Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pengajaran Harian Matematik Berdasarkan Model ASSURE

Matapelajaran : Tarikh: Kelas: Masa: Bilangan murid: Tajuk: Kemahiran: Kandungan

Matematik 1 April 2013 (Isnin) Sinaran 8.40 9.40 pagi (60 minit) 5 orang 3. Operasi Tambah 3.2 Menambah sebarang dua nombor 3.2.2 Menambah sebarang dua nombor satu digit dengan satu digit tanpa mengumpul semula dalam lingkungan 20. Murid dapat mengenal dan menamakan nombor bulat hingga 20. Di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid diharapkan dapat : a) Menambah sebarang dua nombor satu digit dengan satu digit tanpa mengumpul semula dalam lingkungan 20 b) Menjawabdengan betul sekurang-kurangnya 7 daripada 10 soalan operasi tambah yang diberi dalam latihan lembaran kerja

Pengetahuan sedia ada: Hasil pembelajaran:

Penyerapan matapelajaran: Pendidikan Islam, Pendidikan Muzik Unsur terapi: Penerapan nilai: Terapi muzik Bermain mengikut peraturan permainan, bekerjasama dan bertolak ansur dengan kawan ketika bermain, mendengar dan mematuhi arahan guru. Mengenalpasti maklumat Membanding dan membeza BBM: CD Operasi Tambah Dalam Lingkungan 20, lembaran kerja, pembilang, LCD, komputer riba, set permainan Dam Pembaris

KBKK:

LANGKAH / MASA Set Induksi 5 minit Konsep Tambah Guru masuk ke kelas dan memberi salam kepada murid Murid bangun dan berdiri tegak lalu memberimenjawab salam kepada guru. Murid dan guru sama-sama membacakan doa penerang hati. Guru mengambil 2 gelas satu gelas kosong dan satu lagi penuh berisi air. Guru meminta murid membanding beza kedua-dua gelas Guru menuangkan air ke dalam gelas kosong sikit demi sedikit hingga penuh dan meminta murid membuat penilaian berdasarkan apa yang dilakukan. Guru menekankan tentang konsep tambah dan meminta murid mengingat semula symbol operasi. Guru bersoal jawab dengan murid untuk mendapatkan pemahaman murid terhadap konsep tambah. Murid menjawan soalansoalan yang dikemukakan Guru memperkenalkan tajuk dan kemahiran yang akan dipelajari BBM : Gelas plastik dan air Teknik: Penerangan secara kelas Soal-jawab KBKK: Membanding beza ISI KANDUNGAN AKTIVITI P&P CATATAN

Langkah 1 10 minit

Contoh soalan dan penyelesaian operasi

Dengan menggunakan kad imbasan guru memaparkan contoh soalan operasi tambah melibat dua nombor 1 digit dengan 1 digit dalam lingkungan 20 Murid membacakan soalan operasi

BBM: Kad Imbasan, pembilang Nilai : Kerjasama

LANGKAH / MASA Guru menunjukkan penyelesaian operasi dengan menggunakan pembilang Murid mengikuti penerangan dan mengira bersama-sama bagi menyelesaikan soalan. Guru seterusnya mengedarkan pembilang kepada setiap murid Guru memaparkan soalan dan meminta murid menyelesaikan operasi secara berpasangan Murid menyelesaikan operasi yang diberi Guru kemudiannya menunjukkan di hadapan kelas untuk semakan jawapan. Aktiviti diulang untuk beberapa soalan Teknik : Penerangan secara kelas, kerja berpasangan KBKK: Mengenalpasti maklumat ISI KANDUNGAN AKTIVITI P&P CATATAN

Langkah 2 15 minit

Latihan Interaktif

Multimedia

BBM: Guru menayangkan paparan latihan interaktif dan memberi CD Interaktif, LCD, penerangan kepada murid Komputer riba Guru memanggil murid untuk duduk di hadapan komputer Teknik: riba menyelesaikansoalan Latihan individu operasi dalam latihan interaktif secara individu. Nilai: Murid menjalankan latihan Tolak ansur, hormat dengan bimbingan guru. menghormati Semua murid diberi peluang untuk melakukan aktiviti Unsur Terapi: Muzik

LANGKAH / MASA Langkah 3 15 minit Rekreasi Matematik Permainan Pembaris Dam Guru mengajak murid untuk duduk di ruangan aktiviti kelas Murid mendengar arahan guru Guru menerangkan cara permainan dijalankan dan tugasan yang perlu diselesaikan oleh murid. Murid mula bermain dengan bimbingan dan panduan guru BBM: Set Dam Pembaris, kad tugasan, dadu Teknik: Arahan umum Tunjukcara Permainan Nilai: Tolak ansur, sabar, Ikut peraturan ISI KANDUNGAN AKTIVITI P&P CATATAN

(Cara / peraturan permainan : rujuk lampiran yang disertakan)

Langkah 4 12 minit

Latihan Pengukuhan -Lembaran kerja

Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid dan memberi arahan tentang pelaksanaan aktiviti latihan pengukuhan Murid mendengar arahan guru Murid membuat latihan yang diberi Guru membimbing murid yang memerlukan bimbingan Murid yang dapat menyiapkan latihan diberi ganjaran membuat latihan interaktif Guru merumuskan p&p yang telah dijalankan dan menerapkan unsur-unsur nilai murni kepada murid Guru memaparkan soalan pada paparan LCD dam meminta murid menjawab dengan cepat Murid menjawab setiap soalan yang dikemukakan.

BBM: Lembaran kerja Teknik: Latihan individu Penerangan kelas Bimbingan individu Nilai: Jujur, yakin

Penutup 3 minit

a) Rumusan P&P b) Penerapan nilai

Nilai: Kerjasama, sabar,