25 - STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 3.3.2

TAHAP
PENGUASAAN

K26 - STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 3.3.3

TAHAP
PENGUASAAN

K27 - STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 3.3.4

TAHAP
PENGUASAAN

K28 - STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 3.4.1

6
TAHAP
PENGUASAAN

.
K29 - STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 3.4.2

TAHAP
PENGUASAAN

K30 - STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 3.4.3

TAHAP
PENGUASAAN

K31 - STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 4.1.1

TAHAP
PENGUASAAN

K32 - STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 4.2.1

6
TAHAP
PENGUASAAN

.
K33 - STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 4.3.1

2
3

.
.

TAHAP
PENGUASAAN

K34 - STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 4.3.2