Anda di halaman 1dari 1

DOA MAJLIS ANUGERAH CEMERLANG PEGAWAI

  
  


 
 

 
 
 !"
# $ % & ' () 
,  
 
  


  * + , -
 + , . /&0 1 
2 3 4 /&0
 56 &7 8) 9 : ; <
 = > ? @A  36 $7 ( 4 @B C
 53
6D A  5 6 3E7 5 FG
H C&

J  K
J L M
3N 5
652
#L @B C& IG
QQ @ PO @ 
@

Kami memanjatkan kesyukuran kepadaMu kerana mengizinkan kami untuk


mengadakan dan turut serta dalam Majlis Penyampaian
Sijil Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2010 PPD Langkawi.
@@ R S: @ 
@
Kami memohon kepadaMu , agar Engkau berkati majlis ini dengan limpahan kasih
sayangMu, semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat
keredhaan dan hidayahMu. Tidak lupa juga kepada pemimpin-pemimpin dan ketua
kami, guru-guru yang mencurah bakti dan keringat mendidik anak bangsa serta semua
pegawai dan kakitangan yang sentiasa menyumbang khidmat, menabur bakti mereka
di Langkawi Permata Kedah.
Disaat ini juga, kami menadah tangan kehambaan mengharapkan ihsanMu agar
Engkau teruskan dan lanjutkan kecemerlangan yang sudah kami capai, samada dalam
bidang pengurusan mahupun dalam aspek pembinaan sahsiah insan, dan seterusnya
anugerahkanlah kepada kami kecemerlangan demi kecemerlangan yang lebih
bermakna dalam pelbagai bidang pada masa-masa akan datang. Kami juga berharap
agar segala pencapaian yang dicapai bertepatan dengan syariatMu Ya Allah..
T @ UG @
Jadikanlah mereka yang bakal menerima sijil penganugerahan pada hari ini sebagai
hamba-hamba Mu yang bersyukur di atas pengiktirafan ini. Jadikanlah mereka
pegawai, guru dan kakitangan yang sentiasa berusaha dengan gigih dan tekun, untuk
meningkatkan potensi dan prestasi mereka, dalam bidang perkhidmatan pendidikan,
serta mempunyai peribadi yang luhur. Malah kami memohon daripadaMu Ya Allah
dengan penuh ketaakulan, agar majlis anugerah ini akan menjadi dorongan dan
galakkan kepada pegawai, guru dan kakitangan yang lain, supaya mereka sama-sama
mengerah keringat dan menggembleng tenaga untuk mencapai kecemerlangan demi
memartabatkan pendidikan di Langkawi ini khasnya, dan di negara ini amnya.

X V26 "
 2 Y)ZF = [   2 58
# ) ZF = X V26  2 V *
BW 5 * ; *
H C& 

V2 
 2 > 
VQ \ 2 > ]$ ^ 5 ( % @ 2 >  5 2 >  5 : H C&
; <
 = > 
 5


B0 5) _ ' 5
 ! D `
9: _ ' 5
 3Z
9: 5=
#L 5
X C&4 , (
-
 , 
#L /&0 1 
2 /&0 
/C&-

  
 , C&  Anda mungkin juga menyukai