Anda di halaman 1dari 7

SK Batu 36, Selangau Ujian Pertengahan Penggal 2 Ogos 2012 Bahasa Malaysia Tahun 2 Masa 1 Jam Nama: ____________________________

___ Tahun: _______ BAHAGIAN A Arahan AM: Jawab semua soalan. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Bulatkan pada jawapan yang betul. 1. ________ hendak pergi ke mana hari ini?, tanya Adam kepada Rahimi. A Dia C Kamu B Saya 2. ________ mahu pulang ke istana sekarang, kata Sultan Mahmud kepada hulubalangnya. A Saya C Patik B Beta 3. Adam, Rahimi dan Rajan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Taman Sentosa. ________ pergi ke sekolah bersama-sama. A Saya B Kamu C Mereka 4. Ayah memandu kereta ________ mendengar radio. A dan C lalu B sambil

5. Rahimi kesejukan ________ bajunya basah terkena hujan. A kerana C sambil B tetapi 6. Hani suka makan nasi lemak ________ tidak suka sambalnya yang pedas. A atau C tetapi B dan

7. Nani tidak suka makan ubat kerana rasanya ________. A pahit C manis B masin 8. Pak Long memanjat pokok kelapa yang ________ itu. A rendah C panjang B tinggi 9. ________ harga kuih karipap ini? A Mengapakah C B Berapakah Apakah

1|U j i a n P e r t e n g a h a n P e n g g a l 2

10. ________ yang telah merawat Huda di hospital? A Bagaimanakah C Siapakah B Bilakah

11. Cikgu Ismail meminta Adam membawakan ________ itu ke bilik guru. A buku-buku C pensel-pensel B beg-beg 12. Pak Long mengutip ________ langsat yang jatuh di atas tanah itu. A buah-buah C pokok-pokok B daun-daun

13. Kakak Nani sedang menyiapkan laporan menggunakan ________. A buku C pensel B komputer

14. Huda dan Nani sedang bermain ________ di ruang tamu. A congkak C batu seremban B guli

15. Hafiz dimarahi oleh ayahnya kerana ________ dalam peperiksaan. A lulus C kalah B gagal

/15

2|U j i a n P e r t e n g a h a n P e n g g a l 2

BAHAGIAN B Baca pengumuman di bawah, kemudian jawab soalan yang diberi. SAMBUTAN HARI KEMERDEKAAN LARIAN HARI KEMERDEKAAN Tarikh : 7 Ogos 2012 Hari : Sabtu Masa : 8.00 pagi hingga 10.30 pagi Tempat : Padang Sek. Keb. Tun Aminah Anjuran : Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Sek. Keb. Tun Aminah. Syarat-syarat Penyertaan : 1. Terbuka kepada murid-murid Tahun 1 hingga Tahun 6. 2. Murid-murid hendaklah pelajar dari Sek. Keb. Tun Aminah sahaja. 3. Mesti mendapat kebenaran bertulis dari ibu bapa.

1.

Bilakah tarikh dan waktu acara larian ini bermula? Tarikh dan waktu larian ini bermula pada ______________ Siapakah penganjur larian ini? Penganjur larian ini ialah __________________________ Siapakah yang boleh menyertai acara larian ini? _______________________ yang boleh menyertai acara larian ini. Siapakah yang boleh memberi kebenaran bertulis kepada peserta? __________________ yang boleh memberi kebenaran bertulis kepada peserta. Mengapakah acara larian ini diadakan? Larian ini diadakan sempena _______________________

2.

3.

4.

5.

BAHAGIAN C Lengkapkan ayat di bawah dengan kata kerja yang sesuai. memakai membasuh membakar

/5

menyikat

menggalas

3|U j i a n P e r t e n g a h a n P e n g g a l 2

1. Razif _________ kasut sekolahnya yang kotor.

2. Razif _________ baju yang bersih.

3. Razif _________ rambutnya supaya kelihatan kemas.

4. Razif _________ dua keping roti sebagai sarapan.

5. Razif _________ beg untuk ke sekolah.

/5

4|U j i a n P e r t e n g a h a n P e n g g a l 2

BAHAGIAN D Isi tempat kosong dengan kata adjektif pancaindera yang sesuai. masam hapak lazat cantik licin

1. Nasi Tomato yang dimasak oleh ibu sungguh ____________.

2. Muka adik _____________ setelah dimarahi ayah.

3. Jalan _____________ itu sering menyebabkan kemalangan.

4. Pemandangan di tepi pantai itu sungguh _____________.

5. Pakaian yang tidak dicuci itu berbau _____________.

/5

5|U j i a n P e r t e n g a h a n P e n g g a l 2

BAHAGIAN E Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

/5

6|U j i a n P e r t e n g a h a n P e n g g a l 2

BAHAGIAN F Lihat gambar. Kemudian, bina ayat berdasarkan rangkai kata yang diberi. melawat zoo ________________________________________________________

membeli di kantin ________________________________________________________

bermain di taman ________________________________________________________

menanam pokok bunga ________________________________________________________

Menunggang basikal ke sekolah ________________________________________________________

/5

7|U j i a n P e r t e n g a h a n P e n g g a l 2