Anda di halaman 1dari 7

SURAT PENYERAHAN DAN AKUAN TERIMA

NOTA SERAH TUGAS

Sebelum seseorang pegawai (selain daripada Pengawal Pusat) bertukar,


beliau adalah dikehendaki melengkapkan Akuan Penyerahan Nota Serah
Tugas pada para (i) di bawah ini dan menyerahkannya kepada Ketua Jabatan
atau Penyelianya. Ketua Jabatan atau Penyelianya pula hendaklah
mengesahkan penerimaan nota tersebut dengan melengkapkan para (ii).
Apabila pegawai baru (pengganti) melaporkan diri, Ketua Jabatan atau
Penyelia tersebut hendaklah menyerahkan Nota Serah Tugas itu kepada
pegawai yang baru sampai dan kedua-dua mereka menandatangani surat
pengesahan pada para (iii).

Bagi pertukaran yang melibatkan Pengawal Pusat, pegawai yang akan


bertukar hendaklah melengkapkan para (i) di bawah ini dan pegawai yang
menggantikannya melengkapkan para (ii) sebagai pengganti pegawai yang
mengambilalih tugas. Ruang-ruang mengenai Keua Jabatan/Penyelia tidak
perlu diisi.

(I) Adalah saya NORSHAM BIN ABIDIN yang memegang jawatan GURU
MATEMATIK dan bertugas di MAKTAB RENDAH SAINS MARA
TRANSKRIAN dari tarikh 15 APRIL 2002 hingga 14 MAC 2007
bersama-sama ini menyertakan Nota Serah Tugas sepertimana
diarahkan melalui Surat Pekeliling Perkhidmatan MARA Bil 1/90
bertarikh 2 Januari 1990.
Diserahkan oleh:

Tandatangan: ..............................................
Nama: NORSHAM BIN ABIDIN Tarikh: 14 MAC 2007

(ii) Adalah
saya .............................................................................................
yang memegang jawatan ........................................................................
mengesahkan bahawa saya telah menerima Nota Serah Tugas
daripada EN NORSHAM BIN ABIDIN pada tarikh .................................
Saya telah menyemak Nota Serah Tugas Tersebut dan saya dapati:
a) Semua kenyataan dan butir-butir yang terkandung di dalamnya
adalah betul dan mencukupi serta memuaskan.
b) Nota Serah Tugas itu tidak lengkap/tidak memuaskan oleh kerana
perkara-perkara seperti yang saya nyatakan di dalam lampiran
berkembar.

Tandatangan: ..............................................
Nama: .......................................................................
Tarikh: .............................
(Ketua Jabatan/Penyelia)

(iii) Adalah
saya .............................................................................................
yang mengambil alih tugas jawatan ........................................................
dan bertugas di .......................................................................................
mulai tarikh ............................................. mengaku telah menerima
satu salinan Nota Serah Tugas Jawatan Tersebut. Saya juga mengaku
menerima perkara-perkara seperti yang disenaraikan di dlaam Nota
Serah Tugas itu.
Diterima oleh:

Tandatangan: ..............................................
Nama: .......................................................... Tarikh: ..............................
(Pegawai Yang Mengambil Tugas)

(iv) Jadual Tugas Sebenar


Rujuk Fail Meja
KEDUDUKAN TERAKHIR TUGAS-TUGAS YANG BELUM SELESAI
Tugas-Tugas Yang Tindakan Susulan Yang Rujukan Fail/Pegawai
Kedudukan Sekarang Catatan
Belum Selesai Diperlukan Jabatan Yang Berkaitan
Pengajaran Ting 1B  Topik yang telah  Sambung pengajaran  Rujuk Cik Putri Nadia Tindakan Guru
diajar: WHOLE topik seterusnya. Zulkifli Pengganti
NUMBERS  Buat Kuiz WHOLE  Rujuk Folio
NUMBERS. Pengajaran
Pengajaran Ting 3C &  Topik Algebraic  Tamatkan sub topik:  Rujuk Pn Marni binti Tindakan Guru
3D Formulae belum Finding the value of a Musa Pengganti
ditamatkan. variable.  Rujuk Folio
 Buat Kuiz untuk bab Pengajaran
Indices, Algebraic
Expressions III, Algebraic
Formulae, Scale Drawing.
Pengajaran Ting 5B &  Topik Gradient and  Sambung pengajaran  Rujuk Pn Suzlin binti Tindakan Guru
5E Area Under a Graph dengan topik seterusnya Mat Ramli Pengganti
telah ditamatkan iaitu Probability II  Rujuk Folio
 Buat Kuiz untuk bab Pengajaran
Bearing, Graph Of
Functions II, variations,
Gradient and Area Under
a Graph.

 Rekodkan pencapaian  Rujuk fail markah pada


pelajar tingkatan 5 untuk komputer jabatan
semua kelas. (Desktop)
 Sediakan set-set soalan User: Mat
SPM untuk PGG (bab ting Pass: matematik
4).
 Sediakan kertas kerja  Rujuk Pn Marni binti
untuk Kem Matematik Musa
SPM dan PMR 2007 di
Dusun Minda Resort
Kuala Nerang.
Pendaftaran Pengakap  Belum didaftarkan  Daftar guna borang  Rujuk Cikgu Shahrizal Pengganti
pendaftaran yang Pemimpin
disediakan. Duit yuran Pengakap
guna duit EMR pada
Zaidah seorang RM 5.
 Hantar pendaftaran pada  Hubungi Cikgu Anuar
Pesuruhjaya Pengakap Sek Keb Sg Duri
 Mohon pelajar bayar yuran 0124689242
kegiatan sebanyak RM 5
dan masukkan dalam
akaun Pengakap untuk
kegunaan latihan.

 Pemilihan Jambori  Sediakan 30 pelajar lelaki  Rujuk Ketua Pasukan Kawad kaki
untuk aktiviti Jambori di Nazrul bin Yahya 5B Kawad tongkat
Terendak.  Wisma PENGAKAP Pioneering
 Perjumpaan/latihan Kelana Seri Angkasa Masakan Rimba
mingguan Dr. Nazri 0125811014 Orientering
 Buat pemantauan  Rujuk Ketua Pasukan Taraf
 Minta Setiausaha pasukan Nazrul bin Yahya 5B perkhemahan
buat laporan kedatangan dan Setiusaha Pertolongan
Pasukan. cemas
 Folio Pengakap
Penyelaras Badan  Pendaftaran Unit  Kumpulkan kesemua  Penasihat Badan Pengganti
Beruniform Beruniform telah maklumat pendaftaran Beruniform Penyelaras
dibuat. semua unit yang meliputi Badan
pelajar ting 1, 2 dan 4 Beruniform
 Laporan perjumpaan  Buat mesyuarat dan minta  Cik Julianaasnizah
Badan Beruniform. setiap unit buat laporan
perjumpaan.
 Rancangkan Kempori  Cik Julianaasnizah
Perdana untuk pelajar ting  Wisma PENGAKAP
3 dan 5 tahun 2008. Kelana Seri Angkasa
Dr. Nazri 0125811014

Nota: Untuk tugas-tugas yang melibatkan Bahagian Pinjaman, Sila Rujuk Pekeliling Pinjaman Bil 9/88 bertarikh 5 November 1998
dan kemukakan nota penyerahan tambahan(sebagai lampiran) berpandukan kepada arahan yang berkenaan.
(vi) Senarai Harta Benda/Peralatan Pejabat

(Harta benda/peralatan yang dibekalkan khusus untuk jawatan yang disandang oleh
pegawai yang akan bertukar itu sahaja).
Bil Harta Benda/Peralatan No Siri/Tagging* Bilangan Rujukan No. Fail
1 Alatan tulis - -
2 Rak buku - 3 -
3 Meja tulis - 1 -
4 Kerusi - 1 -
5 Loker - 1 -
*Jika berkenaan

(vii) Kedudukan Kewangan/Akuan dan Lain-Lain


(Hanya perlu disediakan oleh pegawai-pegawai yang berkaitan sahaja. Pegawai-
pegawai yang berkenaan hendaklah menyenaraikan dokumen-dokumen yang
diserahkan di bawah ini)
TIADA

(viii) Hal-Hal Lain


TIADA

Anda mungkin juga menyukai