Anda di halaman 1dari 2

PK07 Pengurusan Mesyuarat

PK 07/4
REKOD EDARAN
Nama Dokumen
: Minit Mesyuarat
Tarikh Edaran Dibuat :
Bil

Nama Guru

Tanda tangan

Catatan

(Gunakan Helaian Tambahan Jika Perlu)

Disahkan oleh :

.................

PK 07/4
REKOD EDARAN
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

PK07 Pengurusan Mesyuarat

Nama Dokumen
: Surat Panggilan Mesyuarat
Tarikh Edaran Dibuat : (sekurang-kurangnya 7 hari bekerja sebelum tarikh mesyuarat)
Bil

Nama Guru

Tanda tangan

Catatan

(Gunakan Helaian Tambahan Jika Perlu)

Disahkan oleh :

.................

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00