Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Pengurusan Tingkah Laku

Kelas Pendidikan Khas


Tarikh 26 Julai 2010
Hari Isnin
Masa 11.15a.m- 12.15p.m (60 minit)
Bilangan Murid (4 orang)Tahap penerimaan yang sama
NAMA MURID KATEGORI
1. Mahaziqah Farhah binti Autisme
Mahmud
2. Nur Syuhada binti Abu Slow Learner + Autisme
Hassan
3. Muhd Fahmi bin Ahmad Hiperaktif
Tarmizi
4.Siti Zaleha binti Mohamad Sindrom Down

Tajuk Bab : Keselamatan Diri


Sub Topik : mengenal, menggunakan alat
berbahaya dan menentukan situasi /tempat yang
memudaratkan diri di dalam rumah dan di luar
rumah.

Penggabungjalinan Isi i. Mengenal, menggunakan, membersih dan


Kandungan menyimpan alatan dapur yang berbahaya
dengan betul
ii. Mengenali simbol-simbol jalan raya

Kemahiran Fokus 1. Menggunakan alat- alat berbahaya seperti


pisau dengan cara yang betul.
2. Melakonkan situasi menggunakan simbol-
simbol jalan raya.

KBKK Murid boleh:


i. Membanding, membezakan dan
mencirikan

KMD Dapat menjaga keselamatan di dalam dan di luar


rumah.

Kecerdasan Pelbagai i. Kinestatik


ii. Intrapersonal

1
iii. Muzik

Pengetahuan Sedia ada i. Murid sudah dapat mengenal peralatan


dapur
ii. Murid pernah melihat beberapa simbol di
jalan raya

Perentasan Kurikulum Pengurusan Tingkah Laku, Kemahiran


Manipulatif, Bahasa Melayu, Pengurusan Diri

Penyerapan Nilai Kerjasama, fokus, mendengar arahan, berusaha,


berhati-hati

Hasil Pembelajaran Diharapkan di akhir pembelajaran ini:


i. Murid dapat mengguna dan membersih
peralatan berbahaya di dapur mengikut
kaedah yang betul.
ii. Murid dapat menyimpan peralatan dapur
dengan selamat.
iii. Murid dapat menyebut makna simbol-simbol
yang dilihat di jalan raya.

Unsur Terapi i. Terapi Pertuturan


ii. Terapi Muzik
iii. Terapi Cara Kerja (motor halus dan motor
kasar)

Bahan Bantu Mengajar 1. Alatan dapur:


Pisau, papan pemotong, span, bekas pisau dan
gunting.
2. Bahan memotong:
Timun, Ubi kentang
3. Alatan paparan:
Laptop

ISI
LANGKAH AKTIVITI CATATAN
PELAJARAN

2
Set 1. Pengenalan - Guru memulakan kelas MI
induksi dengan bacaan doa. - Muzikal
(5 minit) - Guru menayangkan video
“sepuluh budak hitam” BBM
- Guru bertanya murid - Laptop
tentang video tersebut.
Soalan: STRATEGI
i) Apa yang dapat Pemusatan guru
dilihat daripada video Pemusatan
tersebut? bahan
ii) Bagaimana cara menjaga
keselamatan diri di dalam KAEDAH
dan luar rumah? - soal jawab
-menonton video

TERAPI
Muzik

Langkah 1 Mengenalpast - Guru memperkenalkan BBM


(10 Minit) i situasi dan kepada murid alatan tajam Pisau, cerek,
tempat- dan alatan elektrik yang periuk nasi
tempat yang biasa dilihat di dapur.
memudaratka - Guru menyebut perkataan STRATEGI;
n di dalam diikuti oleh murid seorang Pemusatan guru
rumah demi seorang. Pemusatan murid
Pemusatan
Memperkenal 1. Pi – sau bahan
kan Alatan 2. Pe – ri – uk na – si
dan Bahan 3. Ce - rek Kaedah:
Alatan Demonstrasi
- Murid diminta Soal jawab
1. ALATAN mengenalpasti kegunaan
TAJAM: peralatan tersebut dan guru TERAPI
memberi penerangan. Terapi pertuturan

MI
Spatial

Pisau NILAI
-Patuh
-Mendengar
arahan
2. ALATAN -Tumpuan
ELEKTRIK:

3
Cerek

Periuk nasi

Langkah 2 1. Aktiviti - Guru menunjukkan cara- Strategi


(25 minit) memotong cara memotong sayur Pemusatan murid
sayur dengan betul
- Guru membekalkan setiap BBM
murid peralatan untuk Pisau, papan
memotong sayur. pemotong, span,
- Guru membimbing setiap kain buruk, bekas
orang murid memotong pisau, timun, ubi
Timun sayur. kentang
- Langkah diulangi dengan
memotong sayur yang lain. KEMAHIRAN
- Guru menunjukkan cara - Motor kasar
membersih pisau yang - Koordinasi
telah digunakan dan cara motor, mata &
Ubi kentang penyimpanan yang betul. tangan.
- Murid membersih dan
2. Aktiviti menyimpan pisau dengan
menggunaka bimbingan guru. MI
n peralatan - Naturalis
elektrik - Guru menunjukkan cara- - Intrapersonal
cara menggunakan peralatan
elektrik dengan betul. NILAI
- Guru menunjukkan langkah - Ingin tahu
keselamatan apabila - Berusaha
menggunakan peralatan - Ketelitian
elektrik. - Tumpuan
- Guru membimbing setiap - Berhati-hati
murid menggunakan - Kasih sayang

4
peralatan elektrik.
TEKNIK
Memotong
Membersih
menyimpan

Langkah 3 Mengenali - Guru menunjukkan STRATEGI:


(15 minit) situasi dan simbol- simbol jalan raya. Pemusatan guru
tempat- - Guru menerangkan Pemusatan murid
tempat yang kepada murid makna
memudaratka simbol- simbol tersebut. BBM
n di luar - Murid dikehendaki Laptop
rumah. membentuk barisan
(Mengenali memanjang ke belakang KEMAHIRAN
simbol- simbol seperti keretapi. - Motor kasar
jalan raya) - Murid dikehendaki
melakonkan situasi seperti MI
”Permainan berada di jalan raya - Spatial
lampu isyarat” berpandukan warna lampu
isyarat yang diangkat oleh NILAI
guru. - Ingin tahu
- Berhati-hati
- Tumpuan
- Patuh

Penutup Rumusan - Guru bertanya tentang KAEDAH


(5 Minit) Pelajaran – perkara yang dipelajari pada Soal jawab
perbandingan hari tersebut.
hasil kerja Soalan: NILAI
murid 1. apa yang dipelajari hari ini? - Kekemasan
2. bagaimana cara memotong - Kebersihan
dan menyimpan pisau yang
betul?
3.Simbol jalan raya apakah

5
yang dipelajari?
- Murid mengimbas kembali
pelajari yang telah dipelajari
dan membuat kesimpulan.
- Murid menyanyikan lagu
“sepuluh budak hitam”

REFLEKSI GURU PELATIH:

Kekuatan :

Kelemahan:

Cadangan:

ULASAN PENSYARAH/ GURU PEMBIMBING:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

6
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________

Nama Pensyarah / Guru Pembimbing :

_____________________________________________

Tandantangan / Tarikh :

_____________________________________________

Anda mungkin juga menyukai