Anda di halaman 1dari 1

DOA

Assalamualaikum Wr. Wb.


Bismillahirrahmanirrahim
Allhamdulillahirabbilalamiin
Wassolaatu wassalamuala asyrafil ambiya i wal mursaliin
Sayyidina wa maulanaa Muhammadiwwaala aalihi
Wa ashabihi ajmain
Ya Allah Ya Tuhan kami, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta
petunjuk dan perlindunganmu dalam menuntut ilmu sehingga kelak kami
dapat berguna bagi nusa dan bangsa.
Ya allah Ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami semua ,ilmu yang
bermanfaat lagi berkah serta selamatkanlah kami dari segala marabahaya
dan tipu daya.
Ya Allah Ya tuhan kami, Hari ini kami berkumpul di lapangan SMA 18
Palembang dalam rangka pelantikan dewan ambalan Pramuka Gugus
depan 01-099 01-100 Sultan Ageng Tirtayasa Nyi Ageng Serang. Ridhoilah
Ya Allah, semoga dewan ambalan yang baru ini dapat lebih meningkatkan
kinerja Pramuka SMA 18 Palembang ini
Rabbana Aatinaa fiddunya khasanah wafil aakhirati khasanah waqina
adzaabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yaashifuun
wassalamun alal mursalin.. Walhamdulillahirabbil alamiin
Wassalamualaikum Wr. Wb.