Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK Sekolah Tarikh Hari Masa Mata Pelajaran Bilangan Murid Tajuk/Tema Tunjang Utama

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang yang disepadukan Objektif : SK Bendang Pauh : 24 Ogos 2011 : Rabu : 10.00-11.00 pagi :Matematik : 3 orang : 3. Operasi Tambah : Literasi Sains dan Teknologi : 3.2 Menambah sebarang dua nombor : 3.2.2 Sebarang dua nombor dalam lingkungan 0 hingga 10 : Keterampilan diri, fizikal dan estetika, sikap dan nilai, kemanusiaan, komunikasi

: Pada akhir pelajaran, murid akan dapat : 1. Membuat aktiviti menambah nombor-nombor kecil iaitu 0 hingga 5 dengan tepat 2. Menggunakan pembilang dengan betul bagi menjawab soalan. 3. Menulis dengan betul jawapan berdasarkan soalan yang diberikan.

Pengetahuan Sedia Ada: Telah menguasai konsep nombor, Bahan Bantu Mengajar : Slaid power point, batu, lembaran kerja, kit pembelajaran operasi tambah. Nilai-nilai murni: ketekunan, peka, kerjasama KBKK: mengenalpasti, membanding beza

LANGKAH Set induksi (4 minit)

ISI KANDUNGAN Pengenalan ( Mengira Jumlah Monyet)

AKTIVITI Guru menayangkan slide power point 5 ekor gambar monyet. Murid membilang gambar monyet pada slide powerpoint bersamasama guru.

CATATAN Strategi: kontekstual, teori kecerdasan pelbagai Kaedah: inkuiri ABM: Power point Nilai: ketekunan

Langkah Perkembangan/ Langkah 1 (8 minit)

INTERAKSI P&P Pengenalan mengenai operasi tambah 1. Guru dan

Interaksi P&P memperkenalkan istilah tambah

Strategi: konsep motorsensori dengan ABM: Power Point,

menunjukkan penyatuan bagi dua batu kumpulan benda dengan Nilai: prihatin menayangkan power point. 2. Murid ditunjukkan konsep

penyatuan dengan menggunakan batu sambil ditayangkan dengan power point

3. Guru

menerangkan

cara

menambah kek iaitu 1 biji kek ditambahkan dengan 1 biji kek yang lain dengan menggunakan batu. 4. Murid memberi perhatian semasa guru sedang menerangkan cara menambah menggunakan contoh lain. 5. Guru memberi contoh lain kek batu dengan sebagai

penambahan 2 biji kek dengan 3 biji kek yang lain dengan

menggunakan batu. 6. Murid memberi perhatian semasa guru memberi contoh tadi. 7. Guru kemudiannya menyoal murid jumlah kek apabila 2 biji kek ditambah dengan 1 biji kek yang lain dengan menggunakan power point.. 8. Murid menjawab dengan

membilang jumlah kek tadi yang ditayangkan oleh guru dengan membilang batu yang disediakan oleh guru. 9. Guru menyoal lagi kepada murid jumlah kek apabila 2 biji kek ditambah dengan 2 biji kek yang lain. 10. Murid menjawab dengan

membilang jumlah kek dengan menggunakan batu yang

disediakan oleh guru.

Langkah Pengukuhan/ Langkah 2 (8 minit)

PERMAINAN Berapa Jumlah Bola Semuanya? 1. Guru menggunakan sebuah mounting board yang mempunyai symbol (+) dan (=) 2. Murid perlu menjumlahkan bola 1. Guru membuat demonstrasi permainan. 2. Murid memerhati dan memahami cara bermain. 3. Murid perlu mengisi ruang kosong

Strategi: kecerdasan pelbagai ABM: kit pembelajaran operasi tambah (mounting board , set

dalam kotak yang disediakan pada mounting board 3. Guru akan menyebut dan membilang gambar-gambar bola tersebut 4. Murid mengikut guru membilang

pada mounting board dengan jumlah bola yang sebenar apabila ditambah. 4. Murid mengulangi langkah 4 sehingga masa tamat. 5. Guru memeriksa ketepatan murid mengisi jawapan dengan betul. 6. Ulang langkah 3-6 pada murid lain

nombor 1 hingga 5, gambar bola)

Nilai: kerjasama,

Penilaian/ Langkah 3 (5 minit)

LEMBARAN KERJA

1. Guru mengedarkan lembaran kerja mengisi tempat kosong bagi menjawab soalan yang diberikan 2. Murid menyiapkan tugasan yang diberi.

ABM: lembaran kerja Nilai: ketekunan,peka

Penutup (3 minit)

Refleksi Diri.

1. Guru bertanya kepada murid apa yang telah dipelajari pada hari ini. 2. Guru dan murid sama-sama membuat rumusan pembelajaran

Nilai : Kerjasama