Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

KELAS PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARANNama Guru : Hafizah binti Zakaria & Monizahidah binti Mohamed
Mata Pelajaran : Matematik
Tarikh : 4 April 2011
Hari : Isnin
Masa : 9.15 pagi 10.15 pagi
Kelas : PKBP Mulia
Tajuk : Operasi Tambah dalam Lingkungan 10
Kemahiran : 3.2 Menambah Sebarang Dua Nombor
3.3 Menulis ayat Matematik bagi Operasi Tambah
Bilangan Murid : 6 orang
Kumpulan 1 (Baik)
NAMA KATEGORI
Khairil Najmi bin Johan Slow Learner
Nasrul Hakimi bin Qayyum Disleksia
Ainul Madihah binti Asyraf Slow Learner
Siti Maisarah binti Amiruddin Slow Learner

Kumpulan 2 (Lemah)
NAMA KATEGORI
Akmal Mikhail bin Yusof Sindrom Down
Nor Idayu binti Othman Slow Leaner

Pengetahuan Sedia Ada :-
1. Murid mengenal angka 1 hingga 10.
2. Murid mengenal simbol tambah.Hasil Pembelajaran :-
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

Kumpulan 1 :
1. Menyelesaikan operasi tambah dalam lingkungan 1 digit dengan 1 digit dalam
bentuk ayat matematik dengan betul.

Kumpulan 2 :
1. Menyelesaikan operasi tambah dalam lingkungan lingkungan 1 digit dengan 1
digit dalam bentuk ayat matematik dengan bantuan bahan semi maujud
(gambar).

Penerapan Nilai :
i. Murid bekerjasama di dalam kumpulan dalam aktiviti yang dijalankan oleh
guru.
ii. Murid mendengar dan mematuhi arahan guru semasa proses pengajaran dan
pembelajaran.
iii. Murid berkeyakinan ketika menjawab soalan yang diberikan oleh guru.
iv. Murid memupuk nilai keberanian memberikan jawapan ketika disoal oleh guru.
v. Murid berfikiran secara rasional semasa melakukan aktiviti yang dijalankan.

Unsur Terapi : Terapi pertuturan, psikomotor halus dan kasar, nyanyian, seni.
Penggabungjalinan Mata Pelajaran : Bahasa Melayu, Muzik, Pendidikan Seni.
Kemahiran Berfikir secara Kreatif dan Kritis : i. Mengenalpasti maklumat
ii. Penyelesaian masalah secara relatif
iii. Penyesuaian
iv. Penggabungan

Bahan Bantu Mengajar (BBM) : Kad Nombor, kad simbol, gambar anak ayam, kertas
pelbagai warna, papan petak Kira Saya, telur
ajaib, bekas sarang telur, lembaran kerja 1,
lembaran kerja 2, laptop, LCD


Langkah Pengajaran :
LANGKAH ISI KANDUNGAN AKTIVITI P&P CATATAN
Set Induksi
(5 minit)
Tayangan video
Mari Mengira

1) Guru menayangkan
video kepada murid.
2) Guru menyanyi lagu 1
2 3 kepada murid
sambil membuat gaya.
3) Guru meminta murid
menyanyi bersama-
sama sambil membuat
gaya.
4) Guru bersoal jawab
dengan murid apakah
tayangan video yang
ditayangkan tadi.
Nilai
Kerjasama
Mematuhi
arahan guru

Terapi
Muzik
Pertuturan
Psikomotor
kasar

BBM
Laptop
(Tayangan
video)
LCD
Perkembangan
Langkah 1
(10 minit)
Aras : Piktorial
Kira Saya
+ =
1) Guru menunjukkan
papan petak-petak
kosong dan
menampalkan di
papan putih.
2) Guru memasukkan
kertas warna ke
dalam petak-petak
kosong berdasarkan
ayat matematik yang
telah disediakan.
3) Guru mengarah murid
mengira kertas warna
yang telah
dimasukkan ke dalam
Nilai
Keyakinan
Mematuhi
arahan guru

Terapi
Pertuturan
Psikomotor
halus dan
kasar

BBM
Lembaran
Kerja 1
Kad Nombor
2 4
petak-petak kosong.
4) Guru menyedarkan
lembaran kerja yang
mengandungi petak-
petak kosong dan
ayat matematik
penambahan kepada
murid.
5) Murid dikehendaki
mewarnakan kotak-
kotak kosong
mengikut nombor
nombor yang terlibat
dalam ayat matematik
tersebut.
6) Murid mengira jumlah
kesemua petak-petak
yang diwarna untuk
mendapatkan
jawapan dengan
bantuan guru.
7) Guru meminta murid
menampal kad
nombor yang betul di
papan hitam
berdasarkan jumlah
kesemua petak-petak
yang berwarna.
Kertas
pelbagai
warna
Papan petak
kosong

Langkah 2
(15 minit)

Aras : Konkrit
Telur Ajaib
1) Guru membekalkan
murid dengan 1 bekas
sarang telur dan telur
ajaib serta lembaran
kerja.
2) Guru mengarahkan
murid memasukkan
telur ajaib ke dalam
sarang telur mengikut
bilangan yang disebut
guru.
3) Guru menyebut
simbol tambah dan
murid dikehendaki
menulis simbol
tambah disebelah
nombor yang ditulis
sebelumnya pada
lembaran kerja yang
diedarkan.
4) Murid memasukkan
lagi beberapa telur
ajaib mengikut
bilangan yang disebut
guru sekali lagi untuk
membuat
penambahan. Murid
menulis nombor
tersebut untuk
membentuk ayat
matematik yang tepat.
2 + 1 = 3
5) Murid menyelesaikan
Nilai
Kerjasama
Mematuhi
arahan guru
Keberanian

Terapi
Pertuturan
Psikomotor
kasar

BBM
Telur ajaib
Bekas sarang
telur
Lembaran
kerja 2
ayat matematik yang
dibina dengan
membilang jumlah
kesemua telur ajaib
yang dimasukkan ke
dalam sarang telur.
6) Langkah 2 5 diulang
dengan menggunakan
nombor-nombor yang
lain.
Langkah 3
( 15 minit)
Aras : Abstrak
Membina ayat
matematik

1) Guru menyediakan 1
papan besar, kad-kad
nombor, kad-kad
simbol dan gambar
anak-anak ayam.
2) Guru menyuruh murid
memilih kad-kad
nombor berpandukan
tepukan guru dan
arahan penambahan
guru.
3) Guru mengarahkan
murid melekatkan
kad-kad nombor dan
kad simbol yang telah
dipilih di papan besar
untuk membentuk
ayat matematik yang
betul.
4) Guru mengarahkan
murid menulis ayat
matematik dan
menyelesaikan ayat
Nilai
Kerjasama
Mematuhi
arahan guru
Keyakinan
Rasional

Terapi
Muzik
Pertuturan
Psikomotor
kasar

BBM
Kad nombor
Kad simbol
Gambar anak
ayam
Lembaran
kerja 3

matematik yang telah
dibina pada lembaran
kerja yang diberikan.
5) Guru membimbing
murid dari kumpulan 2
dengan menggunakan
model anak ayam
sebagai pembilang
untuk mendapatkan
jawapan.
Contoh :
6) Murid yang berjaya
menulis ayat
matematik dan
menyelesaikan
masalah matematik
dengan betul akan
diberi ganjaran token.
3 + 4 =
+
Langkah 4
(10 minit)
Aktiviti Pengukuhan
1) Guru mengedarkan
lembaran kerja
kepada murid dan
mengarahkan murid
untuk menyelesaikan
operasi tambah.
2) Murid-murid
membuat latihan
dengan mengisi
tempat kosong
tersebut.
Nilai
Keyakinan

Terapi
Pertuturan

BBM
Lembaran
kerja

Penutup
(5 minit)
Rumusan P&P 1) Guru menyoal setiap
kumpulan mengenai
tajuk yang telah
dipelajari.
2) Guru meneliti hasil
kerja murid dan
memberikan markah.
3) Guru merumuskan
sesi P&P pada hari ini
kepada murid.
4) Murid diberikan
ganjaran atas
pencapaian dan
penglibatan mereka
dalam pengajaran dan
pembelajaran.

Nilai
Keyakinan
Bersemangat
Rasional

Terapi
Pertuturan

Anda mungkin juga menyukai