Anda di halaman 1dari 3

AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: PKB 3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN & PEMBELAJARAN MATEMATIK Kandungan

modul ini dibahagi kepada sembilan(9) tajuk. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuktajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.

Agihan Interaksi Mengikut Minggu Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5 Pengenalan Kepada Matematik Masalah Pembelajaran Matematik Strategi dalam Pengajaran Matematik Aktiviti Pengajaran Matematik Pentaksiran Dalam Kemahiran Matematik Bahan Pengajaran Dalam Matematik Kefungsian Matematik Untuk Pelajar Bermasalah Kajian Sukatan Pelajaran Matematik Perancangan Pengajaran

Bil 1

Tajuk/Topik Pengenalan Kepada Matematik : (15 m.s) Konsep Asas Matematik Pengertian dan Konsep Komponen matematik Matematik dalam kehidupan seharian Teori Pembelajaran Matematik Teori konstruktivisme Teori behaviorisme dan Teori Pembelajaran sosial Teori ekologi Teori perkembangan kognitif Prinsip Am Pembelajaran Matematik Mudah ke sukar Konkrit ke abstrak Am ke spesifik Spesifik ke am Konsep Pembelajaran Matematik Klasifikasi Berturutan Padanan satu kepada satu konservasi

Modul(jam) 4

Jumlah jam 4

Penggubal Pn Yeoh Chew Lan

En Chew Eng Sun / En.Narmal Singh

Masalah Pembelajaran Matematik (19 m.s) Faktur kegagalan yang memerlukan kemahiran pembelajaran matematik Kognitif Emosi fizikal Masalah pembelajaran matematik di kalangan pelajar kurang upaya Visual/persepsi auditori Memori Bahasa Penaakulan abstrak Metakognitif Sosial dan emosi Pembacaan Psikomotor Gaya pembelajaran matematik Tahap perkembangan kognitif Memahami kaedah Proses penerangan Strategi dalam Pengajaran Matematik (6 ms.) Strategi penyelesaian masalah Penyiasatan model Polya model Newman Pembelajaran Masteri Pembelajaran secara terus Lain-lain Strategi pembelajaran konstruktivisme Inkuiri dan penyiasatan Model matematik Pembelajaran kognitif Aktiviti Pengajaran Matematik (21 ms.) Aktiviti Pengajaran Matematik Konsep matematik Kemahiran matematik Pengukuhan matematik Komponen dalam Pengajaran Matematik Kandungan matematik Pemerolehan matematik Penilaian Pembelajaran masteri Penyelesaian masalah Generalisasi/rumusan Meningkatan sikap positif terhadap

Tn. Hj Ariston Shah bin Muhaimin

Dr Hjh Salwa bt. Abu Bakar 3 Pn Hjh Repiah bt. Singah

Pn Tolhah bt. Abdullah

ii

matematik Pentaksiran dalam kemahiran matematik (25 ms.) Penilaian formal Ujian rujukan norma Ujian rujukan kriteria Ujian binaan guru Penilaian informal Lembaran penilaian pelajar Pemerhatian Aktiviti penyertaan Bahan pengajaran dlm Matematik (14 ms.) Bahan pengajaran Kepentingan Jenis Ciri-ciri Kategori bahan pengajaran Bahan-bahan komersial Bahan kitar semula Bahan buatan guru Bahan permainan matematik Kefungsian matematik untuk pelajar bermasalah (16 ms.) Matematik dalam kehidupan seharian Perhubungan Keselamatan diri Sosial Kegunaan umum Harta dan kesihatan Self-direction Rekreasi Karier Kajian sukatan pelajaran matematik (9 ms) Objektif Kandungan/kemahiran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Perancangan pengajaran (16 ms.) Rancangan mengajar harian Format Hasil pembelajaran Aktiviti Bahan pengajaran dan pembelajaran refleksi Jumlah (133 muka surat)

7 4 Pn Raha bt. Yahya

En Mohd Azizi bin Mat Som

En. Chew Eng Sun

En Muhammad bt. Basar

Tn. Hj Md. Nordin bin Monel

30

30

iii