Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pengajaran Harian

Subjek: Matematik Tarikh: 02hb April 2012 Topik: 3.0 Perpuluhan

Kelas : Tahun 4 Hijau Masa: 11.30 a.m 12.30 p.m Bilangan Murid: 43

Subtopik : 3.2 Menambah nombor perpuluhan 3.2.2 Menambah nombor perpuluhan melibatkan dua tempat perpuluhan Objektif Pembelajaran: Murid akan diajar menambah nombor perpuluhan yang mempunyai satu tempat perpuluhan. Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat: Sekurang-kurangnya 30 daripada 43 orang murid dapat menjawab dengan betul 6 daripada 8 soalan yang diberikan dalam latihan.

Pengetahuan Sedia Ada: Murid-murid telah mempelajari nilai tempat perpuluhan dan mengetahui konsep penambahan. Nilai Murni: Kerjasama, cermat Kemahiran Berfikir: Pengiraan mental, mengkategori Strategi Pengajaran: Berpusatkan murid Bahan Bantu Mengajar: i. ii. iii. iv. Roda Impian Kotak penambahan Lampiran 1 Lampiran 2
1

Perkara/ Masa

Aktiviti pembelajaran dan pengajaran Roda Impian. 2. Guru memutar roda yang

Catatan

1. Guru menjalankan satu permainan Bahan: Roda Impian

mengandungi

nombor

perpuluhan

sebanyak 2 kali. Pengenalan (5 minit) 3. Murid perlu menambah dua nombor perpuluhan yang ditunjukkan dalam 2 putaran tersebut. 4. Guru memanggil murid menjawab soalan pada papan tulis. 5. Guru menulis tajuk yang akan diajar pada papan tulis iaitu penambahan nombor perpuluhan. Aktiviti Kelas (30 minit) 1. Guru menulis soalan pada papan Kaedah: tulis. i. ii. iii. 0.05 + 0.62 = 1.43 + 0.85 + 0.19 = 0.56 + 6 + 2.65 + 0.34 = Bahan: Kotak penambahan Tunjuk cara

2. Guru membimbing murid menjawab soalan yang diberikan menggunakan kotak penambahan. Perkembangan ( 50 minit) i. sa 0 + 0 0
persepuluh perseratus

KB: Pengiraan mental mengkategori

0 6 6

5 2 7 Nilai: Cermat

ii.
2

sa 1 + 0 2 + 0 2

persepuluh perseratus

4 8 2 1 4

3 5 8 9 7

iii. sa 0 + 6 6 + 2 9 + 0 9
persepuluh perseratus

5 0 5 6 2 3 5

6 0 6 5 1 4 5

3. Guru

menyuruh

murid

menyalin

langkah pengiraan yang dilakukan di dalam buku kerja. 4. Guru memberikan contoh lain

kepada murid. i. ii. iii. iv. 0.46 + 0.27 = 7 + 0.73 + 2.64 = 5.42 + 1 + 3.87 = 0.08 + 0.33 + 1.04 + 5 =

5. Guru memanggil beberapa orang murid untuk menjawab soalan pada papan tulis. 6. Guru menyemak jawapan bersamasama murid dan menyuruh murid
3

menyalin langkah pengiraan dalam buku kerja.

Aktiviti Kumpulan (10 minit) 1. Guru menyuruh murid duduk secara Bahan: berpasangan. 2. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada setiap pasangan. Nilai: Lampiran 1

3. Guru menyuruh murid menjawab Kerjasama soalan pada lembaran kerja tersebut. 4. Guru menggalakkan murid supaya bekerjasama dalam menjawa soalan yang diberikan. 5. Setelah selesai, guru

membincangkan jawapan bersamasama murid. Latihan kelas (10 minit) 1. Guru menyuruh murid menjawab soalan dalam buku teks (ms 56)- Bahan: soalan a-j 2. Guru memberikan masa untuk murid menyiapkan kerja tersebut. 3. Guru akan membimbing Kaedah: dan Latih tubi Lampiran 2

mengawasi murid. 4. Sekiranya masa mencukupi, guru Nilai: akan menyemak jawapan bersama- Cermat sama murid. 1. Guru akan menekankan semula

konsep penting yang telah diajar. Penutup (2 minit) i. Susun nombor perpuluhan

mengikut nilai tempat ii. Pastikan titik berada dalam kedudukan yang sama dalam baris menegak.
4

iii.

Tambah nombor perpuluhan seperti biasa.

iv.

Jangan

lupa

letakkan

titik

perpuluhan pada jawapan. 2. Guru menyuruh murid menghantar buku kerja untuk disemak.

Ulasan guru pembimbing/ pensyarah pembimbing:

Tandatangan:

Tarikh

Disemak oleh :

Tandatangan : Nama :